DUDBUT'K'A

UÇAZOĞAURİ KEMANCES MENGAPERİ VAR UĞUN

Farsuli ar nena na ren kemance "xut’aliten na geliçinen ç’it’a inst’rument’i" tkvala ren. Kemanceşi tkvala andğaneri ndğas Turketişi gale İrani, Armenia, Grek’ia, Okortura, Azerbaycani steri dido terepes ixmarinen. Kemance, ar teri Osmanuri musik’as, majura Yulva Uçazoğauri xalk’uri musik’as na ixmarinen jur çkvaneri xut’aloni inst’rument’işi oşkendari coxo ren. Antepeşen iptineri şeni maeçani oş3’anuraşi oşkendaşakis na ixmarinet’u "armudi kemençe", "fasil kemençesi" steri coxope, a3’i "klasik kemençe" yado ixmarinen. Ar xalk’uri gelaçamale na ren majurani, "Uçazoğauri kemance" yado işinen.

Yulva Uçazoğauri musik’aşi dido beciti ist’rument’epeşen ar teri na ren kemance şeni ginz’e 3’anapes, “notaten var gelaçaps” yado çilata tkvalapeşi sebebiten umoderne inst’rument’i steri becitoba var niçinu do musik’aşi avt’orit’epeşk’elen dido seriozulobaten var i3’k’edinu. Mara kianaşi iri svas k’ult’ura mutepeşiş mancoba na ikips Uçazoğauri xalk’ik kemance andğaşakis komuğu. Uçazoğauri kemances menda3’k’omiluş do gelaçamuş st’ilişen çkar mengaperi var uğun. Mavitoovrani oş3’anuraşi çodinaşakis Turkuli musik’aşi ar xut’aloni inst’rument’i na ren kemances, 3’oxle viola damorek (sinekemani), ok’uleti violinok (keman) go3’uncubalu. Mara Uçazoğauri kemance xoronepe k’ala andğaşakis komalinu.

Uçazoğauri kemance ar nca oqazu do gamaxvuten ixvenen. Mara st’ili muşi irot çkvaneri ren. Uçazoğaş kemanceşi st’andart’uli zomapeşen var molişinen. Mara andğaneri ndğas, çkinerk’oçi do p’rofesionaluri gemabirepek na ixmarnan kemancepe generalurot jureneçdovitoanş sant’imet’ro k’onari ren. Kemanceşi xura generalurot qomurişi varna ardicişi ncaşen ixvenen. Koknari varna ladinişi ncaşen na ixvenen ğurp’ici dido mç’ipe iqven. Telepeşi gebaz’gimus nuxondas yado ğurp’icişi burmes kubbe steri ar formi niçinen. Mok’irk’ape dido ç’it’a ren. Telepe gebaz’gaşa dido xolosoni ren. Uçazoğauri kemances sum teli uğun. Kemanceşi irişen mç’ipe teli “zarişi teli”, gelaçamuş st’iliş sebebiten oşkenduri teli “uşigne teli” do masumani teli “bamişi teli” oqopinot molişinen. Uçazoğauri kemance telepeşi jin k’iti gebaz’guten geliçinen. Na gelaçaps k’oçik kemance, dodgineri ren na k’vazali xes dokaçeri, xen na burgilepes nobaz’geri gelaçaps.                                                                                                                                                              TÜRKÇE