ANASAYFA

MOLDOVA SANAYİSİNİN ÖNCÜLLERİ

Transdinyester sorunu nedeni ile ağır sanayi altyapısını büyük ölçüde kaybetmiş olan Moldova’da gıda ve içecek sektörleri sanayi alanında ön plana çıkmaktadır. Gıda ürünleri ve içecekler, toplam sınai üretimin yüzde 50’sine tekabül etmektedir. Şarap, Moldova’daki tüm üretimin yüzde 18’ini oluşturmakta ve daha sonra yüzde 6 ile sebze ve meyveler, yüzde 5 ile şeker gelmektedir.

Ülkede şarap üretimi ile uğraşan yaklaşık 150 işletme olup, yıllık üretim kapasitesi 370 milyon litredir. Yılda 8,7 milyar adet sigara üretim hacmine sahip olan tütün sektörü, 1991’den önce SSCB’de satılan tüm sigaraların yüzde 40’ını üretmekte iken, tüketici tercihlerinin ABD markalarına kayması nedeniyle ihracat gücünü kaybetmiştir. Şeker üretimi ise eski teknoloji ve azalan şeker pancarı üretimi nedeniyle zarar görmektedir. Şu anda toplam üretimin üçte biri Alman firması Südzucker’in kontrolündeki üreticiler tarafından yapılmaktadır. Gıda ve içecek sektörlerinden sonra Moldova’da hafif sanayi önem taşımaktadır. Tekstil ve giyim sanayi toplam üretimin sadece yüzde 2’sini oluşturmasına rağmen ülkenin en büyük ikinci ihraç mamülü konumundadır.

Moldova’da sanayinin yaşadığı en büyük sorunlardan biri girdilere yüksek derecede bağımlı olunmasıdır. Son yıllarda yaşanan kuraklıklar ekonomiye olumsuz şekilde etki etmiştir. 1998’deki Rusya krizinde görüldüğü gibi Rusya ve BDT ülkelerine bağımlılık da sağlıksız bir durum oluşturmaktadır. Tüm bu faktörlere rağmen, Moldova’da 2003 yılında yüzde 16 gibi rekor bir seviyede artan sınai üretim, 2004 yılında yüzde 8, 2005 yılında ise yüzde 6’lık bir büyüme gerçekleştirmiştir.                                                                                                                                                              LAZURİ