DUDBUT'K'A

Ç'ERK'EZİA

“Ç’erk’ezia 19. oş3’anuraşi tarixi do etnografia” coxoni svara, gamaçkvale Chiviyazilarişi seria Mjoraşk’elen İgrik’a 1998-s St’amp’olis gamiçkvinu. Svaras Leonti Yakovleviç Lyulyeşi mak’alepe doloç’ars do Rusuli nenaşen Murat Papşuk goktiru. Svaraşi k’ilifiş dizaini Paxajansik qu do Ozcan Sapanik gamoçkvu.

Svaraşi maartani k’ismis, Ç’erk’ezepeşi (Adiğe), Abxazepeşi (Azeğa) do entepe k’ala manz’ageri germaluri xalk’epeşi dobadonaşa umumi o3’k’omilu do Azeğaşi (Abxazi) k’avmepe; majurani k’ismis Natuhajepe, Şapşiğepe do Abadzehepe; masumani k’ismis, Ç’erk’ezepeşi ocerape, dinuri merasimepe do batili ocerape; maotxani k’ismis, Şapsiğepeşi do Natuhajepeşi cemiet’uri k’idalape do ananepe geç’ars.

Svaraşi k’ap’ulaşi k’ilifis antepe noç’ars: “Rusias, K’avk’asiaşa xe gedvu do emuşk’ule oktalu şeni geografiuri, siaset’uri, etnografiuri dç. çkinape oguruşi noğirate goşogorap’t’u do k’idalape gedginus noqonap’t’u. Zati am xali imp’arat’orobaşi ananuri siaset’i nikteret’u. Amuşeni dido xark’i çkinerk’oçepe em k’ortas ixandineret’u. Am k’oçepeşen arteriti Lyulye ren. Svara, 1820-1862 3’anapes Rusiaşa noxizmet’e, Ç’erk’ezias ‘xususi vazifoni memuri’ yado xandineri Frangiuri Lyulyeşi mak’alepeşen 3’opxun. Svaraşi maç’arek, em devres dixape muşis Rusiaşk’elen xe ugedveri do Rusiaşi etnografias ç’it’a çineri Ç’erk’ezi k’abilepeşi (Abadzehepe, Şapsiğepe do Natuhajepe) oşkas skideren do entepeşi nena ugureren, entepeşi skidala do k’ult’ura direkt’i muşaade qveren. Antepe ren svaraşi irişen beciti xususobape. Abadzehepek do Şapsiğepek andğas Turkias, Ç’erk’ezepeş doloxe irişen dido grup’i 3’opxupan. K’avk’asiasti Uçazoğaşi p’icis do Adigeyişi Cumxuriet’is dobargeri vitşilya k’onari Şapsiği, entepeşen umosi ç’it’a Abadzehi kodoskideren. Ubihepeşi irxolo Turkias skidunan. Natuhayepeşi coxo arxvala tarixişi svarapes noç’arun.”

Numçinuşi nomera: 0216 330 90 01                                                                                                                                                              TÜRKÇE