DUDBUT'K'A

MAKEMANE TATYOS EFENDİ

Tatyos Efendis mtini coxo Tateos Enkserciyan uğut’u do 1858 3’anas, Mp’olişi Ortakoyis dibadu. Esnafi ocağişi bere rt’u. Ortakoyişi Sumexuri oxvames ilahi na ibirt’u Monakyanişi biç’i rt’u. Ortakoyişi Sumexuri dogurale doçodinu. 3’oxle ar çelingerişa, uk’açxeti mavarçxileşa niçinu çiraği. Toli do quci muşi rt’u musik’as. Nanaşcuma Movses Papazyanişen k’anonişi dersepe ezdu. Gelaçu k’anoni ar orate amat’ori grubepes. Uk’açxe naşku k’anoni gelaçamu. Makemane utole Sebuhişen ezdu kemanişi dersepe. Majura k’eleti Andon do Civan cumalepeşen do hanende Asdik Ağaşen na ezdu dersepeti dirdu musik’aluri çkina muşi. Hanende Karakaş, matanbure Ovakim, mak’anone Şemsi steri muzisyenepe k’ala artot oktalu maamoni fasilepe. Didote Galatas “Gazino Pirinççi”s, uk’ore3xu gazinopes sahneşa gamaxtu. Ahmet Rasim Begi, Civan do Andon cumalepe, Şevki Begi, makemane Vasilaki, matanbure Cemil Begi k’ala megabroba qu do entepe k’ala artot gelaçu.

Malekseti na rt’u Tatyos Efendik ç’areren uk’ore3xu birapaşi t’ekst’epeti. K’ai mabeste rt’u. Musik’aşi mağala gagnapa uğut’u emus. Na skidut’u oraşa do muşi xeşnoxvenuri gagnapate sazi do nenaşi xvenape nubesteren. Arşak Çomlekçiyan, M. M. Kamsoy, N. M. Yuru, M. Sunarişa musik’a do Abdulkadir Torereşati kemanişi dersepe meçeren. Tatyos Efendis uçkit’u not’ati k’aixeşa. Mara ora muşis na var iç’arinu şeni, uk’ore3xu xvenape gundunu.

Tatyos Efendi t’eren ok’otveri ofidoni, p’eci oşmeşoni, mk’ule, t’ik’nazi, k’alenderi, m3ika ğula toloni ar k’oçi. Osmanuri dobadonas iptineri k’onservat’uari, Şekerci Udi Cemil Efendi k’ala artot K’iraatxana Fevziyes k’idu yado ik’abulinen. Na içkinen 46 birapa, şkviti peşrevi, ar beste, anşi sazişi semai do ar taksimi uğun. Şaxuri xvena muşi ren, kurdili hicazkar sazişi semai. Badobaşi 3’anapes cansağoba muşi ok’xavu. Ar-jur megabre muşiş gale, çkar mitik var goru do var moik’itxu. Çodina 3’anape mek’ilu didi umuteloba, umitelobate. Mabeste, kemani do k’anonişi virt’uozi Tatyos Efendik meçu şuri hepatititen 16 Mirk’ani 1913-s. Cebis koz’ires sum k’uruşi. Dido çinoberi ar maxeşnoxvene rt’u tina, oxvameşi ğurelepeşi defteris dulya muşi iç’arinu “çalgici” (magelaçame) yado. Cenaze muşis ak’atu vit-vitoxut k’oçi, namu na Ahmed Rasim Begik k’orobu. Kadikoy Uzunçayiris Sumexepeşi oğurenales let’as niçinu.                                                                                                                                                              TÜRKÇE