K’oçişi Zamirepe : Şahıs Zamirleri
Ma: Ben
Si: Sen
Eya: O
Emus: On(d)a (datif)
Emuk: O (ergatif)
Çkin: Biz
Tkvan: Siz
Entepe: Onlar
Entepes: Onlar(d)a (datif)

Minobaşi Ok’um3xvalepe : İyelik Ekleri
Çkimi: Benim
Skani: Senin
Emuşi: Onun
Çkini: Bizim
Tkvani: Sizin
Entepeşi: Onların
Guri çkimi: Kalbim, Nena çkimi: Dilim
Toli skani: Gözün, Çarbi skani: Dudağın
Çxvindi muşi: Burnu, K’uçxe muşi: Ayağı, Ti muşi: Başı
Dulya çkini: İşimiz, Oput’e çkini: Köyümüz
Oxori tkvani: Eviniz, Dixa tkvani: Araziniz
Muşi: Kendisinin
Coğorepe muşi: Köpekleri (özne çoğul)
Coğorepe muşi va moxtes: Köpekleri gelmediler.
Coğori mutepeşi: Köpekleri (özne tekil)
Coğori mutepeşiti moxtu: Köpekleri de geldi.

Ocağişi K’oçepe Do Zamirepe : Aile Fertleri Ve Zamirler
Baba skani so ulun?: Senin baban nereye gidiyor?
Nana çkimik gyari ikips: Benim annem yemek yapıyor (ergatif)
Emuşi cuma k’ap’et’i k’oçi ren: Onun kardeşi kuvvetli adamdır
Da çkimi si mu zop’on?: Benim (kız) kardeşim sen ne diyorsun?
Bere çkimi komoxti ak: Oğlum gel buraya
Bozo çkimi muperi mskva ren: Benim kızım ne kadar güzel
Cumadi skani so ren?: Senin amcan-dayın nerede?
Em na mulun dadi skani va ren i?: Bu gelen senin halan-teyzen değil mi?
Sica çkini dido guroni k’oçi t’eren: Bizim damat cesaretli adammış
Nisa tkvani so idu?: Sizin gelin nereye gitti?
P’ap’uli çkimi namazişa ulun: Benim dedem namaza gidiyor
Nandidi skani zabuni ren i?: Senin ninen hasta mı?
Eksale skani (z’irop i) muperi kimoli k’oçi t’eren: Senin kuzenin (erkek) ne delikanlı adammış
Megabre çkimi imt’eren: Benim dostum kaçmış
Megabre skani dideleren: Senin arkadaşın delirmiş
(Ma) mevulur: Ben gidiyorum
Si nam oput’eşen re?: Sen hangi köydensin?
Eya so ulun?: O nereye gidiyor?
Ç’umen tkvanda moptaminonan: Biz yarın size geleceğiz
Tkvan mundes moxtit?: Siz ne zaman geldiniz?
Entepe so ulunan?: Onlar nereye gidiyor?
Entepek mu ikipan?: Onlar ne yapıyorlar? (ergatif)
(Ma) Xopuri vore: Ben Hopalıyım
(Si) Lazuri giçkin i?: Sen Lazca biliyor musun?
Eya muç’oşi k’oçi ren?: O nasıl adamdır?
Emuk mu ikips?: O ne yapıyor? (ergatif)
Cuma çkimi so ren?: Benim (erkek) kardeşim nerede?
Da çkimi so ren?: Benim (kız) kardeşim nerede?
Cuma çkimik mu ikips?: Benim (erkek) kardeşim ne yapıyor?
Da çkimik mu ikips?: Benim (kız) kardeşim ne yapıyor?
Baba skani mundes mulun?: Senin baban ne zaman geliyor?
Cumadi muşi so idu?: Onun dayısı-amcası nereye gitti?
Si çkin pasta mixvenupt i?: Sen bize yapar mısın?
Ma tkvan p’aramiti gi3’vat i?: Ben size masal anlatayım mı?
Entepeş neknaş 3’oxle mu go3’adgin?: Onların kapısının önünde ne duruyor?

Nesneluri K’itxaşi Zamirepe: Nesnel Soru Zamirleri
Ma: Si: Eya: Çkin: Tkvan: Entepe
Ben: Sen: O: Biz: Siz: Onlar
Ma/çkimda: Si/skanda: Emus: Çkin(da): Tkvan(da): Entepes
Bana: Sana: Ona: Bize: Size: Onlara
Ma: Si: Emus: Çkin(da): Tkvan(da): Entepes
Bende: Sende: Onda: Bizde: Sizde: Onlarda
Çkimden: Skanden: Emuşen: Çkinden: Tkvanden: Entepeşen
Benden: Senden: Ondan: Bizden: Onlardan
Çkimi: Skani: Emuşi: Çkini: Tkvani: Entepeşi
Benim: Senin: Onun: Bizim: Onların
Çkimik’ala: Skanik’ala: Emuk’ala: Çkinik’ala: Tkvanik’ala: Entepek’ala
Benimle: Seninle: Onunla: Bizimle: Onlarla

Noğiruşi Zamirepe : İşaret Zamirleri
Aya: Bu, şu (işaret)
Am: Bu, şu (kavram, işaret)
Amuk: Bu, şu (ergatif)
Amus: Bun(d)a, şun(d)a (datif)
Eya: O
Emuk: O (ergatif)
Emus: On(d)a (datif)
Antepe: Bunlar, şunlar
Antepek: Bunlar, şunlar (ergatif)
Antepes: Bunlar(d)a, Şunlar(d)a (datif)
Entepe: Onlar
Entepek: Onlar (ergatif)
Entepes: Onlar(d)a (datif)
Ameri: Bura(sı), şura(sı)
Emeri: Ora(sı)
Amk’ele: Bu taraf(da), şu taraf(da)
Emk’ele: O taraf(da)
Aşo: Böyle, şöyle
Aşopete: Böylelikle, böylece, bu/şu şekilde
Eşo: Öyle
Eşopete: Öylelikle, öylece, o şekilde

Soti do K’elenişi Zarfepe : Yer ve Yön Zarfları
3’ale: Aşağı
K’ap’ula: Arka
Elamti: Yukarıya doğru
Gelamti: Aşağıya doğru
Mçire: Geniş
Mçiroba: Genişlik, en
Doloxe: İç, içerde
Oşkena: Orta
3’oxle: Ön
Marz’gvani: Sağ
K’vazali: Sol
Çodina: Son
K’un3’uli: Uç
Dudi: Zirve
Jile: Üst
Xolos: Yan
K’ele(ni): Yön

Dğalepe : Günler
Mjaçxa: Pazar
Tutaçxa: Pazartesi
İk’inaçxa: Salı
Cumaçxa: Çarşamba
Çaçxa: Perşembe
P’araske/Obiçxa: Cuma
Sabat’oni/Şuriçxa: Cumartesi

Tutape : Aylar
1. 3’anağani: Ocak
2. K’undura: Şubat
3. Mirk’ani: Mart
4. İgrik’a: Nisan
5. Maisi: Mayıs
6. Mbulora: Haziran
7. X3ala: Temmuz
8. Maraşina: Ağustos
9. St’aroşina: Eylül
10. Gumatuta: Ekim
11. 3’ilva: Kasım
12. Xrist’ana: Aralık

Droepe : Mevsimler
Pukrinora/K’inua: İlkbahar
Mapxa: Yaz
Stveli: Sonbahar
Qinora: Kış

Orape : Zamanlar
Ç’umani : Sabah
Ondğeri : Öğlen
Limci : Akşam
Seri : Gece
Dğaleri : Gündüz

Perepe : Renkler
Xçe: Beyaz
Kvint’eli: Sarı
Zuğaşperi: Mavi
Mç’ita: Kırmızı
Mjvari: Yeşil
Uça: Siyah

Organepe do Xura Çkini : Organlarımız ve Bedenimiz
Xe: El
K’uçxe: Ayak
Nunk’u: Yüz
P’ici: Ağız
Ti, dudi: Baş, kafa
Oç’işi: Sırt
Ğva: Yanak
Qva: Alın
Quci: Kulak
Çxvindi: Burun
K’iti: Parmak
T’rik’i: Bacak
Toma: Saç
Toli: Göz
T’k’ebi: Deri
Xura: Beden
Bu3xa: Tırnak
K’ibiri: Diş
Nena: Dil-lisan
Burgili: Diz
Qali: Boyun
Xurxi: Gırtlak
T’ani: Boy
Çenge: Çene
Siniri: Sinir
Mt’k’o: Karış
Guri: Kalp
Korba: Karın
Xeşguri: Avuç
Mcixi: Yumruk
K’udeli: Kuyruk
Kra: Boynuz
Çarbi: Dudak

Skindinape : Hayvanlar
K’vinçi: Kuş
Zağanozi: Kartal
Ot’rik’e: Bıldırcın
T’oroci: Güvercin
Lomi: Aslan
Qilo: Kaplan
Mgeri: Kurt
Mtuti: Ayı
Ğeci: Domuz
Meli: Tilki
M3kivut’ura: Tavşan
Boçi: Koç
Txa: Keçi
Mçxuri: Koyun
Puci: İnek
Xoci: Öküz
Geni: Dana
K’at’u: Kedi
Coğori: Köpek
Mamuli: Horoz
Kotume: Tavuk
K’ok’uçi: Hindi
Bibi: Ördek
Ğorğoci: Kaz
Ç’uç’uli: Civciv
Tik’ani: Kuzu
K’ambeşi: Manda
3xeni: At
Girini: Eşek
Cori: Katır
Mskveri: Geyik
Çxomi: Balık
Kapçiya: Hamsi
3’i3’ila: Yılan
Mk’oli: Çekirge
Mtugi: Fare
Ank’e: Kerkenez
Bombula: Örümcek
Bobonç’va: Hamamböceği
But’k’uci: Arı
Ç’ağana: Yengeç
Ç’urç’a: Çalıkuşu
Cino: Martı
Depina: Yunus
Dimç’k’u: Karınca
P’inç’k’u: Ateşböceği
Golamamuli: Çavuşkuşu
Ğanç’k’a: Kene
Ğaç’o: Çekirge kuşu
Ğvap’a: Danaburnu
K’uri: Kuzgun
K’idi: Ağaçkakan
K’orğoni: Sivrisinek
Mşkirdoni: Kırlangıç
K’uk’ulina: Karabatak
K’vai: Karga
Mkyapu: Çakal
M3’k’iri: Pire
Mç’aci: Sinek
Ololi: Baykuş
Mjvabu: Kurbağa
Maqaqi: Su kurbağası
K’orida: Tahtakurusu
Msirida: Sığırcık
Mt’i: Bit
Muxuxi: Köstebek
Munçkvi: Porsuk
Munt’uri: Meyve kurdu
Mzesku: Karakuş
P’urzi: At sineği
Parpali: Kelebek
Pen3’o: Sümüklü böcek
Çiçi: Güve
Sifteri: Atmaca
Zerdeva: Sansar
3’i3’i: Solucan
Mt’k’aşkotume: Çulluk

Xilape : Meyveler
Uşkiri: Elma
M3xuli: Armut
Ant’ama: Şeftali
Aranz’i: Greyfurt
Mjoli: Dut
Mbuli: Kiraz
M3’k’o: Karayemiş
Qomuri: Erik
K’andğo: Çilek
Daz’ik’andğo: Böğürtlen
Qurz’eni: Üzüm
Nez’i, k’ak’ali: Ceviz
Luği: İncir
Ç’uburi: Kestane
Txiri: Fındık

Lilvepe : Sebzeler
Diç’k’ici: Isırganotu
Nergi: Fide
Balur3aği: Domates
Şuk’a: Salatalık
Qoqore: Kabak
P’ip’eri: Biber
Kinz’i: Dereotu
Bulek’i: Turp
Leri: Sarmısak
Loiginz’e: Havuç
Lazut’i: Mısır
K’romi: Soğan
Minta: Nane
Lobia: Fasülye
Pat’licani: Patlıcan
Dixamarkvali: Patates
Luqu: Lahana
Dik’a: Buğday
Kveri: Arpa
Ğaramso: Maydanoz
Sot’oliya: Pazı
P’raska: Pırasa
Frasuli: Bezelye
M3xuk’uburi: Dereotu

Mzgudape : Bitkiler
But’k’a: Yaprak
Ca: Ağaç
Mt’k’a: Orman
Ont’ule: Bahçe
Tipi: Ot
Pukiri: Çiçek
Limxana: Eğrelti otu
Ç’k’oni: Meşe
Msici: Sarmaşık
Binexi: Asma
Daz’i: Diken
Du3xu: Ihlamur
3xik’i: Çalı
Mşkeri: Orman gülü
3’ipuri: Kayın ağacı
Txomu: Kızılağaç

Oçinu : Tanışma
Doçinapi: Tanıştır
Domoçinapi: Beni tanıştır
Coxo mu gegoz’in?/Coxo mu giğun?: Adın ne?
Coxo… gemoz’in/Coxo …. miğun/: Benim adım...dır
Sizi tanıştırayım: Dogoçinapa
Bozo çkimi: Kızım
Bere çkimi: Oğlum
Çili çkimi: Eşim (karım)
Kimoci çkimi: Eşim (kocam)
Megabre çkimi dogoçinapa: Dostumu size takdim edeyim
Çkin artikarti viçinopt: Biz tanışıyoruz
Muç’oşi ret?: Nasılsınız?
Didi mardi, k’ai vore. Tkvan muç’oşi ret?: Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız?
Sonuri ret?: Nerelisiniz?
Solen mulut?: Nereden geliyorsunuz?
Mu dilya ikipt?: Ne iş yapıyorsunuz?
Ma doxtori vore/ma muendisi vore/ma mamgurapale vore: Ben doktorum/mühendisim/öğretmenim
Artikarti na viçinit şeni dido k’ai ma3’onu/Artikarti na viçinit şeni dido maxelu: Tanıştığımıza çok memnun oldum
Manti tkvan na giçinit şeni dido k’ai ma3’onu/Manti tkvan na giçinit şeni dido maxelu: Ben de tanıştığımıza çok memnun oldum
K’oçumçane: Bay
Kimoceri: Evli bayan
Çileri: Evli erkek
Ukimoceri, ugamatxveri: Bekar bayan
Uçilu: Bekar bay
Megabre: Arkadaş

Yeç’opinu-Gamaçamu : Satınalmak-Satmak
Meraba, ek’o k’ai mu rt’u na moxtit/gecginoba, k’uçxe bedineri moxteret: Merhaba, hoş geldiniz
Xoş moxtit. Kamaxtit.: Hoş geldiniz. Buyurun
… (ko)ren i?: ... var mı?
Ho, (ko)ren: Evet, var
Var, va ren: Hayır, yok
Muk’o ren?/Muk’o lira ren?: Ne kadar?/Kaç lira?
Meraba, 3’k’ari giğunan i?/meraba, 3’k’ari ren i?: Merhaba, suyunuz var mı?/merhaba, su var mı?
Ho, miğun/ho, (ko)ren: Evet, sahibim/evet, var
3’k’ari qini ren i?: Su soğuk mu?
Ho, qini ren: Evet, soğuk
K’uçxe bedineri moxteret/mu k’ai moxteret/xoş moxteret: Hoş geldiniz
Z’igara giğun i?: Sigara var mı?
Var, va miğun: Hayır, yok
Kamaxtit/komoxtit/buyurun: Buyurun
Muk’o?: Ne kadar?
Jureneçdovit lira?: 50 lira
Didi mardi: Teşekkürler
Gyari ren i?: Yemek var mı?
Ho, (ko)ren: Evet, var
K’ai dğalepe: İyi günler

Sifatepe : Sıfatlar
Mk’olo-Loqa: Acı-Tatlı
Gon3’k’eri-K’ileri: Açık-Kapalı
Upşu-Yopşa: Boş-Dolu
Didi-Ç’it’a: Büyük-Küçük
Mç’oxa-Loqa: Ekşi-Tatlı
Paxali-Epi: Pahalı-Ucuz
Tu3’a-Qini: Sıcak-Soğuk
Ağani-Mcveşi: Yeni-Eski
Meç’ireli-Perpu: Zor-Kolay
Mskva-P’at’i: Güzel-Kötü
Ndğili-Bayati: Taze-Bayat
Cumoni-Uncumeli: Tuzlu-Tuzsuz

Çkva Mutxanepe : Diğer Şeyler
Xçe: Beyaz
Mç’ita: Kırmızı
Zuğaşperi: Mavi
K’vint’eli: Sarı
Uça: Siyah
Mjvari: Yeşil
Gamauçaneri: Koyu(laşmış)
Gamaxçaneri: Açık(laşmış)
T’aroni muç’oşi ren?: Hava nasıl?
Mç’ima/mp’ula medgineri ren: Bulutlu
Mç’ima ren: Yağmurlu/yağmur var
T’u3a : Sıcak
Çxopa : Sıcak hava
Qini : Soğuk
T’ibu: Ilık Çuçuna: Serin
Xoşi: Hoş
Xomula: Kuru
İxi: Rüzgar
Mskva: Güzel
Ç’it’a: Az
Dido: Çok
M3ika: Biraz
Çkar: Hiç
Soti, sva: Yer
So?: Nerede?
Oxoris: Evde
Odas: Odada
Mp’olis: İstanbul’da
Steğos, sokağis: Sokakta
Otobusis: Otobüste
Xopas: Hopa’da

Rak’amepe : Sayılar
Ar: Bir
Jur: İki
Sum: Üç
Otxo: Dört
Xut: Beş
Aşi: Altı
Şkvit: Yedi
Ovro: Sekiz
Çxoro: Dokuz
Vit: On
Vit’oar: On bir
Vit’ojur: On iki
Vit’osum: On üç
Vit’ootxo: On dört
Vit’oxut: On beş
Vit’oaşi: On altı
Vit’oşkvit: On yedi
Vit’oovro: On sekiz
Vit’oçxoro: On dokuz
Eçi: Yirmi
Eçidoar: Yirmi bir
Eçidojur: Yirmi iki
Eçidovit: Otuz
Jur(n)eçi: Kırk
Jur(n)eçidovit: Elli
Sum(en)eçi: Altmış
Sume(en)eçidovit: Yetmiş
Otxo(n)eçi: Seksen
Otxo(n)eçidovit: Doksan
Oşi: Yüz
Oşidoar: Yüz bir
Oşidojur: Yüz iki
Oşidovit: Yüz on
Juroşi: İki yüz
Sumoşi: Üç yüz
Çxoroşi: Dokuz yüz
Şilya: Bin
Xutşilya: Beş bin
Vitşilya: On bin
Oşşilya: Yüz bin
Ar milyoni: Bir milyon

K’itxaşi Metkvalape : Soru Sözcükleri
Namu: Hangi(si)
Namuk: Hangi(si) (ergatif)
Namus: Hangisin(d)e (datif)
Namuşi: Hangisinin
Muk’o: Ne kadar
Muk’o fara: Kaç defa
Muk’os: Kaça
Mi: Kim
Mik: Kim (ergatif)
Mis: Kim(d)e (datif)
Mirt’u: Kimdi
Mişi: Kimin(ki)
Mişi t’u: Kimindi
Namuşi: Kimin(ki), hangisinin
Muç’oşi: Nasıl
Mundes: Ne zaman
Mu: Ne
Mundeşa(kis): Ne zamana kadar
Mondeşen doni: Ne zamandır/ne zamandan beri
So: Nereye, ner(d)e
Someri: Neresi
Sok'ala: Nerde, hangi yerde
Sole: Nereye, ne tarafa
Solendo: Ne tarafta(n)
Soleşakis: Nereye kadar
Sonuri: Nereli
Soşa: Ne tarafa, hangi tarafa, nereye
Muşeni: Niçin
Mot: Neden

Saat’iş Ok’itxu : Saat Sormak
Nam saat’is?: Saat kaçta?
Saat’i muk’o ren?: Saat kaç?
Saat’i gverdi ren: Yarım
Gverdogverdi (ren): Çeyrek
Mek’ilaps: Geçiyor
Mez’in: Var (saat kavramı olarak)
Mez’it’aşi: Kala (saat kavramı olarak)
Ok’oxtale saat’i şkvitis ren: Toplantı yedide.
Dersi saat’i muk’os ren?/dersi nam saat’is ren?: Ders saat kaçta?
Dersi saat’i vit’oaris ren: Ders onbirde.

Misali Cumlepe (1) : Örnek Cümleler (1)
Ma: k’ai vore: zabuni vore: upşu vore: xeleberi vore-vore
Ben: iyiyim: hastayım: boşum: sevinçli (y)-im
Si: k’ai re: raxat’i re: xaziri re: doçk’inderi re-re
Sen: iyisin: rahatsın: hazırsın: yorgunsun -sın
Eya: mskva ren: meşguli ren: raxat’i va ren/raxat’i va uğun: noseri ren-ren
O: güzel (dir): meşgul: rahatsız: akıllı-dir
Çkin: k’ai voret: memnuni voret: upşu voret: zabuni voret-voret
Biz: iyiyiz: memnunuz: boşuz: hastayız (y)-yız
Tkvan: k’ai ret: upşu ret: noseri ret: raxat’i ret-ret
Siz: iyisiniz: boşsunuz: akıllısınız: rahatsınız-sınız
Entepe: k’ai renan: doç’k’inderi renan: mskva renan: xaziri renan-renan
Onlar: iyiler: yorgunlar: güzeller: hazırlar-lar
K’ai vore: İyiyim
K’ai re: İyisin
K’ai ren: İyi
K’ai voret: İyiyiz
K’ai ret: İyisiniz
K’ai renan: İyiler

K’itxaşi şekli: Soru şekli
Ma: k’ai vore i?: zabuni vore i?: upşu vore i?: xeleberi vore i?-vore i?
Ben: iyi miyim?: hasta mıyım?: boş muyum?: üzgün müyüm?-mıyım?
Si: k’ai re i?: zabuni re i?: xaziri re i?: noseri re i?-re i?
Sen: iyi misin?: hasta mısın?: hazır mısın?: akıllı mısın-mısın?
Eya: k’ai ren i?: zabuni ren i?: doç’kinderi ren i?: xaziri ren i?-ren i
O: iyi mi?: hasta mı?: yorgun mu?: hazır mı?-mı(dır)?
Çkin: k’ai voret i?: noseri voret i?: upşu voret i?: zabuni voret i?-voret i?
Biz: iyi miyiz?: akıllı mıyız?: boş muyuz?: hasta mıyız?-mıyız?
Tkvan: k’ai ret i?: noseri ret i?: upşu ret i?: zabuni ret i?-ret i?
Siz: iyi misiniz?: akıllı mısınız?: boş musunuz?: hasta mısınız?-mısınız?
Entepe: k’ai renan i?: zabuni renan i?: noseri renan i?: upşu renan i?-renan i?
Onlar: iyiler mi?: hastalar mı?: akıllılar mı?: boşlar mı?-(ler) mi?

Uqopineri Cumlepe : Olumsuz Cümleler
… va vore: … değilim
… va re: … değilsin
… va ren: … değil
… va voret: … değiliz
… va ret: … değilsiniz
… va renan: … değiller
… va ren i?: … değil mi
… va vore i?: … değil miyim?
… va re i?: ... değil misin?
… va ren i?: ... değil mi?
… va voret i?: ... değil miyiz?
… va ret i?: ... değil misin?
… va renan i?: ... değiller mi?

Fiilepe (1) : Fiiller (1)
O3’k’edu: Bakmak
Dodgitu: Durmak
Osiminu: Dinlemek
Oçalişu: Çalışmak
Moxtimu: Gelmek
Oxtimu: Gitmek
Oz’iru: Görmek
Oz’i3u: Gülmek
Oşu: İçmek
Oşvu: Örmek
Oç’k’omu: Yemek
Oşumu: Kızmak
Oğarğalu: Konuşmak
Ok’itxu: Okumak
Doxedu: Oturmak
Onciru: Uyumak
Oxvenu: Yapmak
Oç’aru: Yazmak
Oskidu: Yaşamak
Osteru: Oynamak
Goxtimu: Gezmek
Oguru: Öğrenmek
Oxmaru: Kullanmak
Oqoropu: Sevmek
Ok’vandu: İstemek
Gamaxtimu: Çıkmak
Otku: Söylemek
Oçvu: Beklemek
Oç’k’omu: Yemek
Oxo3’onu: Anlamak
Oçkinu: Bilmek
Geç’k’u: Başlamak
Dolokunu: Giyinmek
Oğodu: Etmek
Oxo3’onapu: Anlatmak
Ogibu: Pişirmek
Yeç’opinu: Almak
Meçamu: Vermek
Oçodu: Bitmek
Oz’iru: Bulmak
Ok’oxtimu: Buluşmak
Otiru: Taşımak
Oçxu: Yıkamak
Mencğonu: Yollamak
Omgaru: Ağlamak
Onç’elu: Özlemek
Mo3’ondu: Hoşlanmak
Ok’onağuru: Bayılmak

Ok’oxteri fiilepe: Birleşik Fiiller
Şuriş nadu: Canı sıkılmak
Dansiş oxvenu: Dans etmek
Dersiş oçalişu: Ders çalışmak
İnk’raxişi oqopinu: Nefret etmek
Z’igaraşi oşvu: Sigara içmek
Obiru: Şarkı söylemek
Telefoniş oğodu: Telefon etmek
Telefoniş gelaçamu: Telefon çalmak
Oç’k’omu: Yemek yemek
Gyariş oxvenu: Yemek yapmak
Op’aramitu: Masal anlatmak
Yeç’opinu, Oqindru: Alışveriş yapmak
Mektebişa/dulyaşa oxtmiu: Okula/işe gitmek
Margaluri oguru: Margalca öğrenmek

A3’ineri Ora : Şimdiki Zaman
Ma: movulur-viz’i3ap-pxer-dobdgitur
Ben: geliyorum-gülüyorum-oturuyorum-kalıyorum
Si: mulur-iz’i3ap-xer-dodgitur
Sen: geliyorsun-gülüyorsun-oturuyosun-kalıyorsun
Eya: mulun-iz’i3aps-xen-dodgitun
O: geliyor-gülüyor-oturuyor-kalıyor
Çkin: movulurt-viz’i3apt-pxert-dobdgiturt
Biz: geliyoruz-gülüyoruz-oturuyoruz-kalıyoruz
Tkvan: mulurt-iz’i3apt-xert-dodgiturt
Siz: geliyorsunuz-gülüyorsunuz-oturuyorsunuz-kalıyorsunuz
Entepe: mulunan-iz’i3apan-xenan-dodgitunan
Onlar: geliyorlar-gülüyorlar-oturuyorlar-kalıyorlar
Mulun: Geliyor
Ulun: Gidiyor
Şups: İçiyor
Z’irops: Görüyor
İz’i3aps: Gülüyor
Dgin (cansız), dodgitun (canlı): Duruyor
Xen: Oturuyor
İkips: Yapıyor
İncirs: Uyuyor
Ğarğalaps: Konuşuyor
Gyari ikips: Yemek yapıyor
Oxo3’onaps: Anlıyor
İmgars: Ağlıyor
Geç’k’aps: Başlıyor
Çumers: Bekliyor
İsimins: Dinliyor
Unon: İstiyor
İsters: Oynuyor
Anç’elen: Özlüyor
İbiraps: Şarkı söylüyor
Nomskun: Yakışıyor
Doloxups: Yıkıyor
Mendoçkumers (canlı): Yolluyor
Mencğonups (cansız): Yolluyor
Uçkin: Biliyor
İçalişeps: Çalışıyor
Mulun: Geliyor
Meçaps: Veriyor
Naxups: Yıkıyor
İbons: Yıkanıyor (banyo yapıyor)
Tkumers, zop’ons: Söylüyor, diyor

A3’ineri Ora Uqopineri : Şimdiki Zaman Olumsuz
Ma: va miçkin-va vognap
Ben: bilmiyorum-duymuyorum
Si: va giçkin-va ognap
Sen: bilmiyorsun-duymuyorsun
Emus: Emuk: va uçkin-va ognaps
O: bilmiyor-duymuyor
Çkin: va miçkinan-va vognapt
Biz: bilmiyoruz-duymuyoruz
Tkvan: va giçkinan-va ognapt
Siz: bilmiyorsunuz-duymuyorsunuz
Entepes: Entepek: va uçkinan-va ognapan
Onlar: bilmiyorlar-duymuyorlar
(Si) Margaluri giçkin i?: Sen Margalca biliyor musun?
Ma Lazuri vogurap i?: Ben Lazca öğretiyor muyum?
Emus k’abğa k’ai u3’onun i?: O kavgayı seviyor mu?
Çkin z’igara pşupt i?: Biz sigara içiyor muyuz?
Entepek dansi ikipan i?: Onlar dans ediyorlar mı?
Si Lazuri va oxo3’onap i?: Sen Lazca anlamıyor musun?
Si polit’ik’as quci va meçap i?: Sen politikayla ilgilenmiyor musun?
Mamgurepe skani va megisiminan i?: Öğrencilerin seni dinlemiyorlar mı?
Çkin vincirt i?: Biz uyuyor muyuz?
So içalişep?: Nerede çalışıyorsun?
Nam mektebişa ulur?: Hangi okula gidiyorsun?
Mektebişa mute mulur?: Okula neyle geliyorsun?
Si so xer?: Sen nerede oturuyorsun?
Seri muk’os incir?: Gece kaçta yatıyorsun?
Mapxas so ulur?: Yazları nereye gidiyorsun?
Ç’umani mundes yisel?: Sabah kaçta kalkıyorsun?
Ondğeris gyari so imxor?: Öğlen nerede yemek yiyorsun?
Mektebis mupe ikip?: Okulda neler yapıyorsun?
K’arta seris televizyonis o3’k’er i?: Her akşam televizyon izliyor musun?
Andğalepes dido doç’k’inderi re i?/andğalepes dido dogaç’kindu i?: Bugünlerde çok yorgun musun?
K’arta dğas dulyaşa ulu ri?: Her gün işe gidiyor musun?
K’arta dğas gazeta ik’itxup i?: Her gün gazete okuyor musun?
Mani mani kutupxanaşa ulur i?: Sık sık kütüphaneye gidiyor musun?
K’arta ondğeris gyari imxor i?: Her öğlen yemek yiyor musun?
Mankana skanis mu rengi uğun?: Senin araban ne renk?
Oxori tkvani so ren?: Sizin eviniz nerede?
K’alemi skani so ren?: Senin kalemin nerede?
Tolepe skani mu perişi ren?: Senin gözlerin ne renk?
Gvari mu giğunan?: Sizin soyadınız ne?
Dersi skani nam saat’is ren?: Senin dersin kaçta?
Mektebi skani so ren?: Senin okulun nerede?

Ocaği Çkimi : Benim Ailem
Da (didi da): Kız kardeş, abla
Cuma (didi cuma): Erkek kardeş, ağabey
Cumadi: Amca
Nana: Anne
Baba: Baba
Nandidi: Anneanne
Megabre: Arkadaş
Nandidi: Babaanne
P’ap’uli: Büyükbaba
P’ap’uli: Dede
Sica: Enişte
Biç’megabre: Erkek arkadaş
Çili: Eş (bayan)
Kimoci: Eş (bay)
Cumadi: Amca, dayı
Dadi: Hala, teyze
Biç’i: Erkek çocuk
Bozo: Küçük kız
K’ulani: Yetişkin kız
Ağanmordale: Delikanlı
Çinaperi: Tanıdık
Animse: Yeğen
Nisadi: Yenge

K’itxape : Sorular
Mu: Ne
Mi: Kim
Mik: Kim (ergatif)
Mik’ala: Kimle
So(le): Nereye
So: Nerede
Muç’oşi: Nasıl
Mute: Neyle
Mundes: Ne zaman
Muç’oşi: Nasıl
A3’i: Şimdi
Andğa: Bugün
Ç’umen: Yarın
Ğoman: Dün
Bazi: Bazen
Arm3ika: Biraz
Mani mani: Sık sık
İro: Her zaman
K’arta dğa: Her gün
Si andğa mektebis re i?: Sen bugün okulda mısın?
Tkvan mamgure ret i?: Siz öğrenci misiniz?
Si ç’umen meşguli re i?/ç’umen dulya giğun i?: Siz yarın meşgul müsünüz?
Si a3’i dulyas re i?: Siz şimdi işte misiniz?
Si dulyamxvenu re i?: Sen çalışkan mısın?
Si bunduri re i?: Sen tembel misin?
Si ç’umen upşu re i?: Sen yarın boş musun?
Tkvan k’arta dğas mektebis ret i?: Siz her gün okulda mısınız?
Si Lazi re i?: Sen Laz mısın?
Tkvan raxat’i ret i?: Siz rahat mısınız?
Si nosimt’ineri re i?: Sen deli misin?

Şursağoba Şeni : Sağlıkla İlgili
Korba m3’k’uns: Benim midem ağrıyor
Ti m3’k’uns: Benim başım ağrıyor
Arm3ika şuri memadven: Benim biraz canım sıkılıyor
Korba m3’k’uns: Karnım ağrıyor
Qucik mi3’irups: Benim kulağım çınlıyor
Tolepe maç’uns: Gözlerim yanıyor
Guri makten: Benim midem bulanıyor

K’elenepe : Yönler
3’oxle-K’ap’ula: Ön-Arka
Jin-Tude: Üst-Alt
Doloxe-Gale: İç–Dış
Marz’gvani-K’vazali: Sağ–Sol
Oşkena-Mele: Orta-Karşı
Jilentuna-3’alentuna: Kuzey-Güney
Yulva-Gyulva: Doğu-Batı
Şka-Gomorgva: Ara-Etraf
Geç’k’apa-Çodina: Başlangıç-Sonuç

Sotepe, Svape : Yerler
Daz’epuna: Dikenlik
Txirepuna: Fındıklık
Oxoriş 3’oxle: Evin önü
Nek’naş k’ap’ula: Kapının arkası
Caş tude: Ağacın altı
Masaşi jin: Masanın üstü
Zuğaşi tudele: Denizin dibi
Odaşi gale: Odanın dışı
Çantaşi doloxe: Çantanın içi
Mektebişi ekole/jile: Okulun ilerisi
Caşi k’ap’ula: Ağacın gerisi
Dukyanişi marz’gvani: Dükkanın sağı
K’aveşi k’vazali: Kahvenin solu
Pencereşi yani: Pencerenin yanı
Gzaşi kinari: Yolun kenarı
Xopaşi jilentuna: Hopa’nın kuzeyi
Xopaşi 3’alentuna: Hopa’nın güneyi
Oxori do mektebişi şka: Evle okulun arası
T’ibaşi gomorgva: Gölün etrafı
Dersişi geç’k’apa: Dersin başı
Filmişi çodina: Filmin sonu
Oxorişi mele: Evin karşısı
Andğa tutaşi nam dğa ren?: Bugün ayın kaçı?
Lazuri (oğarğalu) zori ren i?: Lazca zor mu?
Sundura someris ren?: Sundura nerede?
Sundura Xopaşi nam k’ele ren?: Sundura Hopa’nın neresinde/ne tarafında?
Saat’i muk’o ren?: Saat kaç?
Andğa t’aroni muç’oşi ren?: Bugün hava nasıl?
Mektebişa solen mulur?: Okula nereden geliyorsun?
Ç’umen tutaşi nam dğa ren?: Yarın ayın kaçı?
‘’Mi’’ mu tkvala ren?: “Kim” ne demek?
Andğa dğalepeşi mu ren?/andğa nam dğa ren?: Bugün günlerden ne?
Çai mu rengi ren?/çais muperi peri uğun?: Çay ne renk?
Lazuri dersi nam saat’is ren?: Lazca dersi saat kaçta?
Marz’gvani k’ele mi elagixen?: Senin sağında kim oturuyor?
Melendo skanis mi ren?: Senin karşında kim var?
Skaniş met’a mipe moxtasunon?: Senden başka kimler gelecek?
K’arta dğas mektebişa mulur i?: Her gün okula geliyor musun?

Mek’amaleri Ora : Geçmiş Zaman
Yezdu-yezdu-va yezdu: Almak (alıp yerinden kaldırmak)-aldı-almadı
Ogoru-goru-va goru: Aramak-aradı-aramadı
Oçodu-diçodu-va içodu: Bitmek-bitti-bitmedi
Geç’k’u-(ko)geç’k’u-va geç’k’u: Başlamak-başladı-başlamadı
Oçalişu-içalişu-va içalişu: Çalışmak-çalıştı-çalışmadı
Moxtimu-moxtu-va moxtu: Gelmek-geldi-gelmedi
Oz’iru-z’iru-va z’iru: Görmek-gördü-görmedi
Oz’i3u-iz’i3u-va iz’i3u: Gülmek-güldü-gülmedi
Oşumu-dişumu-va işumu: Kızmak-kızdı-kızmadı
Ok’itxu-ik’itxu-va ik’itxu: Okumak-okudu-okumadı
Meçamu-meçu-va meçu: Vermek-verdi-vermedi
Oxvenu-qu-va qu: Yapmak-yaptı-yapmadı

Fiilepe (2): Fiiller (2)
Oxo3’onu: Anlamak
Omşkironu: Acıkmak
Oşkurinu: Korkmak
O3’k’edu: Seyretmek
Ok’itxu: Sormak
Mo3’ondu: Beğenmek

Misali Cumlepe (2) : Örnek Cümleler (2)
T’okseneri dolonis dersiş oxvenu gomoç’k’ondu: Geçen hafta ödevimi yapmayı unuttum
Arabaşi yezdimu gomoç’k’ondu: Arabayı almayı unuttum
Skanda otku gomoç’k’ondu: Sana söylemeyi unuttum
Mixat’iri, skani ogoru kogomoç’k’ondu/si kogomoç’k’ondu: Affedersin, seni aramayı unuttum
Filmis o3’k’omilu kogomoç’k’ondu: Filmi izlemeyi unuttum
K’at’uşi oskedinu kogomoç’k’ondu: Kediyi beslemeyi unuttum
Ok’itxu kogomoç’k’ondu: Sormayı unuttum
Nek’naş mezdu kogomoç’k’ondu: Kapıyı kapamayı unuttum
Mektebişa idi i?: Okula gittin mi?
Zuğak dersi içalişu i?: Zuğak ders çalıştı mı?
Fadimek televizyonis menda3’k’edu i?: Fatma televizyon seyretti mi?
Kamilik gazeta dik’itxu i?: Kamil gazete okudu mu?
Muammedik Ankaraşa idu i?: Muhammed Ankara’ya gitti mi?
Xarcek dersişa moxtu i?: Hatice derse geldi mi?
Xoca mundes z’iri?: Hocayı ne zaman gördün?
Dersi mundes oçodinu?: Dersi ne zaman bitirdin?
Gyari mundes ç’k’omit?: Yemeği ne zaman yediniz?
Megabre tkvani mundes idu?: Arkadaşınız ne zaman gitti?
Aşe mundes z’iri?: Ayşe’yi ne zaman gördün?
Lazuri oğarğalus mundes gevoç’k’it?: Biz Lazca konuşmaya ne zaman başladık?
Xopaşa mundes moxtit?: Hopa’ya ne zaman geldiniz?
Entepek trenis mundes gexedes?: Onlar ne zaman trene bindiler?
Xopaşa mundes idi?: Hopa’ya ne zaman gittin?
Si çkar tavla isteri i?/si çkar tavla gisteramun i?: Sen hiç tavla oynadın mı?
Si çkar k’ave şvi i?/si çkar k’ave gişvapun i?: Sen hiç kahve içtin mi?
Tkvan çkar resmi gixvenapunan i?: Siz hiç resim yaptınız mı?
Amedik andğa zabuni va rt’u: Ahmet bugün hasta değildi.
Andğa t’aroni k’ai t’u: Bugün hava güzeldi
Siras kitabi gez’it’u: Sırada kitap vardı
Televizyonis filmi va rt’u: Televizyonda film yoktu
Dersi miğut’es: Bizim dersimiz vardı
Megabre çkimis upşu ora uğut’u: Arkadaşımın boş zamanı vardı
Ğoman t’aroni muç’oşi t’u?: Dün hava nasıldı?
Maçi mundes geç’k’u?: Maç ne zaman başladı?
Ğoman na moxtu mi rt’u?: Dün gelen kimdi?
Skani dersi saat’i muk’os t’u?: Dersin saat kaçtaydı?
Ğomamci gyaris mu rt’u?: Dün akşam yemekte ne vardı?
Gyari muç’oşi t’u?: Yemek nasıldı?
İmtiani muç’oşi t’u?: Sınav nasıldı?
Memet’ik zabuni t’u i?: Mehmet hasta mıydı?
Filmi k’omiği t’u i?: Film komik miydi?
Gyari nostoneri t’u i?: Yemek lezzetli miydi?
Mç’ima mç’ipt’u i?: Hava yağmurlu muydu?
Tkvani muellimi Memet’i t’u i?: Mehmet sizin öğretmeniniz miydi?
Ca oxoriş 3’oxle dgit’u i?: Ağaç evin önünde miydi?
Muaremi ğoman oxoris t’u i?: Muharrem dün evde miydi?
Hemidik ğomamci derdoni/gemzuli t’u i?: Hamit dün akşam üzgün müydü?
Marketi gon3’k’eri t’u i?: Market açık mıydı?
Ğoman dersi t’u i?: Dün ders var mıydı?
Ğoman oxoris miti t’u i?: Dün evde kimse var mıydı?
T’okseneri xaftas imtiani va rt’u i?: Geçen hafta sınav yok muydu?
Ğoman dido dulya giğut’u i?: Dün çok işin var mıydı?
Mutu şikayeti va giğut’u i?: Bir şikayetin yok muydu?

Emrişi (Direktifişi) Kipi : Emir Kipi
(Si) mo ğarğalap-mo zop’on-mo isimin-mo ikip: Sen konuşma-söyleme-dinleme-yapma
(Tkvan) mo ğarğalapt-mo zop’ont-mo isimint-mo ikipt: Siz konuşmayın(ız)-söylemeyin(iz)-dinlemeyin(iz)-yapmayın(ız)
Quci mo meçap!: Aldırma!
Narği/Derdi mo zdip!: Üzülme!
Mo ikip!: Yapma!
Mo goşubğap!/mo barbalap!: Saçmalama!
Mo k’itxup!: Sorma!
Mo gondginap!: Abartma!
Alayi mom3’ipxup!: Dalga geçme!
Şuri momindarup!: Canımı sıkma!
Mo gamikibire!: Ukalalık etme!
Jin mo ejodgitur!: Üstünde durma!
Mo ideler!: Deli olma!
Dido mo ğarğalap!: Çok konuşma!
Mo moşumapt!: Beni kızdırmayın!

Mardi do Xvama : Teşekkür ve Dua
Ğormotik dogoxelas/Ğormotik razi gaqvas!: Allah razı olsun
Ğormotik mo megiç’aras: Allah göstermesin
Ğormotik dokçvas: Allah korusun
Ğormotik va megiç’aras: Allah esirgesin
Ğormotik raxatoba mekças: Allah rahatlık versin
Ğormotik dogoxelas: Allah mesut etsin
Ğormotik dogok’aras: Allah şifa versin
Gormotik dogixvamas: Allah mübarek etsin
Ğormotik ar dğa oşi dğa dogi3’opxas: Allah bir gününü yüz gün eylesin
Ğormotik p’at’işi dğa va mego3’iras/megaç’aras: Allah sana kötü gün göstermesin

Na Moxtasunon Ora : Gelecek Zaman
Mendaptaminon: Gideceğim
Mendaxtaginon: Gideceksin
Mendaxtasunon: Gidecek
Mendaptaminonan: Gideceğiz
Mendaxtaginonan: Gideceksiniz
Mendaxtasunonan: Gidecekler
Va mendaptaminonan: Gitmeyeceğim
Va mendaxtaginonan: Gitmeyeceksin
Va mendaxtasunon: Gitmeyecek
Va mendaptaminonan: Gitmeyeceğiz
Va mendaxtaginonan: Gitmeyeceksiniz
Va mendaxtasunonan: Gitmeyecekler
Ç’umen so idaginonan?: Yarın nereye gideceksiniz?
Gendğani so iqvaginonan?: Öbür gün nerede olacaksınız?
Am seris nam saat’is gyari ç’k’omaginon?: Bu akşam kaçta yemek yiyeceksin?
Ç’umani mundes yiselasunonan?: Sabah kaçta kalkacaklar?
İk’inaçxas mik’ala ğarğalaginon?: Salı kiminle konuşacak?
Mi moxtasunon?: Kim gelecek?
Mundes moxtaginon?: Ne zaman geleceksin?
Muç’oşi dolikunaginon?: Nasıl giyineceksin?
Daha dopxedaminonan i?: Daha oturacak mıyız?
Mişa vidaminonan?: Kime gideceğiz?
Andğa mu vik’itxaminonan?: Bugün ne okuyacağız?
Entepe mu ç’k’omasunonan p’ia?: Onlar ne yiyecekler, peki?
Si muç’oşi iqvaginon?: Sen nasıl olacaksın?
Na mulun tutas makine yep’ç’opaminonan i?: Gelecek ay makinayı alacak mıyız?
Am seri kitabi mik’itxaginon i?: Bu aksam kitap okuyacak mısın bana?
Xoloti p’aramiti mi3’vaginon i?: Tekrar hikaye anlatacak mısınız?

Namtini Kelimepe : Bazı Kelimeler
K’oçi: Adam
Magyare: Aşçı
Mara: Ama, fakat
Kandara: Aptal
Mankana: Araba
Megabre: Arkadaş
3xeni: At
Daçxiri: Ateş
K’uçxe: Ayak
Ont’ule: Bahçe
Aya: Bu
Andğa: Bugün
Antepe: Bunlar
Oçalişu: Çalışma
Pukiri: Çiçek
Bere: Çocuk
Va ren: Değil
Elapatxeri, nosimt’ineri: Deli
Zuğa: Deniz
Gofit’nu: Dikkat
Nena: Dil, lisan
Mtini: Doğru
Cumak’oçi: Dost
Daraba, ğoci: Duvar
Ğoman: Dün
Mç’k’idi: Mısır ekmeği
Kuvali: Buğday ekmeği
Xe: El
Uşkiri: Elma
Girini: Eşek
Oxori: Ev
Ho: Evet
Magazete: Gazeteci
Dadali, vardi: Gül
Dğa: Gün
Mjora: Güneş
T’aroni: Hava
Skidala: Hayat
Va: Hayır
Skindina: Hayvan
Xemşire, zabuno3’k’edale: Hemşire
Şuri dololaperi: Heyecanlı
Madulye: İşçi
Oxorca: Kadın
Kart’ali: Kağıt
K’ave: Kahve
K’alemi, oç’aruşi: Kalem
Guri: Kalp
Nek’na: Kapı
Cuma: Erkek kardeş
Da: Kız kardeş
K’at’u: Kedi
Mk’ule(şi): Kısaca
Kim: Mi
Kitabi, sup’ara, svara: Kitab
Xinci: Köprü
Quci: Kulak
K’vinçi: Kuş
Kutupxana: Kütüphane
Masa, stoli: Masa
Xila: Meyva
K’uç’i: Mide
Ti: Baş
Dudi: Zirve
Muendisi: Mühendis
Muç’oşi: Nasıl
Mu: Ne
Mu peri: Ne biçim
Nam peri: Ne renk
So: Nerede
Eya: O
Emuk: O (ergatif)
Entepe: Onlar
Entepek: Onlar (ergatif)
Oşkendari, ortaği: Ortak
Sterapa: Oyun
Mamgure: Öğrenci
Mamgurapale: Öğretmen
Otole: Pencere
Qvali: Peynir
Resmi, sureti: Resim
Saat’i: Saat
Uxonaroni, userseli: Sakin
Troni: Sandalye
Gverdi, but’ka: Sayfa
Sinifi, k’lasi: Sınıf
Steğo, sokaği: Sokak
Nena: Sözcük
3’k’ari: Su
Mja: Süt
Noğa: Şehir
Aya: Şu, bu
Amuk: Şu, bu (ergatif)
Antepe: Şunlar, bunlar
Antepek: Şunlar, bunlar (ergatif)
Pi3ari: Tahta
Bunduri: Tembel
Let’a: Toprak
Dixa: Arazi, yeryüzü
Turkuli: Türkçe
Dobadona: Ülke
Qurz’eni: Üzüm
Çilata, xilafi: Yanlış
But’k’a: Yaprak
Ç’umen: Yarın
Gyari, oç’k’omale: Yemek

Eşyape, Oxmaronepe : Eşyalar, Araç-Gereçler
K’ila: Anahtar
Mankana: Araba
3xeniş araba: At arabası
Yali: Ayna
Arguni: Balta
Burç’uli: Aybalta
Xami: Bıçak
On3’eli: Beşik
Cami: Cam
Toxi: Çapa
Ç’ak’uci, languri: Çekiç
Masari: Çit kazığı
K’arfi: Çivi
T’urva, çaxvia: Çuval
Oncire: Yatak
Mskibu: Değirmen
On3iruşi, on3irale: Elek
Okosale: Süpürge
K’aravi: Gemi
Otole: Gözlük
Noxi: Halı
Peşkiri: Havlu
K’uk’uma: Güğüm
Lemşi: İğne
Nok’i: İplik
Tok’i: İp
K’alemi, oç’aruşi: Kalem
Angi: Kap kacak
Nek’na: Kapı
K’izi: Kaşık
Ok’izale: Kaşıklık
P’ilili: Kaval
Ç’uk’i: Kazan
Bergi: Kazma
K’op’a: Kepçe
Osrialoni: Kızak
Kifit’i: Kibrit
K’arvani: Kovan
Dergi: Küp
Oqucale: Küpe
Xop’e: Kürek
K’vata: Merdiven
Ank’esi: Olta
Mangali: Orak
Osterale, sterapina: Oyuncak
Geç’areli: Para
O3’ude: Raf
Sağani: Sahan
Ok’an3’ure: Salıncak
Troni: Sandalye
T’ik’ina: Sepet
Xen3’k’eli: El sepeti
Peşko: Soba
Biga: Sopa
Ke’t’i: Değnek, çubuk
O3xoci: Tarak
Kva: Taş
Xerxi: Testere
Bu3xi: Tırmık
Guda: Tulum
On3axuşi: Yapışkan
Balişi: Yastık
Onçaxule: Yayık
Motvale: Yorgan
Mont’k’ori: Yün
Ma3’k’indi: Yüzük

Fiilepe (3): Fiiller (3)
Gon3’k’u: Açmak
Oxçanu: Beyazlaşmak
Oxomç’k’u: Alışmak
Oxiru: Aşırmak
Gexunu: Binmek
Oquru: Bağırmak
Ok’iru: Bağlamak
O3’k’edu: Bakmak
Genç’k’u: Beddua etmek
Mo3’ondu: Beğenmek
Meç’irdu: Bıkmak
Oşkvidu: Boğmak
Ogoru: Aramak
Oz’iru: Görmek, bulmak
Ordu: Büyümek
Goktu: Çevirmek
Obaxu: Dövmek
Ofilu: Dilimlemek
Melu: Düşmek
Osimadu: Düşünmek
Mek’ibinu: Isırmak
Oxaçku: Kazmak
Mek’vatu: Kesmek
Oxomu: Kurumak

Ok’itxu : Okumak
I. Perpuşi Ktira : Basit Çekim
Ambarişi Kipepe : Bildirme Kipleri
1. A3’ineri Ora : Şimdiki Zaman
(Ma) vik’itxup: Okuyorum
(Si) ik’itxup: Okuyorsun
(Emuk) ik’itxups: Okuyor
(Çkin) vik’itxupt: Okuyoruz
(Tkvan) ik’itxupt: Okuyorsunuz
(Entepek) ik’itxupan: Okuyorlar

2. Na Golaxtu Ora : Geçmiş Zaman
(Ma) vik’itxi: Okudum
(Si) ik’itxi: Okudun
(Emuk) ik’itxu: Okudu
(Çkin) vik’itxit: Okuduk
(Tkvan) ik’itxit: Okudunuz
(Entepek) ik’itxes: Okudular

3. Umeç’k’vidu Ora : Geniş Zaman
(Ma) dovik’itxup: Okurum
(Si) dik’itxup: Okursun
(Emuk) dik’itxups: Okur
(Çkin) dovik’itxupt: Okuruz
(Tkvan) dik’itxupt: Okursunuz
(Entepek) dik’itxupan: Okurlar

4. Nena Mek’amaleri Ora : Dili Geçmiş Zaman
(Ma) vik’itxupt’I: Okuyordum
(Si) ik’itxupt’i: Okuyordun
(Emuk) ik’itxupt’u: Okuyordu
(Çkin) vik’itxupt’it: Okuyorduk
(Tkvan) ik’itxupt’it: Okuyordunuz
(Entepek) ik’itxupt’es: Okuyordular

5. Xveneri Mek’amaleri Ora : Mişli Geçmiş Zaman
(Ma) vik’itxere: Okumuşum
(Si) ik’itxere: Okumuşsun
(Emuk) ik’itxeren: Okumuş
(Çkin) vik’itxeret: Okumuşuz
(Tkvan) ik’itxeret: Okumuşsunuz
(Entepek) ik’itxerenan: Okumuşlar

6. Na Moxtasunon Ora : Gelecek Zaman
(Ma) vik’itxaminon: Okuyacağım
(Si) ik’itxaginon: Okuyacaksın
(Emuk) ik’itxasunon: Okuyacak
(Çkin) vik’itxa(t)minonan: Okuyacağız
(Tkvan) ik’itxa(t)ginonan: Okuyacaksınız
(Entepek) ik’itxasunonan: Okuyacaklar

B. İmendişi Kipepe : Dilek Kipleri
1. Dvaç’iroba : Gereklilik
(Ma) ok’itxuşi vore: Okumalıyım/Okumam lazım
(Si) ok’itxuşi re: Okumalısın/Okuman lazım
(Emuk) ok’itxuşi ren: Okumalı/Okuması lazım
(Çkin) ok’itxuşi voret: Okumalıyız/Okumamız lazım
(Tkvan) ok’itxuşi ret: Okumalısınız/Okumanız lazım
(Entepek) ok’itxuşi renan: Okumalılar/Okumaları lazım

2. Ok’vandu : İstek
a. Perpuş Ok’vandu : Basit İstek
(Ma) vik’itxa: Okuyayım
(Si) ik’itxa: Okuyasın
(Emuk) ik’itxas: Okusun
(Çkin) vik’itxat: Okuyalım
(Tkvan) ik’itxat: Okuyasınız
(Entepek) ik’itxan: Okusunlar

b. Artoboniş Ok’vandu : Birleşik İstek
b1. Artoboniş Ok’vanduşi P’aramiti : Birleşik İsteğin Hikayesi
b1.a. Ktiraşi Normali Ok’um3xvalepete Artoboniş Ok’vanduşi P’aramiti
Basit Çekim Ekleriyle Birleşik İsteğin Hikayesi
(Ma) vik’itxat’i: Okusaydım
(Si) ik’itxat’i: Okusaydın
(Emuk) ik’itxat’u: Okusaydı
(Çkin) vik’itxat’it: Okusaydık
(Tkvan) ik’itxat’it: Okusaydınız
(Entepek) ik’itxat’es: Okusaydılar

b1.b. “K’on” -işi Ok’um3xvale K’ala Artoboniş Ok’vanduşi P’aramiti
“Kon” Ekiyle Birleşik İsteğin Hikayesi
(Ma) vik’itxat’ik’on: Okusaydım
(Si) ik’itxat’ik’on: Okusaydın
(Emuk) ik’itxat’uk’on: Okusaydı
(Çkin) vik’itxat’itk’on: Okusaydık
(Tkvan) ik’itxat’itk’on: Okusaydınız
(Entepek) ik’itxat’esk’on: Okusaydılar

b2. Artoboniş Ok’vanduşi Rivaet’i : Birleşik İsteğin Rivayeti
b2.a. Ktiraşi Normali Ok’um3xvalepete Artoboniş Ok’vanduşi Rivaet’i
Basit Çekim Ekleriyle Birleşik İsteğin Rivayeti
(Ma) vik’itxat’ere: Okuyaymışım
(Si) ik’itxat’ere: Okuyaymışsın
(Emuk) ik’itxat’eren: Okuyaymış
(Çkin) vik’itxat’eret: Okuyaymışız
(Tkvan) vik’itxat’eret : Okuyaymışsınız
(Entepek) ik’itxat’erenan: Okuyaymışlar
Noti: b.2.a Lazur nenas dido va ixmaren.
Not: b.2.a Lazcada çok kullanılmaz.

b2.b. “K’on” -işi Ok’um3xvale K’ala Artoboniş Ok’vanduşi Rivaet’i
“Kon” Ekiyle Birleşik İsteğin Rivayeti
(Ma) vik’itxeret’ik’on: Okumuş olsaydım
(Si) ik’itxeret’ik’on: Okumuş olsaydın
(Emuk) ik’itxeret’uk’on: Okumuş olsaydı
(Çkin) vik’itxeret’itk’on: Okumuş olsaydık
(Tkvan) ik’itxeret’itk’on: Okumuş olsaydınız
(Entepek) ik’itxeret’esk’on: Okumuş olsaydılar

3. Oxvenuşi Dvaç’iroba : Şart
a. Perpuş Ktiras Dvaç’iruş Oqopinoba : Basit Çekimde Şart
(Ma) vik’itxana: Okursam
(Si) ik’itxana: Okursan
(Emuk) ik’itxasna: Okursa
(Çkin) vik’itxatna: Okursak
(Tkvan) ik’itxatna: Okursanız
(Entepek) ik’itxesna: Okursalar

b. Oxvenuşi Dvaç’irobaş Kipişi P’aramiti : Şart Kipinin Hikayesi
(Ma) vik’itxat’ina: Okusaydım
(Si) ik’itxat’ina: Okusaydın
(Emuk) ik’itxat’una: Okusaydı
(Çkin) vik’itxat’itna: Okusaydık
(Tkvan) ik’itxat’itna: Okusaydınız
(Entepek) ik’itxat’esna: Okusaydılar
(Ma) vik’itxat’ik’onna: Okusaydım/Okumuş olsaydım
(Si) ik’itxat’ik’onna: Okusaydın/Okumuş olsaydın
(Emuk) ik’itxat’uk’onna: Okusaydı/Okumuş olsaydı
(Çkin) vik’itxat’itk’onna: Okusaydık/Okumuş olsaydık
(Tkvan) ik’itxat’itk’onna: Okusaydınız/Okumuş olsaydınız
(Entepek) ik’itxat’uk’onanna: Okusaydılar/Okumuş olsaydılar
(Ma) vik’itxeret’ik’on(i): Okumuş olsaydım
(Si) ik’itxeret’ik’on(i): Okumuş olsaydın
(Emuk) ik’itxeret’uk’on(i): Okumuş olsaydı
(Çkin) vik’itxeret’itk’on(i): Okumuş olsaydık
(Tkvan) ik’itxeret’itk’on(i): Okumuş olsaydınız
(Entepek) ik’itxeret’uk’onan(i): Okumuş olsaydılar

c. Oxvenuşi Dvaç’irobaş Kipişi Rivaet’i : Şart Kipinin Rivayeti
(Ma) vik’itxeret’ik’onna: Okumuş olsaydım
(Si) ik’itxeret’ik’onna: Okumuş olsaydın
(Emuk) ik’itxeret’uk’onna: Okumuş olsaydı
(Çkin) vik’itxeret’itk’onna: Okumuş olsaydık
(Tkvan) ik’itxeret’itk’onna: Okumuş olsaydınız
(Entepek) ik’itxeret’uk’onanna: Okumuş olsaydılar

4. Direk’t’ivi : Emir
a. Direk’t’ivişi Otkvalu : Buyurma
İk’itxi: Oku
Moik’itxup: Okuma
b. İmendişi Otkvalu : Dilek
İk’itxi: Oku
İk’itxit: Okuyun
İk’itxan: Okusunlar

II. Artoboniş Ktira : Birleşik Çekim
1. P’aramiti : Hikaye
(Ma) vik’itxupt’i: Okuyordum
(Si) ik’itxupt’i: Okuyordun
(Emuk) ik’itxupt’u: Okuyordu
(Çkin) vik’itxupt’it: Okuyorduk
(Tkvan) ik’itxupt’it: Okuyordunuz
(Entepek) ik’itxupt’es: Okuyordular

2. Rivaet’i : Rivayet
(Ma) vik’itxupt’ere: Okuyormuşum
(Si) ik’itxupt’ere: Okuyormuşsun
(Emuk) ik’itxupt’eren: Okuyormuş
(Çkin) vik’itxupt’eret: Okuyormuşuz
(Tkvan) ik’itxupt’eret: Okuyormuşsunuz
(Entepek) ik’itxupt’erenan: Okuyorlarmış
(Ma) vik’itxere: Okumuşum
(Si) ik’itxere: Okumuşsun
(Emuk) ik’itxeren: Okumuş
(Çkin) vik’itxeret: Okumuşuz
(Tkvan) ik’itxeret: Okumuşsunuz
(Entepek) ik’itxerenan: Okumuşlar

3. Dvaç’iroba : Şart
(Ma) vik’itxana: Okursam
(Si) ik’itxana: Okursan
(Emuk) ik’itxasna: Okursa
(Çkin) vik’itxatna: Okursak
(Tkvan) ik’itxatna: Okursanız
(Entepek) ik’itxesna: Okursalar
(Ma) vik’itxupna: Okuyorsam
(Si) ik’itxupna: Okuyorsan
(Emuk) ik’itxupsna: Okuyorsa
(Çkin) vik’itxuptna: Okuyorsak
(Tkvan) ik’itxuptna: Okuyorsanız
(Entepek) ik’itxupanna: Okuyorsalar

Artoboni Ktiras Na Moxtasunon Oraşi P’aramiti do Rivaet’i
Birleşik Çekimde Gelecek Zamanın Hikayesi ve Rivayeti
1. P’aramiti : Hikaye
(Ma) vik’itxi: Okudum
(Si) ik’itxi: Okudun
(Emuk) ik’itxu: Okudu
(Çkin) vik’itxit: Okuduk
(Tkvan) ik’itxit: Okudunuz
(Entepek) ik’itxes: Okudular

2. Rivaet’i : Rivayet
(Ma) vik’itxere: Okumuşum
(Si) ik’itxere: Okumuşsun
(Emuk) ik’itxeren: Okumuş
(Çkin) vik’itxeret: Okumuşuz
(Tkvan) ik’itxeret: Okumuşsunuz
(Entepek) ik’itxerenan: Okumuşlar

3. P’aramiti+Rivaet’i : Hikaye+Rivayet
(Ma) vik’itxeret’i: Okumuştum
(Si) ik’itxeret’i: Okumuştun
(Emuk) ik’itxeret’u: Okumuştu
(Çkin) vik’itxeret’it: Okumuştuk
(Tkvan) ik’itxeret’it: Okumuştunuz
(Entepek) ik’itxeret’es: Okumuştular
(Ma) vik’itxet’eret’i/mik’itxut’u: Okumuştum/Okumuşluğum vardı
(Si) ik’itxet’eret’i/gik’itxut’u: Okumuştun/Okumuşluğun vardı
Emuk) ik’itxet’eret’u/uk’itxut’u: Okumuştu/Okumuşluğu vardı
(Çkin) vik’itxet’eret’it/mik’itxut’es: Okumuştuk/Okumuşluğumuz vardı
(Tkvan) ik’itxet'eret’it/gik’itxut’es: Okumuştunuz/Okumuşluğunuz vardı
(Entepek) ik’itxet’eret’es/uk’itxut’es: Okumuştular/Okumuşlukları vardı

 
© 2009 kolkhoba.org