DUDBUT'K'A

AFGANURİ NENA PEŞTURİ

Peşturi (Afganuri, Paşturi vana Pahturi) Afganistanişi omjoreyulvas do Pakistanişi olandeyulvas na skidunan Peştupeşi nena ren. Hindu-Avrop’a nenaluri ocaxişi Hindu-İranuri xanç’alişa mek’ireli ren. Eçdovitoovro bonconi alboni uğun. Namtine xonarepe Sansk’irituri nenasti uğun. Peşturi, Afganistanişi do Pakistanişi resimuri nenapeşen arteri ren. Peştupek Afganistaniş maxorobaşi ekserieti 3’opxupan do Afganistani k’arta xalk’işeni Afgani otkuşen 3’oxle Peştu yado molişenet’es. Afganistanis tak’ribi 13 milyoni, Pakistanisti 28 milyoni Peştu skidun yado itahminen.

Peşturi, am nenaşa geno3’ipxe Arabuli albonite iç’aren. Didote Hinduri nenaşi tesiri uğun. Edoxolo Farsuli do Arabuli nenaşen amaxtimeri dido zit’ape uğun. Peşturi nenas, mcveşi İranuri do Hinduri nenapeşi xususobapeti uğun. Peşturi nena, 16. oş3’anuras oç’arinus geiç’k’u. 18. oş3’anuras Afganistanişi oxen3ale geidginuşi nenaşi becitoba moinz’inu. 1936 3’anas Afganistanişi resimuri nena iqu. Amdğanerdğas Peşturi, Afganistanişi gurapaş nena ren. Dobadonaşi majurani nena Farsuli ren. Afganistani do Pakistanişen met’a İrani, Hindistani do Bangladeşis iğarğalen. Namtine filologepek Peşturi nenaşeni, Urduli do Farsulişi lehçe renya zop’onan. Namtine filologepekti, İranuri nenapeşi arkaik’i şekili uğunya zop’onan. Am nenate didote İslamuri medresepeşi noç’arepe iç’arineren. K’uranişi viti k’onari goktala ixveneren.                                                                                                                                                              TÜRKÇE