DUDBUT'K'A

MJORA LAZEPEŞİ NENA

Mjora Lazepeşi Nena, Lazepeşi Tarixi Ç’araloba K’ult’ura do Xeşnobaşi Dosia, Çiviyazilarişi seria Mjoraşen na gamiçkvinu, Lazepe do Lazuri nenaşi tema na uğut’u dosia ren. Dosiaşi 1. k’oro3xa 2000 3’anaşi Qinoras (3’anağanis), 2. k’oro3xa 2000 3’anaşi Pukrinoras (İgrik’as) gamiçkvinu. Svarulişi kunye na var uğut’uşi maanate 2. k’oro3xaş k’ule ik’orobinu. Svaruli Ognişi naqona ren do hemeni artneri k’adroş k’elen gamiğinu.

Şiddeti do limas na nuğinz’ibups, şoveni t’erminologiate xalk’epeşi cumaloba na oziyanaps noç’arepe na var iç’arinet’u Mjoraşi gamaçkvaş heyeti; Ender Abadoğlu, İlyas Ahmetoğlu, Ali İhsan Aksamaz, Yavuz Aşik, Kadir Bakoğlu, Mehmedali Bariş Beşli, İsmail Avci Bucaklişi, Melahat Bul, Ahmet Çakir, Huseyin Demirel, Esra Hasanoğlu, S. Refika Kadioğlu, Remzi Kazmaz, Selma Koçiva, Ozcan Sapan, Bulent Saraloğlu, Onder Saraloğlu, Esat Sari, Birol Topaloğlu, Hasan Uzunhasanoğlu steri adamepeşen 3’opxut’u. İstişareşi heyetisti; Nizamettin Alkumru, M. Recai Ozgun, Mecit Çakirusta, Yilmaz Avci, Nazmi Akdemirci, Altan Kuçukler, Aydin Lotos, Ali Osman Oziskender, Aziz Turna, Vecdi Cihangir, Yildiz Suleymanağaoğlu, Yaşar Bayraktar, Kamil Aksoylu, Şukru Aksoy, Şenol Topaloğlu rt’u.

“Lazuri, Turkias na iğarğalen nenapeşen arti ren do Lazepe, Anatoliaşi k’adimi k’ult’urapeş arterişi mance renan.” ya na itkven “Muşeni Mjora” kudoni ç’aras; “Çiviyazilarişi Gamaçkumales, am dobadonaşi mtinobapeşa do adamiuri hak’epeşa şinaperi gamaçkvaş otatbik’u irişen 3’oxleni noğira aqu. Am dobadona na oxampinaps k’ult’urapeş gamaçkvapekti am noğiraşa nunç’uşinuşi no3’ilepe rt’u. Svaruli Mjora, xanda çkinişi ağani hamle pşinupt. Mara Mjoras çkini gamaçkvaş otatbik’us xususi becitoba uğun. Mjora, artikartis xolosuri k’olekt’iviş k’elen ixaziren. Çiviyazilariti am k’olekt’ivişi beciti unsuri ren. K’olekt’ivişi majura menceliti, andğaşakis Lazuri k’ult’uraş ognapu do omenceluş gzas beciti xandape na qu Ognişi madduri do simaduri mçiraneri xali ren.” yado ignapinen.                                                                                                                                                              TÜRKÇE