Kazim Koyuncu (1972 - 2005)

1972 3’anas Xopaşi P’anç’oli coxoni oput’es dibadu. Geç’k’apuroni, oşkenoni doguronepe do lise Xopas dotamamu. Musik’aluri sakvaris, oşkenoni doguronişi maartani k’lasis mandolini gelaçamuten gyoç’k’u. Beroba muşi, “Ust’adi çkimi” na u3’umert’u “Makemance Yaşari” coxoten na içinen Yaşar Turnaşi xolos, Lazuri birabape usiminuten golaxtu. Mp’olişa universit’et’is ok’itxu şeni moxtuşk’ule musik’a k’ala dido ora mek’olapus kogyoç’k’u. Mp’olişi Universit’et’işi P’olit’ik’uri Çkinapeşi Fak’ult’etişa amaxtu mara p’olitik’uri sebebiten ok’itxu naşku. 1992 3’anas Ali Elveri k’ala artot “Var İçoden” coxoni rak’uri musik’aluri k’erk’eli k’idu do p’rope3ialurot musik’a oxvenus kogyoç’k’u. Ok’ule Lazuri musik’a oxvenu şeni am k’erk’elişen gamaxtutik’ona, rak’uri st’ili var naşkvinu do Lazuri et’nik’uri musik’a rak’uri st’iliten ibiru.

1993 3’anas, Dinak xolosoni megabre muşi Sarigina do majuranepe k’ala artot “Zuğaşi Berepe” coxoni musik’aluri k’erk’eli k’idu. Lazuri rak’i oxvenu şeni gzas na gyodgites “Zuğaşi Berepe”k “Va Mişkunan” (1995) do “İgzas” (1998) coxoni albumepe gamiğes. “Zuğaşi Berepe” coxoni musik’aluri k’erk’eli 1999 3’anas kogoşibğu. Emuşk’ule Koyuncu xvala doskidu mara Lazuri do Margaluri birabape obirus naqonu.

“Salk’im Soğut’i” coxoni p’roget’epeşen majuranis sumi birapaten mxuci meçu. 2001 3’anas megabre do mt’eris dersi o3’iru do “Viya” coxoni maartani solo albumi muşi gamiğu. Ok’ule D coxoni t’eleviziuri ark’is na gamiçkvinen do p’op’ularuli na rt’u şeni xalk’i k’eleşen dido na itamaşinen “Gulbeyazi” coxoni serialis ar k’ele filmişi musik’ape nuxvenu, majura k’ele namt’ini rolepe doxor3ielinu. Emutenti mteli Turketis p’op’ularuli iqu do içinu.

Ok’ule “Kemal Sahir Gureli” k’ala artot “Sultan Mak’ami” coxoni t’elevizuri serialis muzik’ape duxvenu. Oça Mzoğaşi çinoberi p’op’ularuli gemabirepe, Fuat Saka, Volkan Konak do Bayar Şahin k’ala artot na qves do dido p’op’ularuli na rt’u k’on3ert’uli serialepes go3’ancğoneroba muşi qu. 2004 3’anaşi İgrik’as na gamiğinu “Hayde” coxoni majurani albumi muşitenti p’op’ularoba muşi na rt’uşenti ididanu.

2004 3’anaşi çodinas izabunu do purpuş k’anserişi teşxisi kogidvinu. Ok’aru şeni oxzabunepeşa ulurt’u. 2005 3’anaşi ma-25-ni Mbulobas, 33 3’aneri rt’uşi Mp’olişi Amerik’anuri Oxzabunes şuri muşi Ğormotis meçu. Cenaze muşi Mp’oli do Xopas na i3’ipxu 3eremoniepeşk’ule oput’e muşis let’as niçinu.

Kazım Koyuncu (1972 - 2005)

1972 yılında Hopa’nın Yeşilköy isimli köyünde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Hopa’da tamamladı. Müziğe ortaokul birinci sınıfta mandolin çalarak başladı. Çocukluğu, "Üstadım" dediği, "Kemençeci Yaşar" lakabı ile tanınan Yaşar Turna'nın yanında Lazca şarkılar dinleyerek geçti. İstanbul'a üniversite öğretimi için geldikten sonra müzikle yoğun olarak uğraşmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi fakat siyasi nedenlerle ayrıldı. 1992'de Ali Elver ile "Dinmeyen" adlı rock müzik grubunu kurdu ve profesyonel müzik yapmaya başladı. Daha sonra Lazca müzik yapmak için bu gruptan ayrıldı ise de rocktan kopamadı ve Laz etnik müziğini rock tabanlı yorumlamaya başladı.

1993’te Sarigina ve diğer arkadaşları ile birlikte Zuğaşi Berepe (Denizin Çocukları) adlı rock müzik grubunu kurdu. Lazca rock yapma iddiası ile yola çıkan Zuğaşi Berepe, 1995'te Va Mişkunan (Bilmiyoruz), 1998'de de İgzas (Gidiyor) adlı albümleri hazırladı. Zuğaşi Berepe 1999 yılında dağıldı. Ondan sonra Koyuncu yalnız kaldı ve Lazca-Megrelce şarkılar söylemeye devam etti.

Salkım Söğüt adlı projelerin ikincisinde 3 şarkıyla yer aldı. 2001 yılında dost ve düşmana ders verdi ve Viya adlı ilk solo albümünü çıkardı. Daha sonra Kanal D televizyonunda yayınlanan ve popüler olduğu için halk tarafından çok izlenen Gülbeyaz adlı dizinin hem müziklerini yaptı, hem de dizinin bazı bölümlerinde oyuncu olarak görev aldı. Böylece bütün Türkiye’de tanınmaya başlandı.

Daha sonra da Kemal Sahir Gürel ile birlikte Sultan Makamı adlı televizyon dizisinin müziklerini hazırladı. Karadeniz müziğinin güçlü temsilcilerinden Fuat Saka, Volkan Konak ve Bayar Şahin ile birlikte düzenledikleri, büyük ilgi gören Hey Gidi Karadeniz konserler dizisinin de öncülüğünü yaptı. Nisan 2004'te çıkardığı ikinci solo albümü Hayde, sanatçının popülaritesini daha da arttırdı.

2004 yılının sonlarında hastalandı ve akciğer kanseri teşhisi konuldu. İyileşmek için tedavi görmeye başladı. 25 Haziran 2005'de, 33 yaşında iken İstanbul Amerikan Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. İstanbul ve Hopa’da düzenlenen cenaze törenlerinden sonra köyünde toprağa verildi.