DUDBUT'K'A

LUBNANİŞİ İSLAMURİ NODGİTA-HİZBULLAH

Lubnanişi İslamuri Nodgita-Hizbullah (El-Mukavemet’ul İslamiyye fi-Lubnan), siaseturi p’art’ia ren do hemi sivili hemiti askeruli k’elenari uğun. Arabi do Muslimani kianas k’anonuri art nodgitaşi cemieti yado ik’abulinen. 1982 3’anas İsraeli, em orapes xe gedvineri omjore Lubnanişen get’k’oçuşi noğirate geik’idu. Cinci muşi 1970-oni 3’anapeşi oşkeşakis nunç’uşun. Ayetullah Xumeynişi k’elenarepeş k’elen Lubnanis, İranişi İslamuri gektalaşi gont’aluti noğirapt’u. Hizbullahişi andğaneri dudmaxvence ren Xasan Nasrallah. Hizbullahik siaseturi do silaxoni k’elenarepe muşi k’ala fuk’ara Lubnanuri xalk’is meşvelu şeni dido k’idala oktalaps. Antepeşi doloxe 4 ozabunale, 12 k’linik’i, 12 dogurale do 2 daneti xaçkaşi meşveluşi ok’oxtimale koren.

Lubnanişi doloxeni limaş morgvalis Hizbullahik, AOO do Avrop’aşi askerepe Lubnanişen get’k’oçu şeni obombinuşi dido aksioni qu. 1983 3’anas AOO-şi oelçobaşa bomba gok’ireli goşat’k’va3es do 17 Amerik’uri k’oçi do mteli 63 k’oçi oğurines. Artneri 3’anaş doloxe AOO-şi k’işlapeşa nat’k’va3es do 241 Amerik’uri askeri oğurines. Amuşk’ule AOO-k askerepe muşiş k’artayi Lubnanişen kogamoçkvu. 1990 3’anas Lubnanis imza gedveri Taifişi akt’ite doloxeni lima diçodu. Mara Taifişi akt’is Lubnanuri k’arta silaxoni grup’ik silaxi mutepeşi naşkvasunonan yado goink’vatu nati Hizbullahik silaxi var naşkvu. Omjore Lubnanişi armia do İsraeli k’ala gerillaşi limas naqonu. İsraeli, 15 Pukrik’a 2000 tarixis Lubnanişen mtelo kogamaxtu. Mara Suriaşi armiak Lubnanis dodgitus naqonu.

14 K’undura 2005 tarixis Lubnanişi mcveşi dudnaziri Refik Hariri suik’astite iğurinu. Suik’astişi mesulepe k’atiuri var oxoi3’onu. Mara oğodas Suriaşi xe ren yado simada goint’alu do xalk’işi reak’sioni do oirkianuri nobaz’gate Suriaşi armias, İgrik’a 2005-s Lubnanişen gamaxtimu konaç’iru. Pukrik’a 2005-s xveneri goşo3xunas Hizbullahik reyepe muşi komonz’inu do X3ala 2005-s gek’ideri Mileturi Artobaşi xe3alaşa ak’atu. Hizbullahi bilasa Beyrutişi omjore muxuris do omjore Lubnanis gont’aleri oxonk’ana ren do Şii Muslimanepeş k’elen iqoropen do imxvacinen. Mara xolo gecgineri siaseti muşişi sebebite Sunni, Durzi, Xrist’iani do majura k’arta grup’iş k’elen iqoropen.                                                                                                                                                              TÜRKÇE