ANASAYFA

RİNA MOKO PELAZGURİ!

Kolkh yazar Giorgi Siçina’nın Megrelce kitabı olan “Rina Moko Pelazguri”, 2004 yılında Tiflis’te “Egrisi” yayınevinden çıktı. Bu kitapta, Giorgi Siçina’nın Megrelce 75 şiiri, Megrelce 5 hikayesi ve Megrelce 30 atasözü bulunuyor. Kitapta bulunan şiirler vatanseverlik ve sosyal içerikli konulardan oluşuyor. Hikayeler de aynı şekilde. Ve yine Giorgi Siçina çok güzel ve anlaşılır bir Megrelce kullanıyor.

Kitabın düşündürücü bir adı var. “Rina Mok’o P’elazguri” (Yaşamak İstiyorum Pelazgalı). Pelazgalılar kimlerdir? Çoğu tarihçilerin dediğine göre, Yunanlılardan önce o topraklarda yaşayan ve büyük bir kültür oluşturan Pelazgalılar, eski Kolkhların akrabalarıdır ve Giorgi Siçina da tarihçilerin görüşüne katılmaktadır. Giorgi Siçina bu şiirlerinde çok düşündürüyor ve doğrusunu söylersek onun bütün şiirleri ve hikayeleri düşünmeye yönlendiricidir.

Kitapta; Vavorekini Tina Bcokho, Ortaşi Zarali, Çiçe Meşare, Kambeşi, Si Do Ma, Çkim Monirzepts, Koçi Gadidkoçebuli, Muşeni?, İngiri, Ma Duarti Aias, Margaluri, Makvirents, Sizipe, Bartskhindia, Çela, Dionise, Tekhiri, Çkimi Rina, Satanaşi Mozirapa, Dadianişi Abartsaşe, Cocokhetis Mivançit, Gikatino Gorçkinaşa, Metkurepişi Kianas, Nterşa İzmas Vamoşkur, Tkhumi, Okoçes, Kdopskida Melerset, Zotonci, Ğoronti Kmapatiena, Ariki Oko Dopskhunat, Uçkimet, Namargaly, Açu Maras Oçumare, Çilamurişi Matkhuali, Tutarçela, Ukoçobaşi Koçepi, Evropa, Tsuru, Opute, Mişa Meiğu…, Lesiçine, Rinaşi Muore, Apuni, Ma Khvale, Sodet Dikha İtebuni, Muşy İmendit, Şkhuri, Dortak Vagaşkurinas, Çkim Cargvalişy Kholos, Maruo, İmendi, Veşmağine Tkibirit, Çvama, Gurmeçvia, Mtkvari, Ğorontts Vemudinuap, Kopkhvadi Do Komğudas, Vanorğveno Samartali, Şurobumu, Çkimi Ğura Nokobue, Narti isimli şiirler ve Makalepi, Margalişi Khoci, Ubado Toli, Tutmatsurişi Maskhunali, Bruia Bondo isimli hikayeler yazılmış bulunuyor.                                                                                                                                                              LAZURİ