DUDBUT'K'A

XACİ BAYRAMİ VELİ

Xaci Bayrami Veli, xazret’i Xaci Bektaşi Velişi gzamşine Turki mutasavifi do şairi ren. Turbe muşi, Ank’aras Xaci Bayramişi cames meç’aberi ren. Asili coxo muşi Numan bin Ahmed, lak’abi muşiti “Xaci Bayrami” ren. 1352 3’anas Ank’araşi ğali Çubuk’işi xolos gedgimeri oput’e Zulfadlis dibadu. Xaci Bayrami Veli, 14. do 15. oş3’anuras Anatolias irdu. Xaci Bektaşi Velişi majura gzamşinepe steri noç’arepe muşi Turkuli ç’aru do Anatolias Turkuli oğarğalus notesiru.

1412 3’anas Xaci Bayrami Veli, xoca muşi Hamiduddini Aksarayis ğuruş k’ule Ank’araşa uk’uniktu, oput’e muşis kodibargu do mtini gzaşi o3’irus geoç’k’u. Am tarixi, maartani Turkuli tarik’ati Bayramiyeşi gedgimu işinen. Xolo mamgure omordinute ibodu. Sohbetepe muşite zabuni gurepe ok’au. Mamgurepe muşis xeşnoba do xaçka noğiru. Mukti xaçka k’ala iskedinet’u. İlmişi do irfanişi dogurale muşişa ora muşişi çinaperi alimepe, ozanepe muiçxu. Sica muşi Eşrefoğli Rumi, Şeyx Akbiyik, Biçakçi Omer Sekini, Goynukuri ginz’e Selahaddini, Edirne do Bursaşi mok’itxinus mamgurobaşa k’abulineri Yazicizade Ahmed do Mehmed Bican cumalepe k’ala Fatih Sult’an Mehmed Xanişi xoca Akşemseddini irişen çineri mamgurepe muşi renan.

Fatihişi baba sult’an majurani Murad Xanik, Xaci Bayrami Veli Edirneşa uç’anderen, ilmi do manauri derece muşi oxo3’onuşi dido hurmeti oğoderen, mcveşi cames vaazi oxvenaperen edo Ank’araşa uk’unoçkveren. Xaci Bayrami Velik, skidala muşişi çodinaşakis Muslimanoba gont’alu şeni ixandu. 1429 3’anas Ank’aras doğuru. Ğuruş k’ule tarik’ati, muridi mutepeşi Akşemsettin do Biçakçi Omer Dedeş k’elen jur xanç’aloni naqonu. Xaci Bayrami Veli, Yunus Emre steri Xaci Bektaşi Velişen nitesiru do artneri tarzoni şiirepe ç’aru. Şiirepe muşis “Bayrami” maxlasi ixmaru.                                                                                                                                                              TÜRKÇE