Mehmet Yavuz Turkoz (1956 - 2003)

Muxaciri Lazepeşi oput’e Alemdaği cinconi na rt’u Mehmet Yavuz Turkoz dibadu 1956-s. Beroba do ağanmordaloba muşişi 3’anape mek’ilu meç’irobaten. Oncironi n3’opulapes ik’itxu. Ti-muşis mxuci na meçeret’u Mehmet Yavuz Turkozi, Lazuri nena do k’ult’uraşi maqorope rt’u. Nananena muşi Lazurişen mendralas oskiduşi zeroba mtel oras aqu emus. Marangozi na rt’u Mehmet Yavuz Turkozik ok’uiçinu k’ult’uruli jurnali Ogni do eya na gamoçkvupe k’ala 1993-s.

K’ai mak’itxale rt’u, murenki çkar soti var 3adu oç’aru. Na ç’arupt’u namtini not’epe na uğut’u, içkinen. K’ai marangozi ust’at’i rt’u. K’ult’uruli ok’oxtalapes mxuci meçamu şeni gza gorupt’u xes na uğut’u k’onariten do oç’k’omaloni ok’oxtalepeşi sp’onsoroba ikipt’u mteloras gurişarot. Mangana muşiten, xes na muxteps k’onariten, nunç’işinapt’u “Ogni” irişen mendra ğocepeşa. Na tkumert’u do guris na uğut’u ar na rt’u, namusoni ar k’oçi rt’u. Lazuri nena do k’ult’uraşi oskidu k’ala ibodert’u.

1994 3'anaşi monç’inoras na idu Abxazias na z’irupeten dido iyaralinu. Margali- Lazi xalk’işi uşinu, nena muşi oğurinuşi dulyape z’iru. Xuri manz’inu emus. Sovieturi Oxen3alek k’arta xalk’is çkvadoçkva tolepeten muç’o na o3’k’ederet’u, iptineri na oxo3’onupeşen ar teri rt’u. Uçazoğaşen goiktet’uşi, na ağodu t’rafik’işi k’aza şk’ule, şvela z’iru ginz’e ar p’eriodiş morgvalis. 11 Gimua 2003 Sabat’onis, şuri muşi Ğormotis meçu. Çileri do sum bereşi baba rt’u. Sapule muşi ren Alemdağişi oğurunales.

Mehmet Yavuz Türköz (1956 - 2003)

Laz muhacir köyü Alemdağ kökenli olan Mehmet Yavuz Türköz 1956’da doğdu. Çocukluk ve gençlik yılları zorluk içinde geçti. Yatılı okullarda okudu. Kendi kendini yetiştiren Mehmet Yavuz Türköz, Laz dili ve kültürünün sevdalısı idi. Anadili, Lazcadan uzakta büyümenin ezikliğini hep hissetti. Marangoz olan Mehmet Yavuz Türköz, 1993 yılında Ogni Kültür Dergisi ve onu çıkartanlar ile tanıştı.

İyi bir okuyucuydu, ancak yazmayı hiç denemedi. Tuttuğu bazı notlar olduğu biliniyor. İyi bir marangoz ustasıydı. Kültürel toplantılara elinden geldiğince katılmaya çalışır ve yemekli toplantıların sponsorluğunu her zaman gönüllü olarak üstlenirdi. Arabası ile de imkânlar ölçüsünde Ogni’yi en uzak köşelere ulaştırmak için çaba harcardı. Söylediği ile yüreğindeki aynı olan namuslu bir insandı. Laz dili ve kültürünün yaşaması için çaba içindeydi.

1994 yazında gittiği Abhazya’da gördükleri onu derinden etkiledi. Megrel- Laz halkının yok sayılmasına, dilinin yok edilmesine yönelik uygulamaları yerinde gördü. Öfkesi arttı. Sovyetler Birliği’nin her halka farklı davrandığını ilk anlayanlardan birisiydi. Karadeniz dönüşü geçirdiği bir trafik kazasının ardından uzunca bir süre tedavi gördü, acılar çekti. 11 Ekim 2003 Cumartesi günü vefat etti. Evli ve üç çocuk babasıydı. Mezarı Alemdağ’dadır.