OBGARONİ ORA!

Şku var bibgarat do mipes ibgaras;
Nena var miğunan domamsiles,
Guri var miğunan, nosi cemampires,
Let’a ko goomobğes do xe var emazdes.
Şku var bibgarat do mipes ibgaras;
Dixa ko3’omiğes merçale domixenes,
Yoxo ko3’omiğes muper cemodves,
Ağani nosi momçes ar vrositi mint’ales.
Şku var bibgarat do mipes ibgaras;
Memokvadey do z’i3ey unoseri ret mi3’vey,
Şku do şku cemoçamapey mot isinapamt mi3’vey,
Berpe tkvani şkuni ren dudep mot unt’alamt tkvey.
Şku var bibgarat do mipes ibgaras;
Mi3’vey misinapey do nena gomindines,
Zit’erep cinz’iru badepes uç’itxes!
Mi bort, nena şkuni bigurat yado nokaçes,
Şku var bibgarat do mipes ibgaras;
Ham nena andğaneri xvala var pişindğlaşitin,
Huy obgaru ora va ren! Edo dobiplanat!
Nosi mobiğat do nena şkuni ceboç’at,
Him ora do biplanat dulya şkuni mobiçat...

 
© 2009 kolkhoba.org