DUDBUT'K'A

"DİDİ UST'A" DOĞURU

27 3’anağani 1931-s na dibadu Gazanfer Ozcanik, 3’oxle Cihangir Firuzağaşi geç’k’apuroni n3’opulas ok’uleti Beyoğluşi oşkenduri n3’opulas ik’itxu. Vefaşi Lise doçodinu. Lises ik’itxupt’uşi na nosağu "Hisse-i Şayia" coxoni p’iesas Bican Efendişi roliten t’eat’ri k’ala ok’oiçinu. Noğaşi T’eat’repeşi bereburi k’ortas ak’atu. 1955-s T’eat’ri K’omedis na isterinu Maxaleşi Romanis t’eat’ruli skidala muşis beciti roli uğun. 1962-şakis ar k’ele bereburi majura k’eleti morderepeşi p’iesapes roli aqu.

1962-s içilu Gonul Ulku k’ala. Edo k’idu "T’eat’ri Gonul Ulku-Gazanfer Ozcan”. 1950-oni do 1960-oni 3’anapes roli aqu emus uk’ore3xu sinemaluri filmis. Dido ginz’e oras var ixandu filmepes. 2000-s yeşiğeri K’omiseri Şeksp’iri coxoni filmiten xolo goiktu sinemaşa. Uk’ore3xu serialepes roli aqu emus. Veximoni Ocaği coxoni serialis Xusnu Veximişi roliten çinoberi iqu. Avrop’aşi K’ele coxoni serialis Dudp’axi Taxsinişi roli istert’u. 1998-s niçineret’u Oxen3aluri Maxeşnoxveneşi unvani K’ult’uraşi Nazirobaşk’elen.

Gazanfer Ozcanik ok’aoba z’iropt’u 27 3’anağanişen doni, gurişi udobağinoba do isk’emik’uri serebraliş vaskulerişi zabunobaş teşxisiten. 13 K’unduraşen doniti p’eci ok’aobas rt’u. 18 K’unduras, Gazanfer Ozcani şeni iptineri 3eromonia ixvenu Saxne Haldun Taneris. Marmara İlaxiyatişi Fak’ult’eşi meçetis ondğes na ixvenu cenazeşi nemaziş k’uleti let’as niçinu K’aracaxmet’işi oğurunales.                                                                                                                                                              TÜRKÇE