DUDBUT'K'A

AR FİLMİ: ELVEDA LENİN

Christiane Kerneri ren Yulya Germaniaşi beciti maxeşnoxvene ent’elekt’ualepeşen ar teri. So3ializmaşi davaşa mek’ireli, k’omp’art’iaşi mak’ature namusoni ar oxorca ren. Mtel skidala muşiş morgvalis, maamage xalk’epeşi k’aoba, xeloba do megabroba şeni ixanderen. K’omp’art’iaşi namtini dulyapeti u3’ori z’irops do ok’vak’iden. Muşi lavoni, muşi megabrepe do muşi xalk’işk’elen iqoropinen. Eya oçinu, ar sofras ok’oxedu do xalk’uri mskvanobapeşa ç’irk’a enç’inu ren şerefi iri şeni.

1989 3’ana ren. Ar ndğas Christiane Kerneris ağoden gurişk’rizi do k’omas doskidun. Ovro tuta k’onari skidun k’omas. Am p’eriodişi doloxe Yulya Germania dilixven do Gulva Germaniaşa ak’aten. Murenki Christiane Kerneris var uçkin aya. K’omas na mek’ilu ovro tutas, muşi guri isap’aren. Biç’i muşi Aleksis k’ai uçkin, ar ç’iç’it’a şok’ik na nusebebasen emuş oğuruşa. Aleksis unon oşinaxu muşi nanaşen Berlinişi k’ida na dilixvu do dobadona muşis k’ap’it’alizmak na mogu. Aleksik mutu var iktiru yado nana muşis ocerapu şeni, megabrepe muşi, qoroponi muşi, na skidunan ap’art’manişi xalk’iti ok’ataps am sterapas.

Aleksi do majurepek tkumernan xçe m3udepe, Christiane Kernerişi cansağoba şeni. Christiane Kerner ik’aen. T’elevizia oseyru do oncire muşişen eselu do gale gamaxtimu unon. Unon mara, dulya var ren mcveşi na rt’u steri. Arçkva dobadonaşi mancepe ren xarami na imxors k’ap’it’alist’epe. Christiane Kerneris var uçkin aya. Muşi biç’i do muşi megabrepekti gorupan ar çare emuk aya var iguras yado. “Elveda Lenin” ren nana muşişi cansağoba şeni k’arta çare na 3adups xeironi ar skirişi p’aşura.

Maktale: Volfgang Becker; Senario: Volfgang Becker do Bernd Lichtenberg; Musik’a: Yann Tiersen; Masağalepe: Daniel Bruhl (Aleksander Kerner); Katrin Sass (Christiane Kerner); Chulpan Khamatova (Lara); Maria Simon (Ariane Kerner; Florian Lukas (Denis Domaschke); Aleksander Beyer (Rainer); Burghart Klaussner (Aleksişi baba); Michael Gvisdek (Klapprath); Christine Schorn (Frau Schafer); Jurgen Holtz (Herr Ganske); Jochen Stern (Herr Mehlert); Stefan Valz (Sigmund Jahnis na nungaps t’aksişi şoferi); Eberhard Kirchberg (Dr. Vagner); Hans-Uve Bauer (Dr. Meves); Nico Ledermuller (11 3’aneri Aleksander Kerneri); Filmişi sort’i: K’omedia, Drama; Xvenaş 3’ana: 2003; Muşi dobadona: Germania; Nena muşi: Germanuri; Ginz’enoba muşi: 123 3’uti; O3’iruşi tariği: 9 3’anağani 2004.                                                                                                                                                              TÜRKÇE