DUDBUT'K'A

GOKTİNERİ OŞKEYULVAS KURDEPE

Magoşogore maç’are Altan Tanişk’elen ç’areli “Goktineri Oşkeyulvas Kurdepe” coxoni ketabi, Çira gamaçkvaleşi dğaluri seriaşen 2011 3’anaşi Mirk’ani tutas St’amp’olis gamiçkvinu. Ketabişi gamaçkvaş maktaloba Yahya Ayyildizik, gen3’uranu Metin Aydostik, doloxeni dizaini Bahadir Karahanik, k’ilifişi dizaini İHB rek’lam ajansik qu.

Ketabişi k’ap’ulaşi k’ilifis antepe noç’ars: “Tunusis dologzeri do uk’ule Misiris, Yemenis, Libias, Bahreinis do Cezairis goşogzeri goktiruşi pandara mintik’aşi k’arta sotis goint’alasunon. Amdğas goiktirasunoni vana var goiktirasunoni vardo muç’o goiktirasunon edo goktiraş k’ule mis xe3ala aqvasunon do muç’o nizami geidginasunon, antepe iğarğalen. Oşkeyulvaşi ağani federasioni geiç’k’en. Oşkeyulvas St’amp’oli-K’ahire-Şami-Bağdadi-Diyarbekiri-Erbili mihveroni entegrasionis manz’inasunon do oşkeyulvaşi federasioni geidginasunon namut iktisaduri do k’ult’uruli şkaguri St’amp’oli aqvasunon. Turkiak, 3’oxle oşkeyulvas do uk’ule k’arta İslamuri kianas notesiraps do majura k’eleti oğodapeşen mukti itesirinen. Mara Turkiaşi irişen didi girdabi Kurdepeşi mesele ren. Turkiak, Kurdepe k’ala artoba var qvaşi do Kurdepeşi omxvacu var oxor3elaşi varti Adriyatik’işen Çinişa, Haburişakis oxtimuşi menceli var duskidasunon. Kurdepe, geografiuro, iktisaduro do k’ult’urulo am entegrasionişi ok’ogzas geladginan. Şkagurişi zabunobak k’arta entegrasioni goşobğasunon do risk’i oğodasunon. Kurdepek, Turkepe k’ala vitoşi 3’anaşen doni muç’o arto pskidut na xoloti eşo oskedinu minonanya zop’onan. Mara Kurdepek, amuşk’ule uminoboni do ust’at’oni oskedinu var minonanya doti k’arta faras gonk’vatupan”.

Numçinuşi nomera: 0212 635 99 19                                                                                                                                                              TÜRKÇE