DUDBUT'K'A

BAYAR ŞAHİNİŞİ "NALİA"

Bayar Şahinişi, Uçazuğaşi xalk’uri birabape na dolibiru “Nalia” coxoni albumi, Ateş Muzik firmaşk’elen gamiçkvinu. Nalia coxo gedveri albumis; 6 Turkuli, 2 Kortuli, 2 Lazuri, 1 Margaluri do 1 Xemşinuri 12 xalk’uri birapa do beste doluz’in. Kortu mamusik’es 3’oxleni 3’anapes “Xoronişa Oç’andu” (1997), “İxişa” (2000), “Bani” (2003), “Cilveloy” (2005) coxoni albumepe, Turkia do Okorturas gamiçkvineret’u.

Albumis Kortulot; oput’e İmerhevişen t’radi3iuri xalk’uri birabape “Gogni Gogni” do “Dari Duri”, Lazurot; Kazim Koyuncu oşinu şeni “Çona” do oput’e Çxalaşen t’radi3iuri xalk’uri birapa “Hey Moli” do Margalurot t’radi3iuri xalk’uri birapa “Çela” ibirinen. Albumis; Bayar Şahinişi biografia, mxuci na meçespe şeni mardiş t’ekst’i, go3’otkvale do birabapeşi oçinapupe Kortuli, Lazuri, İnglisuri do Germanuri nenapeten ç’areli ren.

Albumişi kart’onetis Bekir Karadenizişi xeşç’araten; “…Am albumis na gez’in xut çkvaneri nenaten bireli birabape do artikartis onanç’u direkt’ot irişen k’ai oxo3’onapu şeni, K’avk’asiaşi iri xalk’epeş oşkendari ğirsepeşen ar teri na ren “Nalia”şen umosi mskva ar coxo var gidvinet’u elbet. Majura k’eleşenti, andğaneri ndğas etnik’uri k’ult’urape 3’oxleni orapeşen umosi manişa ok’uixvu do didopetenti ojilu, k’aderişa noktuşa k’un3xi meçamuş imendi ren. Namtini oras ar oput’eş doloxe doskidineri ar nena, ek na skidun k’oçepeşi namutxani ar sebebişen majura dixapeşa dobargu varna k’oçepeşi oğuruten nik’arben. Genomskide etnik’uri k’ult’urapeş arxvala coxo doskidinu guriş meç’voni ar xali ren. Emuşeni ar birapaşa ninz’gipinu yado iz’irinasnati am k’ult’urapeşi renoba do oskedinuşi hak’k’i molaşinus didi becitoba mepçapt…” ya itkvinen.                                                                                                                                                              TÜRKÇE