DUDBUT'K'A

"TURKİALURİ KURDEPE VAR MONÇ'ELNAN"

İrak'iş jilentunaşi t’erit’orialuri maktaleşi dudmaxvenci do İrak’işi Kurdist’aniş Demok’rat’ik’uri P’art’iaşi go3’oncğoneri na ren Mesud Barzanik, “Turkia, İrani do Surias na skidunan Kurdepe şeni p’rojepe var miğunan. Entepek, p’roje mutepeşi mutepek xazirasunonan” ya zop’u. Barzanik, İrak'iş jilentunaşk’ele tutas ar na gamiçkvinen “Gulan” coxoni svarulis na meçu oxo3’onapas, “Timoşletineroba Kurdepeşi irişen nat’uraluri hak’k’i ren” ya zop’u.

”Kurdepeşk’elen k’oçepeşa p’at’i oğodinus do askeruli met’odepe oxmarinus mxuci var mepçapt” na zop’u Barzanik, İranis na skidunan Kurdepe şeni, “Kurdepes nat’uraluri hak’k’epe uğunan do am hak’k’epe muşişa nidgitinu. İranişa mebaz’ginuşa razi var vore” ya zop’u. Barzanik, Turkia do Surias na skidunan Kurdepe şeniti, “Entepek k’aderi mutepeşi mutepek 3adasunonan. Surias Kurdepek k’ult’uruli hak’k’epe ak’varnan. Mk’ule ora 3’oxleti minoba do dobadonamşinobaşi hak’k’epe ak’vant’es. Turkias Kurdepeşi p’roblema şeni çkar askeruli o3’k’eş gza var ren. P’olit’ik’uri do mo3’qvaluri ar o3’k’e omralu unon” ya zop’u.

”Turkias jur çkvaneri tkva uğun; mo3’qvaluri do askeruli. Amerik’anurepekti askeruli o3’k’e na var unonan zop’es. Mara Turki armiak generalurot do a3’iti askeruli o3’k’ek gecgineri iqvasunon yado isimadeps” na zop’u Barzanik, “Mara 20 3’anaşen doni am gza 3adupan do gecgineri var aqopines. Amuk, askeruli o3’k’e gecgineri na var iqvasunon dido k’ai o3’iraps” yado ğarğalu.

Mesud Barzanik, NTVşa na meçu oxo3’onapas, Jilentuna İrak’is na ren PKKşi askerepe k’ala var ok’ovak’idatminonan do Kerkuki Kurdepeşi ar noğa ren ya zop’eret’u. “İrani do Turkiak, Kurdepes timoşletineri ar oxen3aleş mance oqopinuşi hak’k’i uğunan yado ar mtinobas oxvamç’k’an” yado na ğarğaleret’u Barzanik, am nenape muşiten Ank’ara do Tahrani oşumeret’u.                                                                                                                                                              TÜRKÇE