LUMCİ

Gyulvaşk’ele mpulape mç’itaneri,
Rak’anepe ir golamç’itaneri.
Zuğauças palurişi gza gyorçun,
Mjoraşen don, Arkabişa taneri.

N3aş nek’naşen mskvanoba meludoren,
Ar bozok cgiralams, ixelu doren!
Mjora lumcik tomas gaxvelu doren,
Ber3’euliş pukurepe çaneri.

Peri mç’ita k’inçepeşi sterapa,
Mtel kianas koğirs haşo z’irapa.
Zuğap’icis goynk’iden ar birapa,
Lazeburi, nak’o şilya 3’aneri!

Arkabi, 1989

 
© 2009 kolkhoba.org