DUDBUT'K'A

DUDNAZİRİ MUSTAFA BULENT ECEVİT

Bulent Ecevit dibadu 1925-s, Mp’olis. 1944 3’anas, doçodinu Mp’olişi Amerik’anuri K’oleci. 1944-s kogeç’k’u oxandus. Ank’araşi Universit’es İnglisuri nena do ç’araloba, Londonişi Universit’esti Sansk’rit’uri nena, Bengaluri nena, xeşnoxveneş ist’oriaşi burmepeşa naqonu. 1957-s Harvardişi Universit’es ik’itxu ovro tutaş morgvalis. 1944-s, Ank’aras, P’resa-Gamaçkvaşi Generaluri Direkt’orobas oxandus kogeç’k’u İnglisuri nenaşi tercumanot. 1946-şen 1950-şakis Londonişi p’resuri ataşobas ixandu. 1950-şen 1960-şakis “Ulus” (“Na3ia”), “Yeni Ulus” (“Ağani Na3ia”) do “Halkçi” (“Maxalk’e”) coxoni gazetapes ixandu. Amerik’aşi Ok’ont’aleri Oxen3alepes gamiçkvineri “Vinston-Salem” coxoni gazetas ixandu. 1965-s kogeç’k’u oç’arus k’artandğaluri st’at’iape gazeta “Milliyet”-is (“Na3ionaloba”). İxandu jurnali “Forum”işi oktalobaşi k’adros. Gamoçkvu 1972-s “Timoşletineri Adami”, 1981-s “Arayiş” (“Ogoroba”), 1988-s “Guvercin” (“T’oroci”) coxoni jurnalepe.

1957-şen 1980-şakis 3’oxle Ank’ara, ok’ule Zonguldağişen Xalk’işi Resp’ublik’uri P’art’iaşi mak’aturot dep’ut’at’i i3xunu. 1960- 1961-s i3xunu mak’idaluri Meclisişa. 1961-şen 1965-şakis iqu Odulyobaşi Naziri. 1966-s, i3xunu generaluri mdivani Xalk’işi Resp’ublik’uri P’art’iaşa. 1971-s Xalk’işi Resp’ublik’uri P’art’iaş malimuri oktalaşa mxuci meçamu na var mo3’ondu şeni naşkvu muşi misia. 1972 3’anaşi Pukrik’as i3xunu generaluri dudmaxvence Xalk’işi Resp’ublik’uri P’art’iaşa. 1974-s iqu Dudnaziri. Am p’eriodis malime mendiçkvinu K’ip’risişa. 1977-s k’idu arm3ikaluri xe3ala; mara var az’iru mxuci. 1978-s gedgu xe3ala. 21 tutaş morgvalis qu Dudnaziroba. 12 St’aroşina 1980 tariğiş k’ule mendiçkvinu molaxunuşa, sum fara. İmemnuneri na rt’u p’eriodis, çili muşişk’elen k’ideri Demok’rat’iuri K’vazali P’art’iaşi ok’idus mxuci meçu. 1987-s p’olit’ik’uri hak’i aquşi, i3xunu generaluri dudmaxvence Demok’rat’iuri K’vazali P’artiaşa. 1991 3’anaşi 3xunas Zonguldağişen dep’ut’at’i i3xunu. 28 K’unduraşi p’eriodis k’idu arm3ikaluri xe3ala; iqu Dudnaziri 70 dep’ut’at’iten. 18 İgrik’a 1999-s xveneri generaluri 3xunaş k’ule k’idu xe3ala MHP (“Na3ionaluri K’ank’alaşi P’art’ia”) do ANAP (“Nandobadonaşi P’art’ia”) k’ala artot; iqu Dudnaziri.

Şuri meçu Ğormotis 5 3’ilva 2006-s. 11 3’ilva 2006-s xveneri do 81 noğaşen moxtimeri ar milioni k’oçi na ak’atu cenazeşi 3eremoniaten let’as niçinu Ank’araşi Oxen3aluri Oğurunales. Rahşan Eceviti k’ala çileri na rt’u Bulent Ecevitis uçkit’u İnglisuri, Sansk’rit’uli do Bengaluri nenape. Muşi leksuri svarape: “İşiği Taştan Oydum” (“Te Kvaten Voxut’oli”) (1978), “El Ele Buyuttuk Sevgiyi” (“Ok’ok’limeri Movordinit Qoropa”) (1997). Muşi p’olit’ik’uri svarape: “Ortanin Solu” (“Oşkendaşi K’vazali”) (1966), “Bu Duzen Değişmelidir” (“Am 3’opxoba Oktironi Ren”) (1968), “Ataturk ve Devrimcilik” (“Ataturki Do Magektaloba”) (1970), “Kurultaylar ve Sonrasi” (“Didok’oxtalepe Do Ok’uleni P’eriodi Mutepeşi”) (1972), “Demokratik Sol ve Hukumet Bunalimi” (“Demok’rat’iuri K’vazali Do Xe3aluri K’rizi”) (1974), “Demokratik Solda Temel Kavramlar ve Sorunlar” (“Demok’rat’iuri K’vazalis Temeluri Ognobape Do P’roblemape”) (1975), “Diş Politika” (“Galeni P’olit’ik’a”) (1975), “Dunya-Turkiye-Milliyetçilik” (1975), (“Kiana-Turkia-Mana3ionaloba”) “Toplum-Siyaset-Yonetim” (“Xalk’oba-P’olit’ik’a-Oktaloba”) (1975)”, “İşçi-Koylu El Ele” (“Madulye- Oput’ari Ok’ok’limeri”) (1976)” “Turkiye/ 1965- 1975” (“Turkia/ 1965- 1975)” (1976), “Umut Yili: 1977” (“İmendişi 3’ana: 1977”) (1977).                                                                                                                                                              TÜRKÇE