Şehzat Ayartepe (1931 - 1997)

Şehzat Ayartepe rt’u, Art’aşeni cinconi int’elekt’ualepeşen. 1931-s, Art’aşenis dibadu. Mp’oliş Universit’eşi Huk’uk’uri Fak’ult’es na ik’itxupt’u 3’anapes, muşi noseroba do dulyamaxvenobate, mamgurapale muşi Mehmet Ali Aybarişk’elen ik’un3xinu. Mamgurapale-mamgureşi xolosonoba megabrobaşa koniktu. 1960-oni 3’anapes gedgimeri (TİP) “Turkiaşi Madulyeş P’art’iaşi go3’oncğoneri Mehmed Ali Aybarik nucoxu Şehzat Ayartepeti p’art’iaşa.

(TİP) “Turkiaşi Madulyeş P’art’ias, am dobadonas na skidun xalk’iş xelak’aoba şeni oxandu na unt’u şeni, am dobadonas na skidun xalk’iş oçinuşi do entepe şeni sosialuri p’olit’ik’ape guris uğut’u. Emuşeniti k’omisiape oteşkilu. Şehzat Ayartepe Lazi na rt’u şeniti, p’art’iak emus Lazepeşi tema komeçu. Emukti st’at’ia muşi doxaziru do komeçu p’art’ias.

Ok’uleti am st’at’ia, 1 Xrist’ana 1976 tariği do 41 nomeroni “Karadeniz Haber” (Uçazoğaşi Ambari) coxoni, vitoxut dğas ar fara na gamulut’u ar gazetasti gamiçkvinu. Aşopete, st’at’ia iptineri ç’areli p’eriodis vardo gazetas gamiçkvinuşi, ignapu; inç’elinu. Lazepe şeni ar st’at’ia gamiçkvinuşi p’olit’ik’uri avt’orit’ek ti muşişen ofi3ialuri do det’ailurot ar ifade ezdu. Şehzat Ayartepeşi st’at’ia, redak3ia xvenerot “Lazepeşi Etnik’uri Cinci” coxote, K’ult’uruli Jurnali Ognişi Pukrik’a-Mbulora 1994 4. nomerasti kogamiçkvinu. Şehzat Ayartepek, 1997-s şuri muşi Ğormotis komeçu. Mp’olis let’as niçinu. Çileri na rt’u Şehzet Ayartepe rt’u jur bereşi baba.

Şehzat Ayartepe (1931 - 1997)

Şehzat Ayartepe, Ardeşen kökenli aydınlardandır. 1931 yılında Ardeşen’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuduğu yıllarda zekiliği ve çalışkanlığı ile öğretmeni Mehmet Ali Aybar’ın dikkatini çekti. Öğretmen-öğrenci ilişkisi sonradan dostluğa dönüştü. 1960’larda kurulan (TİP) “Türkiye İşçi Partisi”nin lideri olan Mehmet Ali Aybar, Şehzat Ayartepe’yi de partiye davet etti.

(TİP) Türkiye İşçi Partisi, halkın refah ve saadeti için çalışmak istediğinden bu ülkede yaşayan halkı tanımak ve onlar için sosyal politikalar yapmak istedi. Bunun için komisyonlar örgütledi. Parti, Şehzat Ayartepe Laz olduğu için ona da Lazlar konusunu verdi. Ayartepe makalesini hazırlayıp partiye sundu.

Bu makale daha sonra, 1 Aralık 1976 tarihli ve 41 sayılı “Karadeniz Haber” adlı on beş günde bir yayınlanan gazetede yayınlandı. Böylece, makale ilk yazıldığı zaman değil de bu gazetede yayınlanınca duyuldu; ilgi gördü. Lazlar hakkında bir makalenin yayınlanması ile siyasî otorite, kendisinden resmî ve ayrıntılı bir ifade aldı. Şehzat Ayartepe’nin makalesi, redakte edilerek “Lazların Etnik Kökeni” başlığı ile Ogni Kültür Dergisinin Mayıs-Haziran 1994, 4. sayısında da yayınlanmıştır. Şehzat Ayartepe, 1997 yılında İstanbul’da vefat etti. İstanbul’da toprağa verildi. Evli olan Şehzet Ayartepe iki çocuk babasıydı.