MAÇAYE GZAMŞİNE

Çayi çayi yado şur konoç’k’idi,
Goğerdines, ir ç’urump’i doç’k’idi.
Na nimç’ipanaşen k’ala meç’k’idi,
İyar haşo m3’k’up var t’asen, gzamşine.

Çayi 3’ili, xepes floxti egolu,
Kogasvi do k’aoba var megolu.
Gomçvalepeşi k’op’ape ok’olu,
Muçituni na imt’asen, gzamşine.

3’anep çkuni xirxinite golulun,
Çku mobogamt, geç’arerep so ulun!
Ç’ut’a ç’ut’a kyoli, ğnosişe mulun,
Digurasen do yat’asen, gzamşine.

Gonoşine ivasen ha ndğalepe,
Moyselasen cumalep do dalepe,
Gomçvalupeş tis gextaşi kvalepe,
Mjora çkuni gonçxant’asen, gzamşine.

Arkabi, 1973

 
© 2009 kolkhoba.org