DUDBUT'K'A

TARİK CEMAL KUTLU

Dibadu 10 İgrik'a 1944-s noğa Goksunişi belde Çardakis. Çeçenepeşi Dişnuo coxoni qadi3xirişen ren. Muşi p'ap'uli Mevlidişi baba Sadiki moiqoninu Osmanuri dixaşa 1865-şi xicret'is, 12 3'aneri rt'uşi. İptineri, oşkande do liseşi gamantanape notamamu K’axramanmaraşis. 1971-s doçodinu Mp'olişi Universit'eşi Ç'arolabaşi Fak'ult'eşi Turkuli Nena do Ç'aralobaşi burme. Na oçodinu burmeşi seminaruli osvarales ixandu. Notamamu malimuri servisi rezervuli zabitot. Uk'açxe kogeoç'k’u oxandus Turkuli Nena do Ç'aralobaşi mamgurapalot Lise Vefas.

Mağala Gamantanaşi K'idalaşi (YOK) 13.11.1990 tariği do 21567 k'ore3xaloni ç'arate unvani niçinu "Turkuli filolog"işi. Çkvadoçkva st'at'iape doç'aru, K'avk'asiaş ist'oriaşi temapes. Çeçenuri nenaşen Turkulişa na goktiru st'at'iape muşi gamiçkvinu. Am sebebite i3xunu Çeçen-İçkeriaşi Resp'ublik'aşi Oxen3aluri İlimepeşi Ak'ademiaşi Xçetomonoburi mak'ature 25 Mirk'ani 1998-s. Çileri do jur bereşi baba na rt’u Tarik Cemal Kutluk şuri meçu Ğormotis 25 3'ilva 2004-s Mp’olis.

Emuk na ç'aru namtini svarape aşo ren: "Çeçenuri Nobaz'gobaşi İst'oria", "İmami Mansuri", "Çeçenuri Notkvamepe" (Noxciyn Kicanas), "Çeçen-İnguşi Xalk'i k'ala Rusiaşi Şkas Artikartisoba" (Yavuz Ahmadovişen tercume), "Çeçenuri P'aşurepe" (Siraddin Elmurzayevişen tercume), Gektala Gumak na omordu k’oçepe" (Moxhmad Sulayevişen tercume), "Zelimhan" (Mohmad Mamak’ayevişen tercume).                                                                                                                                                              TÜRKÇE