DUDBUT'K'A

ART'AŞENİŞİ TİŞMO3'ONDA: DOKADAK

Magermeloba do raft’ingişi speros Turketişi çinoberi k’ulubepeşen ar teri na ren DOKADAK (Yulva Uçazoğaşi Nat’uraş Sp’ort’epeşi K’ulubi), 1998 3’anas magermeloba, raft’ingi, ğalişi k’ano do nat’uraşi majura sp’ort’epe oçinapu, oxvenapu do oxampuşi noğiraten Art’aşenis ik’idu. Dudmaxvencoba muşi Hasan Onderik na ikips DOKADAKis, am t’erit’orias na skidun k’oçepeşa nat’uraşi sp’ort’epe oqoropinuşi misia uğun. K’ulubis, gurapaşi k’ursepe gon3’k’imu, k’onferan3epe organiza3ia oxvenu, mağali germapeşa yoçkvapu, doloxeni do galeni magermepeşa rexberoba oxvenu, magermeloba do germape oçinapu şeni merçapape gon3’k’imu, germapeşa t’urepeten oçkvapu steri ak’t’ivit’epeş temape uğun.

K’ulubiş ak’t’ivit’epeşi branşepe antepe ren:

Magermeloba: Gurapaşi xandape do nat’uraşi ogzalape oxvenuten ekonuri xalk’is t’erit’oria oçinapu, germa do nat’uraş qoropaşi yeçkindinu şeni ak’t’ivit’e oxvenu,
Raft’ingi: Flora do fauna muşi xampa na ren, jvari k’ala 3aşperişi k’arta toni na uğun, kianas na işinaxen juroşi vadişen ar teri na ren do Turketis Ç’oroxişk’ule majurani p’ark’uri na i3xunu Furt’unas raft’ingişi k’ursepe meçamu,
Ogzalape: T’erit’oriaşi mskvanobape oskedinu, ekonuri xalk’işi nat’uraşi qoropa do gonç’k’iruşi yeçkindinu şeni nat’uraşi ogzalape oxvenu,
Ogoru do moşletinu: Nat’uraluri k’at’ast’rofapes ogoru do moşletinuşi k’erk’eliten şuri do malişi ziyani minimumişa gyoçkvinu,
Ğalişi k’ano: K’ulubişi sp’ort’menepeşa gurapaşi k’ampis adrenali muşi mağali na ren am sp’ort’i oguruten oçinapu,
Badmint’oni: Turketişi ağani sp’ort’uli branşepeşen ar teri na ren badmint’oni Art’aşenis oçinapu do t’erit’orialuri maçepes otemsilu.

K’ulubik a3’işakis na mogu k’up’ape antepe ren:

Turketişi Raft’ingiş Şamp’ionobas Masumanobaşi K’up’a, Yusufeli - 2003
Recep Yazicioğluşi Raft’ingiş Şamp’ionobas Turketişi Masumanobaşi K’up’a, Bekilli - 2003
Riziniş Valiobaşi Raft’ingiş Şamp’ionobas Majuranobaşi K’up’a, İkizdere - 2004
Turketişi Raft’ingiş Şamp’ionobas Masumanobaşi K’up’a, Art’aşeni - 2004
Turketişi Raft’ingiş Şamp’ionobas Majuranoba do Masumanobaşi K’up’a, Art’aşeni - 2005                                                                                                                                                              TÜRKÇE