DUDBUT'K'A

OZAY GONLUM: YARENİ

Ocaği muşi Tavasişi ç’it’anoğa Kizilcabolukişen na ren Ozay Gonlumi 1940-s, baba muşik na ixandept’u Erzincanis dibadu. Egeşi t’erit’oria do xususurotti Denizlişi birapapeşi moxene ren. Ozay Gonlumi 16 3’aneri rt’uşi, çinoberi birapaşmak’orobale Muzaffer Sarisozeni k’ala ok’uiçinu. Ank’araş Radioşi “Dobadonaşen Xonarepe”şi mak’idale na rt’u Muzaffer Sarisozenişi ç’andinaten am p’rogramaşi musafiruli maxeşnoxvene iqu. Aşopetenti, xeşnoxveneşi kianas ak’atu. Ar p’eriodiş morgvalis, Na3ionaluri Gamantanaşi Naziroba Filmi Radio T’eleviziaşi 3ent’ris ixandu. 1966-s “sazişi mordale maxeşnoxvene” oqopinot “Dobadonaşen Xonarepe”şi p’rogramas oxandus kogeç’k’u. Na gelaçapt’u do na ibirt’u Egeşi birapape k’onari; ma3’ureloba muşi, şovmenoba muşi, anek’dot’epe muşi do na ixmart’u Denizliuri p’iciten na3ionaluri folk’lorişa xampoba uk’atu.

1960-epes saxneşati yextu. 1973-şen doni on3’uranerot İzmirişi İnt’erna3ionaluri Bazarobas sahxe ezdu. Yeşilçamiş noxvene ar filmis dudroli isteru. (TRT) Turkiaşi Radio T’elevizias, xaçka do berepe şeni na ixvenu p’rogramapes ak’atu. (HAGEM) K’ult’uraşi Nazirobaş Xalk’uri Musik’aş Mordinaşi 3ent’riş Rep’ert’uariş K’omi3iaşi mak’aturoba qu. TRT 1-s “Turkuli Xalk’uri Musik’aşen Ak’vandape” coxoni p’rogramas ixandu. Avrop’a, Amerik’aşi Ok’ont’aleri Oxen3ale, Avust’ralia, Çini do Hindist’anis k’on3ert’epe meçu. Didobaten Denizli do Kutahyaşen na rt’u 3.400-şen met’i birapa k’orobu. “Yaren”i (Sp’arsuli nenaşen moxtimeri ar tkvala) (“Megabre”) coxo na gedvu saziten, Turkuli Xalk’uri Musik’as ar n3’opula yoçkindinu. “Yaren”i coxoni inst’rument’i k’ala “cura”, ”bağlama” do çoğuru artikartis num3xu do ar inst’rument’i qu. 2 Mirk’ani 2000-s, şuri muşi Ğormotis meçu. Sapula muşi ren Cebeciş Asruli Oğurunales. Ayten Xanumi k’ala na içileret’u Ozay Gonlumi rt’u jur bereşi baba.

Birapape muşişen namtinepe aşo ren: “Elif dedim, be dedim” (“Elifi ptkvi, be ptkvi”), “Evlerinin onu bulgur kazani” (“Oxori mutepeşiş 3’oxle bulgurişi ç’uk’i”), “Arabaya taş koydum” (Manganas kva gebdvi”), “Asmam çardaktan” (“Binexi çkimi ren genç’eri”), “Denizli'nin horozlari” (“Denizlişi mamulepe”), “Ninenin mektubu” (“Nandidişi kart’ali”), “Çil Horoz” (“Çxant’ura mamuli”), “Çoz de al Mistivali”, (“Gu3’k’i do ezdi Mistivali”), “Cemilemin gezdiği dağlar meşeli” (“Çkim Cemile golva na ikips germape ç’k’ononi”), “Tepsi tepsi findiklar” (“T’epurepeten txiri”), “Sobalarinda kuru da meşe yaniyor” (P’eçk’o mutepeşis xoluma ç’k’oniti iç’ven”), “Karahisar kalesi” (“Karaxisarişi cixa”), “Hatçam çikmiş gul dalina” (“Çkim Xatçe yexteren dadalişi t’ot’işa), “Dağlarin başindayim” (“Germapeşi dudis vore”), “Elindedir bağlama”, (“Xe muşis ren bağlama”) “Gicir gicir gelir yarin kağnisi”, (Ç’k’iraleri ç’k’iraleri mulun qoropelişi kağni”), “Manisayla Bergamanin arasi” (“Manisa do Bergamaşi şka”), “Onikidir şu Burdur'un dermeni” (“Vitojuri ren Burdurişi mskibupe“), “Hikkidik duttu beni” (“Emğuru mok’limu ma”), “Evren koy” (“Oput’e evreni”), “İki keklik” (“Jur keklik’i”), “Gimildaniver” (“Ar oxuink’ani”).                                                                                                                                                              TÜRKÇE