DUDBUT'K'A

Ç'K'UANERİ QVARİ

Qvari ren qvararepeşi (Corvidae) familiaşen do Corvus sort’işen. Mçxu eçkinderi, 3’ori k’ik’iloni, ç’angoni ren. Muşi bundğape ren didopeten uça. Umosi didi do generalurot leşi na imxors sort’is itkven quri. Qvari ren oz’i3inoni xonaroni. Uçala perepe do çxant’eri ondepe dido qorops. Emutenti iqveret’u tema mitologia do xeşnoxvenobas. Namtini orapes, uğnose oxoi3’onapen do xolo, namtini goşogorapek o3’iraps, qurepe na renan irişen ç’k’uaneri k’vinçi. Quris mgeris na uğun k’onari ç’k’ua uğun yado isimadinen. Qvaris uğun 10 3’ana k’onari skidala. Mara mt’k’uri skindinape do zabunobapeşi sebebiten umosi mk’ule skidunan. Na içkinen, irişen 3’aneri Amerik’uli qvarik skideret’u 30 3’ana k’onari. İrişen 3’aneri majurani Amerik’uli qvarikti skideret’u 15 3’ana k’onari.

Qvarik imxors k’arta ondi. Genomskidepuna goşogorups. Bombola, munt’uri, mtugi, leşi, daz’ik’andğo, lazut’i steri çkvadoçkva mgvanape imxors. Morderi qvarik oçodinaps 300 gramişen met’a oç’k’omale. Qvarik qonapeşa zarari meçaps yado icerinen. Mara qvarepek qonapeşa zarari na oğodapanpeş oç’k’omuten maxaçkalepeşa faide meçapan.                                                                                                                                                              TÜRKÇE