ANASAYFA

"NAGAZİ"N VARSA DERDİN YOK

“Nagazi” adlı Kafkas çoban köpeği Kafkasya’da yaşayan yegâne köpek türlerinden biridir. Gürcüstan’da iki çeşit Kafkas çoban köpeği görülür. Onlardan Kazbeg isimli olan köpeğin kısa tüyleri vardır ve onun için bu köpek “Köse” ismiyle de tanınır. Diğer tür köpeğin uzun tüyleri vardır ve “Nagazi” ismiyle bilinir. Kafkas çoban köpeği, çok eski zamanlardan beri Gürcüstan’da yaşayan insanların arkadaşıdır. O, köylülerin her şeyden sağlam dostudur. Kafkas çoban köpeklerinin, Gürcüstan’da yaşayan insanların tarihinde, çok iyi ve önemli ağırlıkları vardır. Kafkas çoban köpeğinin bir ismi daha vardır, o da “Tarti” dir.

Ünlü tarihçi Sulkhan Saba Orbeliani bu köpek için şunları yazıyor: ”Bu tür köpek, koyun ve arazinin güvenliği için çok önemli bir köpektir. “Nagazi” ismi “Gazi” ve “Dagazuli” isimlerinden alınmıştır ve tescili yapılmıştır. İsmi de tescil edilmiş anlamına gelir. Kafkas çoban köpeği dev gibidir ve onun kalın tüyleri vardır. Tüyleri onu soğuklardan ve sıcaklardan korur. Bu köpeğin öncelikli görevi sahibine yani çobana arkadaşlık yapmaktır. Gözetleme duygusu çok yüksektir. Dengeli bir vücudu vardır. Dost olmayanlara karşı saldırgan olur, sahibine ve arkadaşlarına sadakat gösterir. Çok cesur bir köpektir. Özellikle çocukları sever. Çok eski zamanlarda anne ve babaları çocuklarını bu köpeklere emanet olarak bırakırlardı ve çok uzaklarda olan tarlalara çalışmaya giderlerdi. Geldiklerinde çocuklarını sapasağlam bulurlardı.

Gördüğünüz gibi, onlar çok sadık arkadaşlardı. Sahipleri diğer Kafkas köpeklerine yaptıkları gibi, onların da kulaklarını keserlerdi. Bunun sebebi onların can sağlığı içindi. Kavga esnasında düşmanları kulaklarını kapamasınlar diye. Fakat onların kuyrukları kesilmez. Kuyruğu köpeğin karizmasının sembolüdür. Yukarı kalkan yuvarlak kuyruğu, köpeğin gururunu ve sağlamlığını başkalarına gösterir. İki yaşındaki dişi köpek artık anne sayılır. Hamilelik dönemi 58 günden 63 güne kadardır. Bir yılda iki kez doğurur ve bir batında 1-16 kadar yavru doğar. Kafkas çoban köpekleri çok kötü günler de gördüler. İkinci Dünya Savaşından sonra 1950 ‘li yıllarda Kafkas çoban köpeğini, alıp başka ülkelere götürdüler. Kliniklerde çok fena hallere de düşürüldüler.                                                                                                                                                              LAZURİ