M. Recai Ozgun (1924 - 2004)

Nananena muşi Lazuri na ren Arkaburi ar ocaxişi bere oqopinot 1924 3’anaşi İgrik’aş tutas Unyes dibadu. 1932-şen 1943-şakis Arkabişi Geç’k’apuroni Doguroni, Xopaşi Oşkendoni Doguroni do T’amt’raşi Lises ik’itxu. Ok’uleti Malimalobaşi servisi muşi dotamamu. Maliyeşi teşkilatis unk’ilot skidalas kogyoç’k’u. Ar k’ele ixandept’u majura k’ele Maliuri Doguronis ik’itxupt’u. Ok’uleti Ankaraş Xuk’uk’uri Fak’ult’etis ik’itxu. 27 3’anaş morgvalis devleturi unk’ilot ixandu. Deft’erdari rt’uşi 1973 3’anas p’ensioneri iqu. 1949 3’anas na içilu Ozgunis ar k’ulani do jur biç’i bere uqonun.

1946 do 1947 3’anapes maartani leksepe muşişen nak’otxani çkvaneri svarulepes gamiçkvinu. 1953 do 1955 3’anapeşi şkas Ankaras na gamiğinu “Hazine” coxoni maliuri svarulis leksepe muşi, p’rofe3ialuri st’atia muşi do k’rit’ik’uri st’at’iepe muşi gamaxtu. 1967 3’anas goç’k’ineri Adanas ma ik’idu unk’iluri sendik’aşi svaruli na ren “Anahtar” coxoni jurnalis st’at’iape muşi iç’aru.

1978 3’anas maartani leksik’uri svara muşi na ren “Kazaşi Kaxvaxana” kogamaxtu. Majura leksik’uri xanda muşi “Na Gevoç’k’it Sva” coxo uğut’u. Goşinape muşi na k’orobu do dok’umant’uri kalifika3ia na uğun svara muşişi coxoti “Atmaca” ren (1994). “Moşletinoba Çkinişi P’aşura” majura svara muşi ren (1998). 1996 3’anas na gamaxtu “Lazepe” coxoni svara muşi mak’itxalepes dido dvanç’eles. Xolo artneri gamaçkvalaşoxorişen na gamiçkvinu “Laz Muxamedi”ti onç’eloni çkva ar svara muşi ren.

Lazuri nena do k’ult’uraş oskedinapu do na mulun nesilepes inst’it’ut’urot meçamuş sakvaris dido amagi na uğun Ozgunik, İzmitis k’ideri na ren SİMA Yulva Mzoğurepes Xizmeturi Pondişi mimarepeşen ar teri ren. Pondiş Senedi şeni maartanuri xandapes ar teri k’oçot na qveret’u Ozgunik, mak’ide muşi na rt’u pondişi semboli muşiş oxazirusti mxuci meçu. Am pondişi jurnali na ren “Sima”şi k’ult’uruli k’onsult’anti iqu. Ozguni “Kafkasya Yazilari” do “Mjora” coxoni svarulepeşi redak’3iaşi k’adrosti ixandu.

2004 3’anaşi X3alaşi tutaşi ma-11-ani ndğas, Mjaçxas, şuri muşi Ğormotis meçu. Ozgunişi cenaze Maşukiyes idoxinu. Şina musi vuxvamupt.

M. Recai Özgün (1924 - 2004)

Anadili Lazca olan Arhavili bir ailenin çocuğu olarak 1924 Nisan’ında Ünye’de doğdu.1932- 1943 yılları arasında Arhavi İlkokulu, Hopa Ortaokulu ve Trabzon Lisesi’nde okudu. Ardından askerlik hizmetini tamamladı. Maliye teşkilâtında memur olarak hayata atıldı. Bir yandan çalışırken diğer yandan da önce Maliye Okulu’nda ardından da Ankara Hukuk Fakültesi’nde okudu. 27 yıl devlet memuru olarak çalıştı. Defterdar iken 1973’te emekli oldu. 1949’da evlenen M. Recai Özgün’ün biri kız, üç çocuğu var.

1946- 1947 yıllarında ilk şiirlerinden bir kaçı, değişik dergilerde yayınlandı. 1953- 1955 yılları arasında Ankara’da yayınlanan ‘Hazine’ adlı maliye dergisinde şiirleri ile meslekî yazıları ve eleştirileri çıktı.1967’den başlayarak, Adana’da kurduğu memur sendikasının dergisi olan ‘Anahtar’ adlı dergide yazıları çıktı.

1978’de ilk şiir kitabı ‘Kaza’nın Kahvesi’ yayınlandı (kendi yayını). Diğer şiir çalışması “Başladığımız Yer” başlığını taşıyor (Mjora- Nart Yayıncılık). Anılarını topladığı ve bir belgesel özelliği taşıyan kitabının ismi ise ‘Atmaca’ (1994, kendi yayını). “Kurtuluşumuzun Öyküsü” bir diğer kitabı (1998, Sima Vakfı yayını). 1996’da Çiviyazıları Yayınevi’nden çıkan “Lazlar” başlıklı kitabıyla dikkatleri çekti. Yine aynı yayınevinden çıkan “Laz Muhammed”, Özgün’ün ilgi toplayan bir diğer çalışması.

Laz dili ve kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara kurumsal olarak aktarılmasında çok önemli bir katkısı olan M. Recai Özgün, İzmit’te kurulmuş olan SİMA Doğu Karadenizliler Hizmet Vakfı’nın da mimarlarından. Vakıf Senedi’nin ön çalışmalarını tek başına yürüten Özgün, kurucusu olduğu bu vakfın sembolünün hazırlanmasına da katkı sundu. Bu vakfın yayın organı “Sima”nın da “Kültür Danışmanı” olan M. Recai Özgün, “Kafkasya Yazıları” ve “Mjora” adlı dergilerin de danışma kurullarında görev aldı.

11 Temmuz 2004 Pazar günü aramızdan ayrılan M. Recai Özgün, Maşukiye’de toprağa verildi. Aziz anısı önünde saygıyla eğiliyoruz…