MA MUPE MEMAÇ'ARU

Raxat’ bort’i, si ma sole maz’iri!
Va bikaçer, gemidva na zenciri!
Gomaşinaş, mamt’en seriti nciri,
Mu mağodu haşo, e gyuli çkimi?

Dido mskva re, muç’o dağişi mskveri,
Trangişen kogiğun tolepe sveri,
Peri skani sanki dik’aşi mkveri,
Na gz’irasen tolis go3’ağen, gyuli!

Seri tuta var t’u, si memotani,
İri xol edgitun, sotxa goynk’ani,
K’irk’ola mskvaila, muç’o tik’ani,
Var memaxondinen, sevguli çkimi!

T’k’obaşa ebit’i, mskalas gebustvi,
Tude kodobantxi, muç’oşi busti,
Hek şkurnaten oxoris elebustvi,
Gomot’roxu k’uçxe, sevguli çkimi!

Zati komiğut’u guri pupuli,
Ha3’i emanç’inu açkva burguli,
Duzi var gomalen, gobulu ğuli,
Ar xe gelemisvi, sevguli çkimi!

Çkimi şeni iri şei eç’k’odu,
Bgarinite guriti memoç’k’odu,
Dunya geyktu, ortaşen ok’oç’k’odu,
İnsafişe moxti, sevguli çkimi!

Ha gencoba açkva xeşe var mulun,
3’anas ğnos var uğun, emtuman yulun,
Xark’işi ğnositen k’oçi var gulun,
K’ai isimadi, sevguli çkimi!

Ar çkva guris miğun, nek’nas meptare,
Xelineri inşalla gobiktare,
Var mi3’va na, ham dunyas gebiktare,
Si k’arari meçi, sevguli çkimi!

K’iş diçodu, moxtu Mart’i-Ap’rili,
Ma k’abuği miğun mutxa ren skani,
Ar kobogna nuk’u skanis “Yaşari”,
Cennetişe idare, gyuli çkimi!

Çkva mut var gi3’umer, si iduşuni,
Ordo mi3’vi, mu yven, şuri mişini,
Ginon na domp’ili, gerçi k’urşumi,
Dunya çkimi ivasen, gyuli çkimi!

 
© 2009 kolkhoba.org