DUDBUT'K'A

ŞEHİDİ AHMED YASİNİ

Şeyx Ahmed İsmail Hasan Yasini, hekimi Abdulaziz El Rantisi k’ala Filistinişi timoşletinoba şeni icedelen Hamasişi magek’ide ren. Yasini, Filistinişi Brit’aniaşi manda rt’u devres Aşkelonişi xolos oput’e El Curas dibadu. Dobaduşi tarixi muşi k’aixeşa var içkinen. Filistinişi p’asap’ort’is 1 3’anağani 1929-s dibadu yado noç’ars. Mara muk 1938 3’anas dovibadiya tkveret’u. İsraelişi gedginuş k’ule 1948 3’anaşi Arabi-İsraeli lima içoduşi emukti şilyadoşilya Filistinuri steri multeci koniktu do Gazzeşi k’orta Curat Şamsişa kodibargu.

12 3’aneri rt’uşi sp’ori ikipt’uşi iyaralu do t’rik’epe muşis nuzuli geçu. Liseşi gurapaş k’ule Kaxireşi El Ezher Universit’eşa amaxtu do akonaşis Muslimani Cumalepeşi teşkilatişa ak’atu. Emuş k’ule Gazzeşa uk’uniktu do mamgurapoba oxvenus edo xolo camepes ovaazus kogeoç’k’u. Yasini astaxolo içinu do Gazzeşi İslamuri Oçkinaleşi dudmaxvence iqu. Am devres içilu do 11 bere aqu. Muslimani Cumalepeşi Filistinişi xanç’ali k’ala itemasu. 1987 3’anas intifadaşi oxonk’anaş oras Abdulaziz El Rantisi k’ala Muslimani Cumalepeşi Filistinişi cenahi gedginu do şuriari lideri iqu.

18 Pukrik’a 1989-s İsraelişi emniet’işi mencelepeş k’elen iç’opinu. Am devres işkence iğodinu, otxo dğaşi morgvalis pi3ari tronişa gek’ireli geixunu do var incirinu. Emuş k’ule Ramallahişi molaxunaleşa incğonu. Ovro 3’ana molaxeduş k’ule St’aroşina 1997-s Urdunis ç’opineri Mossadişi jur ajani k’ala iktirinu do oxuişkvu. Ammanis El Xuseyin Tibişi Şkaguris Mapa Xuseyiniş k’elen işvelinu do Gazzeşa uk’uniktu.

6 St’aroşina 2003-s İsraelişi 3aşi mencelepeşi art F16 coxoni putxak Gazzes art binaşa fuze istolu. Yasini, ostolinuşi oras binaşi doloxe rt’u mara komuçitu. İsraeluri timçxupek m3ika oraş k’ule ostoluşi noğira Yasini rt’u yado ognapes. Ahmed Yasini, 22 Mirk’ani 2004-s İsraelişi art nank’ap’ate işehidinu. Ç’umanişi ordo saat’epes namazişen uk’uniktert’uşi İsraelişi art helik’opterik Yasini do jur maçvaleşa fuze geot’k’oçu. Yasini do maçvalepe muşi, gomorgvas golulut’u çxoro k’oçi k’ala ekonaşis dişehides.                                                                                                                                                              TÜRKÇE