DUDBUT'K'A

AR FİLMİ: AX MSKVA MP'OLİ

Xaşmet’i ren alk’olik’i ar k’oçi, namuk na ikips seyyari mafot’oğrafoba kuçapes. Xaşmet’i ren mcveşi sarayoni do xampa ocağişen. Ar-jur tasişen doniti Mp’oluri ren. Gamaçaps baba muşişen genomskide yali. Na gamaçu am yalişi steğos k’ideri ar pa3xas oxoraps. Ar dğas moxvadun Ayşes semt’i Sultanaxmet’is. Ayşe ren ar k’ulani, namuk na imt’u oput’e muşişen “art’ist’i” oqopimu şeni. Mşkironeri, uçare do şkurineri. Aya na koz’iru Xaşmet’ik nuşvel emus. K’aindğa z’ireli do Mp’oliş goxtimute iroras skidalaşi fot’oğrafi eşiğu na unon Xaşmet’is guris naç’ven Ayşeşi xali. Niqonups eya pa3xa muşişa. Ayşes uğun xçeguroni do idialoni minoba. Xaşmet’ik aqoropen Ayşes. Arm3ikaş k’ule Ayşes aqven bedineroba do gamulun çinoberi gemabire. Naşkumers Xaşmet’i do ulun. Zate guriç’veri na ren Xaşmet’ik diperişanen.

Maktale: Atif Yilmaz; Oz’iramuşi maktale: Gani Turanli; Mamont’aje: İsak Dilman; Maxvene: Nusret İkbal; Senario: Safa Onal do Ayşe Şasa; Musik’a: Metin Bukey; Masağalepe: Sadri Alişik, Ayla Algan, İhsan Yuce; Danyal Topatan; Handan Adali; Feridun Çolgeçen; Diclehan Baban, Ahmet Kostarika, Asim Nipton, Bilge Zobu; Xvenaş 3’ana muşi: 1966; Dobadona muşi: Turkia; Nena muşi: Turkuli; Ginz’enoba muşi: 97 deik’e; Sort’i muşi: Drama; İptineri oz’iramuşi tarixi: 1 X3ala 1966; Maxvenobaşi k’omp’ania: Be-Ya Film.                                                                                                                                                              TÜRKÇE