DUDBUT'K'A

AR FİLMİ: "DUDP'AXİ MUHSİNİ"

Dudp’axi Muhsini ren dido ginz’e oraşen doni udulyeli organizat’ori. Oxormance muşi Urumi ar oxorca na ren ar oxoris skidun, Beyoğlus. Geç’areli na var uğun şeni, ofisiti var uğun. Murenki, artneri zonas na geladgin do dulya na gorups masağalepek na ulunan ar k’axvexana ixmars mitam ofisi muşi steri. Didopeten na var ixandeps ar ç’it’a mankana uğun. İrişen didi keifi muşi ren Turkuli musik’a. Safiye Ayla do Muzeyyen Senarişi hayrani ren. Oxorişa moxtaşi, ar k’ele ç’ik’as na uğun raki muşi xlip’ups majura k’eleti irişen dido na qorops pukirepe muşi 3’k’arups.

Ar ndğas, çinoberi oqopinu na unon Ali Naziki coxoni ar ağanmordale mulun Urfaşen. Arabesk’i ibirs. Am sort’i, Dudp’axi Muhsinis na var mo3’ondun ar st’ili ren. Ağanmordales atxozeps. Murenki, çodinas oxorişi biç’i iqven ağanmordalek, Dudp’axi Muhsiniti muşi meneceri. Dudp’axi Muhsinişi manz’ageri na ren do na qorops Sevdak na ixandeps p’avilionis, z’irops ar dulya Ali Nazikişa. Dudp’axi Muhsinik ixandeps Ali Naziki çinoberi oxvenu şeni. Dubaracobati ikips. İç’opinen. Xapisxanas moloixunen. Ali Naziki hemi çinoberi do geç’areloni iqven hemiti nuxirs Sevda Dudp’axi Muhsinişen. Zevaloni Dudp’axi Muhsinik xapisxanaşen gamaxtaşi, mtel ambarepe iguraps.

Dudp’axi Muhsini, ağanmordale ar biç’i rt’uşi, p’lat’onuri qoropaten ar mabirale qorops. Murenki am mabirales var uğun ambari Dudp’axi Muhsinişen. A3’i am mabirale skidun Darulacezes. Dudp’axi Muhsinik mok’itxups eya regularulot. Aya ar orapeşi çinoberi gemabire, mcveşi oras na rt’u steri, a3’iti Dudp’axi Muhsinişen ambari var uğun. Mtel gagnapape ğureli uğun do emuşeni. Xapisxanaşen gamaxtaşi, xolo ulun Darulacezeşa. Na mok’itxupt’u mitxani doğureren. Na skidut’u oxori muşi na giktu do mankana muşis xe na gidvinu Dudp’axi Muhsini uçaroni ren, mara imendi uğun.

Rejisori do senario: Yavuz Turgul; Z’irapaşi rejisori: Aytekin Çakmakçi; Musik’a: Atilla Ozdemiroğlu; Masağalepe: Şener Şen, Şermin Hurmeriç, Uğur Yucel, Osman Cavci, Erdoğan Sicak, Erdinç Ustun, Doğu Erkan; P’roduseri (k’omp’ania): Umut Filmi (Abdurrahman Keskiner)                                                                                                                                                              TÜRKÇE