DUDBUT'K'A

Ç'İT'A MAPASKİRİ

Hemi berepek hemiti didilepek 3’anapeşen doni mo3’ondineri na ik’itxupan do kianuri k’lasik’epeşa amaxtimeri Ç’it’a Mapaskiri, Lazik’a Gamaçkvaleş k’elen 2011 3’anaşi 3’ilvaş tutas St’amp’olis gamiçkvinu. Lazuri nenaşa Sinan Albayrakoğluk goktiru. Ketabişi redakt’oroba İrfan Aleksivak qu. Kianas tak’ribi 100 nenaşa goktireli hekayeşi Lazuri versioniti aşote kogamiçkvinu.

Ç’it’a Mapaskiri (Le Petit Prince), Frengi maç’are do p’iloti Antoine de Saint-Exuperyiş k’elen ç’areli do 1943 3’anas gamaçkveri hekaye ren. Nevyorkis art ot’elişi odas ç’areli ketabis Exuperyişi ğarapeti gez’in. Bereburi basidi art ketabi steri iz’iren mara skidala do qoropaşi temapes k’ut’ali maanape doluz’in. Ç’it’a Mapaskiris art bereşi tolişen didilepeşi kiana oxoi3’onapinen. Ketabi, Sahraşi şirimonaşa meleri p’ilotiş Ç’it’a Mapaskiri k’ala ok’onagute geoç’k’aps. Ç’it’a Mapaskirişi nunk’uşen Saint-Exuperyik, k’oçepeşi xilafepe do savaxobape, irdanşi goç’k’ondineri berepeşi basidi o3’k’omilute oxo3’onapaps. Saint Exuperyik, ketabiş oç’aruşen anşi 3’ana golaxtuşi Le Petit Prince (Ç’it’a Mapaskiri) coxoni putxate keşifuri putxala ikipt’uşi Xçezuğaşi jin gondunu do emuşen arçkva ambari var eiç’opinu. Ç’it’a Mapaskirişi resimi Frengias dido iqoropinen do 50 frank’işi bank’not’epesti geiğarineret’u.                                                                                                                                                              TÜRKÇE