DUDBUT'K'A

İST'ORİULİ MOTVALERİ ÇARÇİ

Motvaleri çarçi ren irişen mcveşi çarçi Mp’olişi. Nuruosmaniye do Beyazitişi meçetepe k’ala Mahmutpaşaşi çarçiş şkas ok’odgin. Jin muşi motrageri ren otraga do k’ubbepeten. K’ubbepe ren k’urşumi getveri do penceroni. Motvaleri çarçi geladgin nanç’inerot 30.700 met’rek’vadrot’oni ar dixaş jin. Tasişen tasişa tkveri çkinapapeşi toliten, çodina orapeşakis; motvaleri çarçis uğut’eren 4.399 dukyani, 2.195 oda, 497 taro, 12 xazina, 5 meçeti, 10 mescidi, ar obonale, 19 çeçme, 18 nek’na, 10 orome, 40 xani, 2 lok’ont’a, 1 n3’opula, 1 turbe, 1 abca, 1 sebili, 1 şadravani. Motvaleri çarçişi iptineri bina ren, andğaneri ndğas mcveşi bedest’eni na itkven bina. Mcveşi bedest’eni ren Bizant’iuri p’eriodişen genomskide ar bina. Çkvadoçkva dixaşk’ank’ala do dandarapeş k’ule arjur faraten itamirineren. Kuçape muşişa coxo gedvineri ren am kuçapes na gamiçinet’u malepeşen.

Motvaleri çarçişi nannek’nape aşo ren: Beyazit, Çarşikapi (“Çarçişnek’na”), Çuhacihan (“Maçuxexani”), Kuyumcular (“Mak’uyumepe”), Mahmutpaşa, Nuruosmaniye, Oruculer (“Maoşvalepe”), Sepetçihan (“Mak’alatexani”), Takkeciler (“Makudepe”), Tavukpazari (“Kotumeşbazari”), Zenneciler (“Ma3’inek’epe”).

Motvaleri çarçişi xanepe aşo ren: Ağa, Alipaşa, Astarci (“Maastare”), Balyaci (“Mabalye”), Bodrum (“Bodrumi”), Cebeci (“Macebe”), Çukur (“K’ut’ala”), Evliya, Hatipemin, İçcebeci (“Doloxenimacebe”), İmamali, Kalcilar (“Makalepe”), Kapilar, Kaşikçi (“Mak’ize”), Kebapçi (“Makebabe”), Kizlarağasi (“K’ulanepeşaga”), Mercan, Perdahçi (“Maçxatale”), Rabia, Safran, Sarniçli (“Sarniconi”), Sarraf, Sepetçi (“Mak’udele”), Sorguçlu, Varakçi (“Mabut’k’e”), Yağci (“Mayağe”), Yolgeçen, Zincirli (“Zencironi”).

Motvaleri çarçişi kuçape aşo ren: Aciçeşme (“K’oloçeçme”), Ağa, Altuncular (“Maokrepe”), Aminçiler (“Maaminepe”), Araracioğlu, Aynacilar (“Mayalepe”), Basmacilar (“Mabasmape”), Bitpazari (“Mt’işbazari”), Çuhacihani (“Maçuxexani”), Fesçiler (“Mafesepe”), Ganiçelebi, Hacihasan, Hacihusnu, Hacimemiş, Halicilar (“Mahalepe”), Hazirelbiseciler (“Maxazirdolokunepe”), İplikçiler (“Manok’epe”), Kahvehane (“Mak’axvepe”), Kalpakçilar (“Mak’alpak’e”), Karakol (“K’arağoli”), Karamanlioğlu, Kavaflar (“Mak’avafepe”), Kazazlar (“Mak’azazepe”), Keseciler (“Makesepe”), Kilitçiler (“Mank’ilepe”), Kolancilar (“Mak’olanepe”), Koltukçu (“Mak’oltuğepe”), Kurkçuler (“Makurkepe”), Lutfullahefendi, Mercançikmazi (“Mercanişk’vata”), Muhafazacilar (“Mamuxafazepe”), Muhurdaremin, Ortakazazcilar (“Şkamak’azazepe”), Oruculerhamami (“Maoşvalepeşxamami”), Parçacilar (“Mak’ortepe”), Perdahçilar (“Maçxatalepe”), Puskulculer (“Mapun3kulepe”), Reisoğlu, Ressam, Sahaflarbedesteni, Sandal (“Feluk’a”), Sandalbedesteni (“Feluk’aşbedest’eni”), Serpuççular (“Maserpuçepe”), Siraodalar, Sipahi, Tacirler, Takkeciler (“Mak’udepe”), Tavukpazari (“Kotumeşbazari”), Terlikçiler (“Materlikepe”), Terzibaşi, Terziler (“Terzepe”), Tuğcular (“Matuğepe”), Varakçihan (“Mavarakexani”), Yağlikçilar (“Mayağişepe”) Yarimtaşhan (“Gverdikvaşxani”), Yeşildirek (“Jvari3’alami”), Yorgancilar (“Maejarçalepe”), Yuncuhasan (“Mont’k’orixasani”), Zenneciler (“Ma3’inek’epe”).                                                                                                                                                              TÜRKÇE