DUDBUT'K'A

LAZEPEŞİ QOROPELİ KAPÇİA

Kapçia (Engraulis encrasicolus), Engraulidaeşi familiaşen xor3i muşi nostoneri art çxomişi ç’eşidi ren. Kapçia, Lazepeşi qoropeli do Lazi maçxomepeşi oskedinuşi temeli odude ren. Fuze steri xura muşis didi do çxat’a kart’ope gobğun. Am kart’ope t’k’ebişa k’aixeşa men3axeri va ren şeni perpo dibğen. Jindoni çenge muşi tudenişen umosi didi do nunk’u mçire uğun. Çenge muşis dido çiçku k’adifeşi k’ibirepe uğun. K’ap’ula muşi zuğaşperi, jvari do laciverti, jur k’ele varçxilişperi, korba xçe uğun. K’udelişi msvape do xura muşi onk’anaps do k’ap’ineri inçvirs. Kapçia ilxite gulun do mşkurnace çxomi ren. Nunk’u muşi gon3’k’ips do 3’oxlen k’ele inçvirs. Kapçiak, plankt’oni ç’k’omups do skidun.

Kapçiapek, t’rop’ik’i do subt’rop’ik’i zuğapeşi p’icepes ilxepe 3’opxupan do namtinoras ğalepeşi delt’apesti iz’irenan. Kapçias Uçazuğas Engraulis encrasicolus do Engraulis maeticus coxoni ç’eşidepe uğun. Anatolia, K’avk’asia do K’irimişi zuğap’icepeşi çuçuna sotepes qinora goloçkumernan do ilxepe 3’opxupan. Seri do dğalerişi oşkes tik’op’ala geulunan, dğaleris k’ut’ali 3’k’arepeşa (70-90 m) geinç’enan, seris zuğap’iciş k’ele do jindole (10-40 m) einç’enan. İlxepek, Mirk’anis Turkiaşi zuğap’icepes qinora goloçkvanşi olandeş k’ele oskidinu do omraluşi sotepeşa ulunan. Kapçiape, İgrik’aşi oşkaşen Gimuaşakis k’arta zuğas goimpinenan do bilasa Uçazuğaşi olande k’ele iz’irenan. T’u3anoba do t’aroni iktiraşi ekseri 3’ilvas omjore k’ele oxtimus geoç’k’apan.

Kapçia tak’ribi sum 3’ana skidun. Maartani 3’anaşi çodinas cinsobaşi omordinu aqvenan. Yani markvalişen gamaxtimeri kapçiaşi larvape 11-12 tutaş k’ule imordenan do skidala mutepeşiş morgvalis jur fara skupan. K’arta oskuşi devres 13.000-40.000 k’onari markvali gamimers. Taze uç’k’ome kapçiapeşen fabrik’apes k’onserve, salamura, çxomiş mkiri do yaği ixvenen. Lazuri ogeareşi k’ult’uraş beciti no3’ile kapçiaşen, Lazonas dido oç’k’omalepe ixvenen. Kapçiaşi namtini oç’k’omalepe ren; buxaroni kapçia, get’ağaneri kapçia, kapçiaşi salat’a, kapçioni pivazi, sut’ulioni kapçia, kapçioni pide, kapçioni poğaça, kapçioni mç’k’idi, k’eremidis kapçia, kapçiaşi salamura, kapçiaşi k’vinçi, kapçiaşi kofte.                                                                                                                                                              TÜRKÇE