DUDBUT'K'A

K'AP'ET'İ Ç'UBURİ

Ç’uburi, k’ayingilepeşi (Fagaceae) familiaşen Castaneaşi cinsi 3’opxeri capeşa do am capeşi xilapeşa itkven. Mt’k’aşi calepe renan do but’k’a dobğapan. T’k’ebi muşi t’k’va3eri uğun. But’k’aşi tudendo k’urump’epe do jilendo m3udela k’urump’epe uğun. K’urump’epe artimajuras gexuneri jur pulite motveri uğun. But’k’ape muşi helezonie mara mondrik’eri jur sironi iz’iren. Majurani cerğvepe artimajuras p’araleli iginz’anen. But’k’ape mçxu, kimi k’ap’et’i, mizrak’i steri, kinari muşi k’ibironi do mek’vatoni iqopen.

Ç’uburi organiuri xaçkaşi maxsulie, mtelo tabi şart’epes moirdinen, xaçkuri ç’amepe do tabi mgvana var ixmarinen. Ç’uburis gidaşi unsurepe uğun do organiuri xaçkaşi maxsulie şeni andğasti perhizişi ğirsoba xolo kuğun. Ç’uburi, Frangiuri ogiares do xolo olanduri dobadonaşi ogiareşi mo3’ondineri unsurie do xor3oni oç’k’omalepeşi oxazirus, çkvadoçkva salat’apeşi nostoni omonz’inus ixmarinen. Edo xolo ç’uburişi şekeri, ç’uburişi pure, zeri ç’uburi steri çkvadoçkva loqapeti ixvenen do antepe mpaloti iç’k’omen, past’apesti ixmarinen. Ç’uburepe imkirinaşi, bademi do txirişi steri yağoni vardo mskva do nostoneri mkiri nikten. Ç’uburişi mkiri mjaoni p’udingis, kovalişi 3omisti ik’atinen.

Kereste muşi, k’ap’et’inoba do dek’orat’ivobate ç’k’onis nungaps mara xomupt’aşi t’k’va3un do indrik’en şeni didi ç’uburişen didi kereste var gamulun. K’ap’et’ie şeni baxçeşi namtine dulyapes ç’uburişi pi3ari ixmarinen. Ç’uburişi muntazami qapeşen zeytini opatxu şeni xaşari ixvenen. Oşka orapes omjore Avrop’as dobağineri dik’aş mkiri var t’uşi mt’k’alurepek temeli k’arbonhidrati yado ç’uburi ç’k’omupt’erenan. Xilape muşi daçxiris ç’veri, giberi varna xarxaleri iç’k’omen. Ç’uburişi t’k’ebi m3ika iğaren do emuşk’ule 200-220 °C t’u3anoba 3’k’aris 10-15 deik’e furnis igiben varna k’uzineşi jin ixrak’en. Oç’k’omoni taze ç’uburis, nişasta do çkvadoçkva şekerepe edo xolo k’aixeşa lağuneri lifoni maddepe, p’roteini, m3ika yaği, çkvadoçkva mineralepe, B1, B2 do C vitaminepe uğun. 100 grami ç’uburik tak’ribi 160 kcal enerji meçaps.                                                                                                                                                              TÜRKÇE