DUDBUT'K'A

UPUTXİNACE K'VİNÇİ: KOTUME

Kotume (Gallus domesticus) ren kilurulepeşi (phasianidae) familiaşen. Oxomç'k’eri k'vinçi ren. Maxaçkales iskedinen. Asiaşi omjoreyulvas ç'it’a Hinduri k'vincişi tasişen genomskide ren yado icerinen. 24 milyari nak'onoba uqount'u 2003-s. İrişen dido na iz'iren k'vinçuri sort'i ren kianas. Xor3i do markvalepe muşişen feide iz’iren. Kotumepe uputxinace k'vinçepe renan. Markvalişi gzate imralenan. Purpu mutepeşişen şuri şvanupan. Tipişi skindinape renan. Çkvaneri 3'anapes çkvaneri coxope aqven emus. Ağandobaderis ç'uç'uli, ağanmordales vai3'a, na var askven, m3'k'obaşi 3'oxleni p'eriodis yarka, seksualuri tişinerobas na kextusti kotume itkven.

Xor3işi kotumeş omralus, ot'ibunoba do omjoronoba şeni, qinoras t'u3anoba ren 15- 18 dereceşi şkas do monç'inorasti 25 dereceşi tude. Ç'uç'ulepek ok’uluçxales feide z'iropan ot'ibunobaşen. Skindinapes oç'k'omale meçamu, xe do avt'omat'iuri oskedinuşi zencirite iqven. Markvalişi kotumepe imordinen k'afesis. K’afesepeşi ge3xodure ren gendrik'eri markvalepe maçxaşk’ele ingrimonas yado. Maçxapeşa na ulun markvalepe, xe varna goktaloni bant'ite ik'orobinen. Markvali do omraleri kotumepeşa na niçinen teşi rit'mis uk'ors mendaxosaru. Dğaşi tete niçinen otanoba. Emuşeniti otoloni okotumalepe ren umosi moxva omraloba şeni.

Turkias sotinuri do galendo moqonute omraleri, kotumeşi çkvadoçkva sort’i koren. Sotinuri kotumepeşen “Xacixatun”, “Skit’adudoni”, “Cebeci”, “Gerze” cinsepe ren çinoberi. Xacixatunişi cinsi umosi Uçazuğaşi k’ortas skidun. K’aixeşa na skups do xor3i muşi nostoneri na ren kotume ren. Gerzeşi cinsi ç’it’a do uça ren. Turkias irişen dido na iz’iren xark’i cinsi kotume ren “Legohrn”. Cinci muşi ren İt’aliaşi noğa Livorno. “Rodayland” mç’ita do mgvaneri cinsoni kotume ren. Cinci muşi ren Amerik’a. Xor3i muşi şeni iskedinen. “Brahma” do “Koşin” coxoni cinsepeti dido xor3i na naçanen kotumepe ren. “İspenç” cinsi kotumepeti miniat’uroba mutepeşite mo3’ipxaşi kotumepe yado işinenan.                                                                                                                                                              TÜRKÇE