DUDBUT'K'A

LAZİSTANİŞİ MART'İNEPE: ARKABİSP'ORİ

Arkabişi Sp’ort’uli K’lubi, 30 Mirk’ani 1955 tariğis em p’eriodişi k’aimak’ami Mustafa Bayataşi go3’oncğonerobaten ik’ideren. Maartani oktalaşi k’onsei; Turhan Yucel, Husnu Kurtoğlu, Kudbettin Cordan, Ali Aytolan do Lutfu Demirişk’elen i3’opxineren. Perepe muşi skit’a do uça yado guink’vatineren. K’lubis fut’bolişen met’i bok’si, voleyboli, k’arat’e do cginaleşi branşepeti kuğun. Artvinişi 1. amat’oruli fut’bolişi ligas şurdoguriten isters.

Arkabisp’orişi so3ialuri tesisepe, Arkabisp’ori do Arkaburepeşa noxizmet’u şeni koguin3’k’u. K’amp’işi gamantana, p’ansioni do rest’oranişi no3’ilepeten k’arta k’onfori do tesisat’epeten lok’aluri xalk’is do ofi3ialuri k’idalapeşa oxizmet’u şeni k’alit’oni do z’iramoni p’ersonali k’ala xizmet’i meçaps. Na ik’idu ndğaşen doni sp’ort’i do sp’ort’menepe na oğirsaps, noğaşi k’arta sp’ort’uli akt’ivit’es na numxvacups Arkabisp’orik, moxtasnerişi mafut’bolepe omordinu şeni tudenst’rukt’uraşi xandapes naqonops. Arkabisp’ori; k’adro muşiten, tudenst’rukt’ura muşiten do tesisepe muşiten 3. ligaşa extimu şeni udodgineri do udoxuneri ixandeps.

Arkabiş Sp’ort’uli K’lubişi; Oktalaş K’onseişi Dudmaxvencoba Huseyin Uzunhasanoğlu, 2. Dudmaxvencoba Hakki Aytolan, finansiuri dulyape Sezgin Ozkara, fut’boli A do ağanmordaluri grup’i Sadik Yildizbayrak, Generaluri Sekret’eroba Rahmi Oziskender, fut’boliş tudenst’rukt’uroba Mehmet Altin, galeni k’ont’akt’epe Turgay Hatinoğlu, maxesap’oba Murat Koparmal, bok’sişi branşi Sikti Kurdoğlu, voleybolişi branşi Rahmi Bayramin, k’arat’eşi branşi Atilla Kesimal, p’rojeş omordinu Suat Horozal, doloxeni k’ont’akt’epe Ahmet Sofuoğluşk’elen ixvenen.                                                                                                                                                              TÜRKÇE