DUDBUT'K'A

MAMEĞALE İSKENDERİYEŞİ FENERİ!

Farosişi feneri coxotenti na içkinen İskenderiyeşi feneri ixveneren Krist’eşen 3’oxle masumani oş3’anuras, İskenderiyeşi limaniş ekole na rt’u Farosişi k’un3’ulas. Didi İskenderişi ğuraş k’ule, na imenceleren sardali Ptolemi Soterik qveren İskenderiye nananoğa. Muşi timoşletinobati ognaperen. Sostratusişk’elen isimadineren ok’idu ar fenerişi dudira Farosişi k’un3’ulas.

Feneri, magemiloba şeni emniet’oni ar sva oxor3elu na unont’u Yunanuri turcari Sostratuişk’elen ifinansineren. Xçe mermerişen noxvene feneri rt’eren 120- 130 met’reşi ginz’enobas. Fenerişi irişen int’eresoni ondi, ndğaleristi mjoraş te zuğaşa meğaluşi noğiraten dizaini xveneri cila sveri bronzi yalepe muşi rt’eren. Seristi yalepeşi 3’oxle daçxirepe igzinet’eren do aşoten yalik na meğalapt’u tena seris nanç’inerot 50 km mendraşen iz’irinet’eren. Kianaşi şkviti mskvanobaşen ndğaluri skidalas na ixmarinet’u arxvala xvena rt’eren. A3’işakis na ixvenu fenerepeş doloxe rt’eren, irişen mağali na rt’u.

955 3’anas İskenderiyeşi feneriş jin k’eleni burme dixaşk’ank’alaş do 1302 3’anas borias na meç’k’oderen şkaş burmeti majura ar dixaşk’ank’alaş sebebiten kodilixveren. Kvaepe muşiti Memlukurepeşk’elen na ixveneren Kayitbayişi cixaş oxvenus ixmarineren. Mavitoxutani oş3’anuraşa na ninç’işinu orasti fenerişen çkar nok’uçxoni var doskideren.                                                                                                                                                              TÜRKÇE