DUDBUT'K'A

K'ADAXORİŞİ GİNZ'ET'İBA

Ginz’et’iba, T’amt’raşi ilçe K’adaxorişa mek’ireli t’urist’iuri dixae. P’eci mt’k’aepe do tabiuri mskvanoba muşite sotinuri do xark’i t’urist’epeş k’elen inç’elen. Ginz’et’iba, oktepeşen meleri anç’apek ğali Xaldizenis go3’odgituşi yeçkinderen. Ginz’et’ibas, T’amt’raşa 99 k’m, K’adaxorişa 19 k’m mendranoba uğun. Ginz’et’iba, aluvioni sedişi t’ibaşa misali ren do tabiuri siti, xususi çveri gomorgva do tabiuri park’i steri st’at’upe uğun.

Turkiaşi germape Soğanli do K’açk’arişi şkas gez’in namut mç’imaluri mt’k’aepeşi doloxe. Edo am dixa xolo ren, kianaşi çuçuna k’ortapeş doloxe irişen 3’aneri mt’k’a. Dido mç’imups do çuçuna t’aroni uğun şeni 3’anaşi k’arta dros xanç’eni iqven. Demirkapi do Soğanlişi germapes 60-şen met’a endemiuri mzguda koren. Mt’k’uri skindinape moşkva uğun namut mtuti, mskveri, vaşaği, mt’k’uritxaşi ç’eşidepete.

Ginz’et’ibas, Uçazuğaşi tip’iuri t’aroni uğun. 3’anaşi k’arta dros mç’imups do mtups. Qinoras mtups do monç’inoras mç’imups. Golapes k’arta ç’eşidi t’aroni k’arta oras yeçkindun. Akonaşis 1998-2008 3’anapeşi ozimute irişen dork’ineri t’u3anoba ren. -12 derece. Dixaşi irişen beciti ek’onomiuri aktivit’e ren t’urizmi. T’ibaşi morgvalis dido p’ansioni monç’inoras do namtinepeti k’arta oras gon3’k’imeri renan.

T’ibaşi gomorgvas xveneri st’abilize gzak do t’iba ğvarepeşi var itesirinas yado xveneri bet’oni k’idak Ginz’et’ibas ek’ologiuri afati yoçkindinu. T’ibaşi tabiuri do ekologiuri bunye ok’oxu bet’oni k’idapeşi doloxu do t’ibaşi mcveşi tabiuri z’irapaşa uk’uniktinu şeni dido magomorgvepek op’rot’est’us naqonopan.                                                                                                                                                              TÜRKÇE