DUDBUT'K'A

RAFT'İNGİŞİ KEYFİ FURT'UNAS İQVEN

Rizinişi Art’aşenişi noğas, Turketişi raft’ingişi şamp’ionobas oxormancoba xveneri na ren do kianaşi irişen xçe ğalepeşen ar teri na ren Furt’una, na uğun 150 şen dido geçaçxala do 23 k’ilomet’roni p’ark’uriten, raft’ingişen dido keyfi eç’opinapaps.

Yulva Uçazoğaşi raionişi didi ğalepeşen ar teri na ren Furt’una, K’açk’arişi germapeşi oktepes na ren ğalepe k’ala ok’ok’ateri ren. Art’aşenişi 2 km. gyulvas Uçazoğaşa na diben Furt’unas 57 km. ginz’enoba uğun. Çaepunapeşi oşkendas na golulun do jin muşis mok’irk’e xincepe gondveri na ren Furt’unas, raft’ingi oxvenu şeni dido mskva p’ark’urepe uğun.

Rizini - Art’aşenişi gzaşen gamaxtimu do 3’alentunaşi gzaşa gedgituten 22 km. idaşi Çamlixemşinişa nilinen. Çamlixemşinişi nanç’ineri 1 km. 3’alentunas p’ark’urişa geiç’k’inen. 5. k’ilomet’res na ren didi kvaepeşen ti oçvu unon. 7. km, 8. km ve 9. k’ilomet’res texlik’oni golaxtimupe na ren şeni 3’k’aris k’ai o3’k’omilu unon. 12. k’ilomet’res gyulva k’eleni oktis na ren Duygulu coxoni geçaçxala, raionişi çkvaneri ar mskvanoba ren. P’ark’uri, Furt’una Uçazoğaşa var nunç’işaşk’ule normali ar svas içodinen.

Nanç’ineri 23 km. na ren p’ark’uris ğali, dido kvaepuna ren do 3’k’arişi debik 3- 4- 5 meç’irobaş dereconi golaxtimupe ikips. Mç’ima dido mç’imaşi ti oçvu unon. Furt’unas 3’anaşi k’arta oras raft’ingi ixvenen.

Furt’una, raft’ingi oxvenu na unonanpe şeni xeleba na iz’iren do texlik’oni na var ren ar ğali ren. Antaliaşi Koprulu k’anionis 10 geçaçxala uğun mara Furt’unas 150 şen dido geçaçxala ren. Edo meç’irobaşi derece 1 do 2 na ren 12 k’ilomet’roni p’ark’uris raft’ingi ixvenen do raft’ingi generalurot noğa ve tereşen gale moxtimeri k’oçepe ikipan.

Raft’ingi oxvenu şeni xususi ar gurapa var unon. İrişen ç’it’a otxo k’oçoni grup’iten na ixvenen raft’ingi, xvala gurişi z’abunoba na uğunan, dido xelebas na var naxondinenan do jurşuroni oxorcape şeni texlik’oni ren. Antepeşen umosi iri k’oçis axvenen. Raft’ingis, p’ark’uriş meç’irobaşi toliten aşi derece uğun. 3’oxleni sum dereces iri k’oçis raft’ingi axvenen. Umosi jin derecepes xvala p’rofesionaluri sp’ortmenepes axvenenan.                                                                                                                                                              TÜRKÇE