DUDBUT'K'A

ÇEÇENURİ P'ARAMİTEPE

Çeçenuri P’aramitepe, Gamaçkumale Ankaşi p’aramitepeş seriaş maartani svara yado 2004 3’anaşi St’aroşinaş tutas Mp’olis gamiçkvinu. P’aramitepe, Çeçenuri nenaşen Tarik Cemal Kutluk goktiru. Svaraşi k’ilifi, Yalçin Yoncalikiş k’elen idizainu. Svaras; Sum manebraşi p’aramiti, Noseri oxorca, Mamgure, Fuk’ara k’oçişi skiri, Sum cuma, Ağarmordale k’ulanişi okimocu, Jur k’oçişi dava, Mgeri, meli do cilo, M3’k’iri do upimpile, Mç’k’eşi do imami dm. 31 p’aramiti gez’in.

Svaraşi k’ap’ula k’ilifis; “Ğirsoni magoşogore Tarik Cemal Kutluk Çeçenuri nenaşa na goktiru am p’aramitepek, 3’oxle Çeçenepeşi do ok’ule K’avk’asiuri xalk’epeşi xampa k’ult’ura mo3’irapan. Malesefi, Turkias K’avk’asiuri xalk’epeşi k’ult’ura do tarixiş temas dobağineri noç’are va ren. Am svara do amuk’aka na gamovoçkvit Çeçenuri Narti Efsanepes, am temaşi dork’inoba na oçodinasunon do K’avk’asiuri xalk’epeşi oçinus na memişvelasunonan noç’arepeş xususieti uğunan.” yado noç’ars.

Numçinuşi nomera: 0212 514 53 54                                                                                                                                                              TÜRKÇE