DUDBUT'K'A

ART FİLMİ: ĞURELEPE

“Ğurelepe” filmik, maktale Murat Ozçelikişi hekaye oxo3’onapaps. “Ğurelepe” maktaleşi maartani ginz’e met’raji dok’ument’aruli flmi ren. Ozçelikik, vitoşkvit 3’aneri rt’uşi do lises ik’itxupt’uşi xapisis molixunen. “Skidalaşa goktinuşi op’erasioni” coxo gedveri silaxoni op’erasionis p’at’işi iyaralen namut 1999 3’anas Ank’araşi Ulucanlar molaxunales ixvenu do vit esiri iğurinu. T’elevizionişi maartani ambarepes ğuruya do coxo muşi molişinen. Nana muşik am ambarite goiç’imoşen do cenaze muşi eç’opuşeni Ank’araşa mulun. Uk’ule iguraps muç’ot skiri muşi ğureli va rt’u do Amasiaşi molaxunaleşa incğonu. Murat Ozçelikik filimis, muşi golaxtoraşa magzaloba ikips do artneri molaxunaleşi nek’nas dido dğalepes oç’umaneri nana muşik’ala Ulucanlarişi molaxunaleş qini k’oridorepes ağneburi ok’oxteps. Ulucanlarişi molaxunale, Deniz Gezmiş-Yusuf Aslan-Huseyin İnan do 16 3’aneri Erdal Erenişi go3’ok’idineri do rejimişk’elen oşdooşi magektaleşi moloğurineri molaxunale ren.

Maktale: Murat Ozçelik; Senario: Murat Ozçelik; Musik’a: Nizamettin Ariç; Masağalepe: Sultan Ozçelik, Murat Ozçelik, Fatime Akalin, Halil Can Doğan, Hasan Menteşe, Cenker Aslan, Onder Mercan, Savaş Kor, Barbaros Yilmaz, Mahmut Konuk, Nergiz Uzun, Zeynel Bektaş; Ç’eşidi muşi: Drami; 3’ana muşi: 2010; Ora muşi: 90 dek’ik’e; Dobadona muşi: Turkia; Nena muşi: Turkuli, Kurduri.                                                                                                                                                              TÜRKÇE