Erkan Ocakli (1949 - 2008)

Erkan Ocakli ren Arkabi cinconi Lazi ar k’eraşi bere. Magerme na rt’u baba muşiş dulyaşi sebebiten dibadu T’amt’ras, 1949-s. Beroba muşi Maçkas na mek’ilu Erkan Ocaklik kogyoç’k’u muşi musik’aşi k’arieris, oput’es vitosum- vitootxo 3’aneri rt’uşi sazi gelaçamuten. Gamantana şeni idu 3’oxle T’amt’raşa ok’uleti Mp’olişa. Mp’oliş Universit’et’işi Oçkinobaşi Fak’ult’et’i oçodinu.

Mp’olik meçu gza, muşi musik’aşi skidalas. Kogyoç’k’u gelaçamus k’erk’elepeşi k’on3ert’epes. 1970-oni 3’anapeşi geç’k’alas, ixandu Mine Koşani k’ala artot, gelaçu sazi. İçinu musik’aşi p’iasa, irk’eleni çkvaneroba muşiten. İxandu Harika Plaki k’ala artot ginz’e 3’anapeş morgvalis. Qu Uçazoğa p’op’i eçi 3’anaşen met’a oraş 3’oxle. Qu musik’ape disk’oşi st’iliten 1985-s. Oqoropapu kemance, eya na var içinopt’u mitxanepes. Ok’ok’atu kemance 3’oxle sazi, ok’uleti orgi k’ala.

Erkan Ocakli qu nanç’inerot jurneçi albumi. Anşi filmis roli na osağu Erkan Ocaklik rejisorobati qu. Arm3ika p’eriodiş doloxe, qu p’rogramape Kanal 7 -s. Nanç’inerot 350 best’e do Turkuli k’ala arm3ika rt’as nati, Lazuri birapaşi rep’ert’uari na uğun Erkan Ocakliş majureneçani xeşnoxvenobaşi 3’ana şeni, Lutfi Kirdar İnt’erna3ionaluri K’ongresi do Merçapaşi Sarayis ar didi ok’oxtala ixvenu. Jur fara na içilu Erkan Ocakli ren jur bereşi baba. Didi oraşen doni pank’reasişi k’anseri na omç’ut’u Erkan Ocakli, 16.11.2008 tariğis Mp’olis doğuru.

Erkan Ocaklı (1949 - 2008)

Erkan Ocaklı, Arhavi kökenli Laz bir ailenin çocuğudur. Ormancı olan babasının görevi dolayısıyla 1949 yılında Trabzon’da doğdu. Çocukluğu Maçka’da geçen Erkan Ocaklı, on üç-on dört yaşında müzik kariyerine köyde bağlama çalarak başladı. Eğitim için önce Trabzon’a, sonra da İstanbul’a gitti. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinden mezun oldu.

İstanbul, müzik hayatına yön verdi. Dernek konserlerinde çalmaya başladı. 1970’li yılların başında şarkıcı Mine Koşan ile çalıştı, bağlama çaldı. Müzik piyasasını her açıdan yakından tanıdı. Harika Plak ile uzun yıllar boyunca çalıştı. Yirmi sene önce Karadeniz pop yaptı. 1985’ten sonra disko tarzı müzikler yaptı. Kemençeyi tanımayan insanlara sevdirdi. Kemençeyi önce bağlama, sonra org ile buluşturdu.

Erkan Ocaklı, yaklaşık kırk albüm yaptı. Altı filmde oynayan Erkan Ocaklı, yönetmenlik de yaptı. Bir süre de, Kanal 7’de programlar yaptı. 350 civarında bestesi olan, Türkçenin yanı sıra az sayıda da olsa, Lazca şarkı repertuarına sahip olan Erkan Ocaklı’nın 40. sanat yılı için, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında büyük bir program yapıldı. İki kere evlenen Erkan Ocaklı, iki çocuk babasıdır. Uzun süredir pankreas kanseri ile mücadele eden Erkan Ocaklı, 16.11.2008 tarihinde İstanbul'da vefat etti.