DUDBUT'K'A

MAARTANİ LAZURİ GAZETA: MÇ'İTA MURU3Xİ

Mç’ita Muru3xi, Lazurot gamaçkvineri Lazepeşi maartani gazetae. 7 3’ilva 1929 tarixis, Abxaziaşi nananoğa Soxumis, Abxaziaşi Şkaguroni İcrai K’omit’aşi organo gamiçkvinu. Gazetaşi redakt’ori ren, İskenderi 3it’aşi. Gazeta, 3it’aşiş k’elen odizaineri Latinuri boncapeşi Lazuri albonite iç’arinu. Am gazetaşen andğanerdğaşa arxala maartani nomera nunç’uşu.

Gazeta Mç’ita Muru3xi, Soveturi Lik’ateşi K’omunist’uri P’artiaşi XII. k’ongres gonk’vateri k’ararite gamiçkvinu elbet. 1 İgrik’a 1923-s ok’oxtimeri XII. k’ongrek, SSCL-şi m3ika xalk’epeşi do miletepeşi ek’onomiuri do k’ult’uruli omordinuş seviyepe omağalu şeni art p’lani doxaziru. Am p’lanişi oxazirus Leninişi 3’oxleneri ç’arapek do kart’alepek dido beciti konotesiru. Gazetaşi noğira rt’u, Lazepeşa Gimuaşi gektala do mogapaş oxo3’onapu, mutepeşi nananenate ok’itxapu do oç’arapu. Gazetas; Leninişi 19 İgrik’a 1896-s molaxert’uşi noç’are art ognapa, K’rupsk’aiaşi “Leninişi p’art’ia do Gimuaşi gektala” coxoni ç’ara, K’unduraşen Gimuaşakis gektalaşi p’rosesi oxo3’onapaps art ç’ara, ajansi TASS-işi oirkianuri ambarepe, Abxaziaşen Aç’aristanişa Lazepeşi oput’uri skidala geç’ars. Gazetas z’egnepete, Ziya Nuri do Muhammed Vanilişi (Mamedi Vanlişi) coxopeti kogez’in.

Mç’ita Muru3xiş Turkiaşa amağinu dimemnu, Turkiaşi Cumxuriet’iş Nazirepeşi Heyetişi 26 K’undura 1930 tarixoni do 8924 nomeroni k’ararite. Gazeta Mç’ita Muru3xis k’omunist’uri simada uğun do Lazepeşa Lazurot Soveturi p’rop’aganda ikips yado Turkiaşa amağinu dimemnu do omemnuşi k’ararnames antepe ç’arupt’u: “Okortuleşi noğa Soxumis gamaçkvineri Mç’ita Muru3xi coxoni gazeta, muziri gamaçkva ren şeni Turkiaşa amağinu, Doloxeni Dulyapeş Nazirobaşi 2072/930 tarixi do 1062/45 nomeroni tezkerete xveneri teklifiş k’ule Nazirepeş Heyetişi 26.2.1930 tarixoni içtimas dik’abulu. Reisicumxuri Gazi M. Kemal”                                                                                                                                                              TÜRKÇE