DUDBUT'K'A

LAZURİ METNEPE (SERGİ JĞENT'İ)

SSCA K’ult’uruli Avt’onomiaşi Sekret’eri Galip Sarioğluşk’elen nok’orobe do Sergi Jğent’işk’elen geno3’ipxe Lazuri Metnepe (Arkaburi şive), 1938 3’anas Tbilisis gamiçkvinu. Am ketabi, SSCA İlmepeşi Ak’ademişi Okortuleşi Şubeşi, Nik’olai Mari Nena Tarixi do K’ult’uraşi Oçkinaleşi gamaçkva ren do P’rof. Arnold Çikobavak gen3’uranu edo T. Andğulaz’ek ge3’ipxu. Ketabişi kunye Rusuli do Frengiuri nenateti ç’areli ren do SSCA İlmepeşi Ak’ademişk’elen xveneri Lazuri metnepeşi maartani ok’orobu ren.

Ketabişi geç’k’alas, Lazuri telafuzepe do Lazuri folk’lori gamoxo3’onapinen. Ketabis metnepe do lugati yado jur fila uğun. Metnepeşi filas Arkabişen nok’orobe 142 p’aramiti, hekaye, şiiri, birapaşi zit’ape steri Lazuri xalk’uri ç’aralobaşi metnepe gez’in. Lugatişi filasti metnepeşen nok’orobe Lazuri zit’apeşi Kortuli manape gez’in.

Ketabişi metnepeşi namtinepe ren: Damtire do noğamisa, Orç’ari do Arkaburi, Nokta do Xuseni, Babaşi nenape, Zengini do umuteli k’oçi, Oput’ari bere, Xoca, P’içva, Sicaşi ç’anda, Mam3udale dulya, Biç’işi oçilu, Jur mamxire, K’irali do umuteli, K’irali do mç’k’eşi, Ç’armaturi bere, Yahudi do Lazi, Zengini k’oçi do bozo muşi, Ar fuk’ara bere, Komoli do oxorca muşi, Padişai do muşi sumi biç’i, Otxo cuma, Ar bere do divepe, Coğori do mamuli.                                                                                                                                                              TÜRKÇE