DUDBUT'K'A

K'OLXURİ ONÇVİRUŞİ ST'İLEPE VA ĞURU

Tbilisis am 3'anaşi Mbulobaşi tutaş ma-12-ani ndğas, “Laguna Vere” coxoni sp'ort k'omplek'sis mcveşi K'olxuri onçviruş st'iliş t'urniti ixvenasunon. Am onçviruşi st'iliş coxo ''Lazuri'' ren. T'urnuvas Kortuli nat3'ionaluri osterupeşi do sp'ot'iş ok'rebule ixvenasunon do timamxunalemuşiti Dimit'ri Dundua ren.

Am t'urnuvaşi macginalepe, na ixvenasunon 50, 100 do 500 met'roş mendranobat, "Tbilisiş Muni3ipaliteti" do “K'olxuri İnt'erna3'ionaluri K’ult’uraş Ok'rebule” şen k'ai mukafatepe yezdasunonan.

Am t'urnuvaşi dudmaxvence Dimit'ri Dundua ren. 10-17 3'anurepeş şkaşi macginalepek Henri K'up'raşvili k'ala ma-23-ani Mbulobas Bosporiş rubas “Lazuri” st'iliten inçvirasunonan. Am onçviru şeni a3'işen Turketi k'ala oğarğalu uğunan. Dudmaxvencelobaş hakemi, k'oçi delpini Henri K'up'raşvili uqvasunon, emuk goyişinu am onçviruş st'ili do ağanoburot do3'opxu mcveşi: ''Lazuri'', ''Ok'ribula'', ''Apxazuri'' na renan xe do k'uçxe dok'ireli onçviruş st'ilepe.

Çkinti govişinapt am k'ult'ura çkini. Henri K'up'raşvilik 2000 3'anaşi 30 Maraşinasşi ndğas, ''Lazuri'' varna ''K'olxuri'' xe do k'uçxe mek'ireli onçviruş st'ilite, Dardaneliş ruba (12 km) 3 saat'i do 15 dek'ik'es, p'ort'i Eceabatişen noğa Çanakkale şakis onçviruten mek'axtu.'' ya tku.                                                                                                                                                              TÜRKÇE