DUDBUT'K'A

K'UL HİMMET

K’ul Himmet, 16. oş3’anuras skideri xalk’uri art şairi ren. Mtini coxo muşi ren İbrahim. Ğura do dobadu muşişi tarixi var içkinen. Mezare muşi, noğa Tokatişi ilçe Almusişi oput’e Varzilis ren namut dobaderi sotis. Alevi-Bektaşi mezhebişi Erdebil tekkeşa mek’ireli Safeviye xanç’alişen ren. Skidurt’uşi, Pir Sultan Abdal do Şax Hatayi k’ala molişinu do şkvit xvameri şairişen arteri ren. Ocera muşişi sebebite meç’ireli skidala aqu do molixunuya itkven. Pir Sultan Abdali 1560-s go3’ik’iduşk’ule ginz’e oras mt’ineri rt’u do oput’e muşis ğuruya i3’onen. Qoropa, mo3’qva, dostoba temoni ilahepe ibiru. K’ul Himmetişi şiirepes, xvala tarik’aturi var do cemiet’uri skidalaşenti temape uğun. Emuşi şiirepes art k’ulanişi nisaloboşa mextimeri oxoris on3’iru do gurişç’vinite oğuru, var mç’imaşi oput’arepe k’ala omç’imuşi oxvamuşa ok’atu do art noşkeri tolonişi derdi namtinoras molişinen.

16. oş3’anuraşi geç’k’alaşen çodinaşakis, mpuleri-gon3’k’eri do mt’ineri-aşikari skideri didi Alevi şairi do p’ap’u K’ul Himmeti şeni onç’eloni art goşogora va ren. Majura Alevi-Bektaşi şairepeşi oşkes, conkepes moxvadineri namtine şiirepe goşa3xunute do skidala muşişi tahmini çkinapete K’ul Himmeti oxoi3’onapinen. Menakibul Esrar Behcetul Ahrar coxoni noç’ares namtine şiirepe muşi doloç’areli ren şeni 16. oş3’anuras skiduya gematkvenan. Bektaşepeş k’elen geno3’ipxe mecmuapes Hatayi do Pir Sultani k’ala irişen dido K’ul Himmetişi manzumepes moixvaden. Amukti geskideri oras do uk’açxeneri orapes iriş k’elen içinet’uya do oxo3’onapaps.

1608 3’anas Bisatişi noç’are Menakibul Esrar Behcetul Ahrar, var iç’aruşakis K’ul Himmeti doğuru elbet. Varna Bisatik geskideri xali do şiirepe muşi uçkit’u şeni emuk’ala mutlak’a ok’oiz’irt’u, K’ul Himmetis goşok’itxupt’u do emuşen k’aixeşa molaşinapt’u. Edo emuşi şiirepe daha dido gamoçkumert’u. K’ul Himmeti, Buyrukis (Geçinadus) oxo3’onaperi Alevepeşi ocera, Muhammed-Alişi gzaş umdepe, felsefe do muç’o niqoninen, irişen k’ai uçkit’u edo xolo ilahepe muşite didilepesti nargeren do emuşeni. K’ul Himmetişi noğira, Şax Hatayik dido ilahi muşis om3ku, xvamu do şurdogurite nak’iru Xaci Bektaş Veli steri, Şeyx Safi şeniti xvameri veli renya do oxo3’onapu do Erdebili cazibeşi şkaguri oqopinu rt’u. K’ul Himmetik Şeyx Safi şeni İmam Cafer Sadik’işen nitesiru do Buyruği coxoni noç’are muşis zit’ape emuşen ezdu do İmam Caferişi muxuri emus uğunya do şiirepe muşis molaşinu do am p’rop’agandaşa dido numxvacu.                                                                                                                                                              TÜRKÇE