DUDBUT'K'A

GEÇAÇXALA TORTUMİ

Geçaçxala Tortumi, Erzurumis ğali Tortumişi jin yeçkinderi t’iba Tortumişi çodinas ren. Yeçkindinoba muşite kianaşi majurani do mağaloba muşiteti kianaşi masumani geçaçxala ren. T’iba Tortumi, 1700-oni 3’anapeşi oşkes amdğaneri oput’e Baliklişi geulvaşk’eleni germaşi mont’ro3ute do ğali Tortumişa go3’adginute yeçkindu. Geçaçxala t’iba Tortumik olande k’un3’uli muşi k’ala ruba Tevişi oşkes mont’ra3eri let’ape mojilapt’uşi yeçkinderen. Geçaçxala mecraşa xolosi k’ap’et’i kerecişkvaşi k’atmanepeşi jindole diben. 3’k’arik 22 met’re mçirenobate do 48 met’re mağalobate geulun do jin run3i do tude didi ç’uk’i yoçkindineren.

Geçaçxala Tortumi oirkiane t’urizmişa gon3’k’imeri art saha ren do xark’i t’urist’epeti mulunan. Geçaçxala Tortumişa 1952-1960 3’anapeşi oşkes hidroelektrik’uri sant’rali geidginu. Geçaçxalaşi sahas mok’itxepe şeni mesire do tudek’ele geilen k’vataşi jin erk’ina ğoberepe do3igeri o3’k’omiluşi balk’oni gez’in. Geçaçxalaşi jindolen, tudeni didi ç’uk’işa ginz’e kva k’vatepete gelilen do ğali Tortumi pi3ari xincite mek’ilen edo Tortumişi hidroelektrik’uri sant’ralişa eşilen. Didi ç’uk’i coxoni sotis geçaçxala çaçxalapt’aşi 3’k’arepek k’oçepe mapxaşi t’aronis ot’enaps. Geçaçxalak ma3’k’omilepeşa tabiet’iş doloxe xali oskedinaps do bilasa tabiet’iş goqvironi z’irapape go3’odginaps. Art rivaet’ite, geçaçxala Tortumişa balk’onişk’ele gextimu do sant’ralişk’ele yextimuk oşvanuşi mendaroba do gurişi zabunoba omç’un k’oçepeşa k’ai muxtept’eren.                                                                                                                                                              TÜRKÇE