DUDBUT'K'A

FİLİSTİNİŞİ İSLAMURİ NODGİTAŞİ OXONK'ANA-HAMAS

Filistinişi İslamuri Nodgitaşi Oxonk’ana-Hamas (Harakat al-Mukavama al-İslamiya), xalk’uri oxonk’ana ren do Filistinişi irxolo dixaşi moşletinu şeni ik’abğen do arxvala ocihadute muiçiten yado isimadeps. Temelurot İslamişi umdepeşa do fikhi esasepeşa mek’ireli voret yado gamognaperen. Art p’art’iaşi teşkilati vana arxvala maktalepeşen 3’opxeri art grup’uri xanda vardo xalk’işen 3’opxeri oxonk’ana ren. Hamasi, umumurot 1948 3’anaşi iptineri felaketi do xususurot Mbulora 1967 tarixoni geicginuş k’ule Filistinurepeşi p’at’i xali do şart’epeşi çodinurot yeçkindu. 1987-s Şeyx Ahmed Yasini, Abdulaziz el Rantisi do Muhammed Tahaş k’elen maartani yedgitaşi geç’k’alas Misiris gedgineri, teşkilati Muslimani Cumalepeşi Filistinişi xanç’alot geik’idu.

Hamasik, Filistinişi dixapeş irişen ç’it’a art no3’ileşen dahi tavizi meçamu vana dixapeşi jin sionist’uri işgali meşru oz’iramu caizi va ren, Filistinurepes do k’arta Muslimanis sionist’epe muç’o moxtes na Filistinişen eşo oncğonu şeni ok’abğuşa oxaziru unonan yado icers. 1988 3’anaşi siaseturi p’rogrami muşis Hamasik, Filistini p’ot’e gayri Muslimanepeş k’elen goik’irasunon art İslamuri vatani var iqvasunon do Filistinuri Muslimanepeşa Filistinişi k’ont’roli İsraelişen ezdimu şeni xvameri k’abğa meçamu dinuri vazife renya zop’ons. Am tesbitik, 1988 3’anas İsraelişi mevcudobaş hak’i çineri Filistinişi Moşletinuşi Teşkilati k’ala Hamasis t’ora k’abğa oxvenapu.

6 Pukrik’a 2005 tarixoni goşo3xunas Filistinişi Moşletinuşi Teşkilati-El Fetihik reyepeşi %56, Hamasik %33 komogu. El Fetihik 84 sotişen 45 mogu. Hamasik 23 sotis mogu. Antepeşi doloxe sum didi noğa rt’u: Kalkilya, Refah do Beyt Lahiya. 15 sotis oxoşkverepe vana majura grup’epek moges. Goşo3xuna şeni Avrop’aluri muşahidepek adili do demok’rat’iuri renya tkves do 400 vitoşi Filistinurik reyi meçu. Goşo3xunaşa ok’atinu Gazzes %80, Geulva Şerias %70 iqu. Xrist’ianepeşi cixa Beytullahimis 15 mebusoni sotinuri meclisişi Muslimanepeşa tahsiseri 7 mebusişen 5 Hamasik mogu. 16 Xrist’ana 2005-s Geulva Şerias xveneri sotinuri goşo3xunasti Hamasik beciti gecgina mogu. Otxo didi noğaşi beledieş goşo3xunaşi sumi (Nablus, Cenin do El Bireh) Hamasik mogu. Ramallahis goşo3xuna oxoşkverepeşi k’oalisionik mogu. El Fetihişi reyepe mtelot Hamasişen dido gamaxtu. Am goşo3xunas 148 vitoşi magoşo3xuneşi %75 k’onarik reyi meçeret’u.                                                                                                                                                              TÜRKÇE